Weg naar Meeuwen: verbetering doorstroming

Regio
Gemeente
Weg
Datum mei - najaar 2019

UPDATE:
Vanaf maandag 12 augustus is de Weg naar Zwartberg ter hoogte van de werken volledig onderbroken. Verkeer van en naar Opglabbeek volgt een omleiding via de Industrieweg-Noord. Handelaars blijven bereikbaar!

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt van mei tot het najaar op de N76 Weg naar Meeuwen. De kruispunten met de Bedrijfsstraat en de Weg naar Zwartberg krijgen een nieuwe inrichting om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Vlottere doorstroming op de N76 door aanpassing van twee kruispunten

De ingrepen situeren zich ter hoogte van de twee rotondes op de N76 Weg naar Meeuwen in de buurt van het bedrijventerrein in Opglabbeek.

Ter hoogte van de Bedrijfsstraat zal verkeer vanuit Meeuwen door de aanleg van een bypass langs de rotonde heen kunnen rijden. Hierdoor komt er meer capaciteit vrij op de rotonde, waardoor de andere rijbewegingen vlotter en veiliger kunnen verlopen. 

De rotonde ter hoogte van de Weg naar Zwartberg verdwijnt. In de plaats komt er een nieuw kruispunt dat met slimme verkeerslichten het verkeer vlotter en veiliger zal laten doorstromen. De verkeerslichten monitoren voortdurend de verkeerssituatie om alle verkeerstypes zo efficiënt mogelijk voorbij het kruispunt te sturen. Voor verkeer dat van Meeuwen richting Opglabbeek wilt, voorziet het agentschap een afslagstrook zodat doorgaand verkeer geen vertraging ondervindt.   

 

Een slimme fasering spreidt de hinder in tijd en ruimte

De voorbereidende nutswerken startten eind april 2019

De ingrepen aan de weginfrastructuur gebeuren in twee afzonderlijke fasen. Als eerste realiseert het agentschap de bypass langs de rotonde met de Bedrijfsstraat (FASE 1).  Deze fase startte halfweg mei 2019 en duurt tot midden augustus. Verkeer tussen Meeuwen en Genk kan deze werken steeds voorbijrijden. De doorgang tussen de rotonde en de Bedrijfsstraat is op bepaalde momenten echter wel verhinderd. Autoverkeer rijdt in dat geval via de rotonde op de Weg naar Zwartberg en de Industrieweg-Noord.

 

Vanaf 6 augustus 2019 vormt het agentschap vervolgens de rotonde aan de Weg naar Zwartberg om tot een kruispunt met slimme verkeerslichten (FASE 2).

Fase 2 duurt in totaal 3 maanden waarbij elke kruispunthelft ongeveer anderhalve maand in beslag neemt. Tegen midden november 2019 dienen de werken dus afgerond te zijn. Let wel: deze timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden, en kan dus mogelijk nog wijzigen.

  • Fase 2A - vanaf 6 augustus 2019: de aannemer breekt de bestaande rotonde op en legt er een tijdelijke asfaltverharding, zodat doorgaand verkeer hierover kan rijden tijdens de werken. De ingreep gebeurt ’s nachts, en neemt enkele nachten in beslag.
  • Fase 2B - vanaf 12 augustus 2019 (6 weken): de oostelijke zijde van het nieuwe kruispunt wordt aangelegd. De toegang tot de Weg naar Zwartberg richting Opglabbeek is afgesloten. Autoverkeer van en naar Opglabbeek volgt een omleiding via het bedrijventerrein (zie routeplan). Ook de ventweg richting de woonwijk is afgesloten. 
  • Fase 2C - vanaf eind september 2019 (6 weken): de westzijde van het nieuwe kruispunt is aan de beurt. De doorgang vanaf de Weg naar Zwartberg blijft afgesloten voor verkeer uit Opglabbeek en Meeuwen. Vanuit Genk kan verkeer terug rechtsaf de Weg naar Zwartberg inrijden. Voor de andere richting blijft de omleiding gelden.

 

Omleiding voor verkeer van en naar Opglabbeek vanaf 12 augustus 2019

Voetgangers en fietsers zullen de werken steeds op een veilige manier kunnen passeren. Via de Heidebloemstraat en een private kiezelweg rijden fietsers om de werfzone heen. Het dubbelrichtingsfietspad langs de Weg naar Meeuwen blijft beschikbaar. Tussen de werfzone en Genk rijden fietsers over de fietspaden aan beide zijden van de weg. Oversteken kan in twee bewegingen ter hoogte van de bocht aan parkeerzone aan het fietsroutenetwerk.

Vanaf 12 augustus volgen bussen van De Lijn een omleiding via de Industrieweg-Noord. Plan je reis op www.delijn.be

Autoverkeer tussen Genk en Meeuwen kan de werken steeds passeren. De doorgang van en naar Opglabbeek loopt via een omleiding.

  • Bij de nachtelijke werken vanaf 6 augustus verloopt verkeer beurtelings over één rijstrook, met tijdelijke verkeerslichten
  • Vanaf 12 augustus is de Weg naar Zwartberg volledig onderbroken ter hoogte van de werken. Autoverkeer van en naar Opglabbeek volgt een omleiding via de Industrieweg-Noord. 
  • Vanaf eind september kan verkeer vanuit Genk opnieuw de Weg naar Zwartberg inslaan. Het andere verkeer blijft de omleiding volgen.

Ook de ventweg langsheen de Weg naar Meeuwen, die toegang geeft tot de Hortensiastraat en woonwijk Nieuwe Kempen, is afgesloten tot eind september (fase 2B). 
Inwoners volgen de omleiding via de Industrieweg-Noord. Klanten van handelaars op de Weg naar Zwartberg raken op deze manier bovendien vlot op hun bestemming. 

 

Verkeerssituatie vanaf midden augustus tot eind september september 2019  (Fase 2B):

 

Omleiding fietsers:

Meer informatie & digitale nieuwsbrief

Als u automatisch op de hoogte wil blijven, kan u zich via de knop bovenaan deze pagina inschrijven op de digitale nieuwsbrief over dit project.