Voorbereidende werken op N391 Oudenaardsesteenweg voor aanleg kruispunt De Pluim in Zwevegem

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorbereidende werken: 4 tot 15 nov 2019, eigenlijke werken: jan tot mei 2020

Vanaf 4 november 2019 starten in opdracht van Intercommunale Leiedal voorbereidende werken op de gewestweg N391 Oudenaardsesteenweg ter hoogte van bedrijvenzone De Pluim in Zwevegem. Deze voorbereidende werken omvatten de aanleg van een tijdelijke werf om de hinder te beperken wanneer het kruispunt zal heraangelegd worden. De voorbereidende werken zullen twee weken duren. De heraanleg van het kruispunt is voorzien vanaf begin volgend jaar.

Voorbereidende werken (4 – 15 nov)

De voorbereidende werken omvatten de aanleg van een tijdelijke werfweg. Deze werken gebeuren naast de N391 maar om de werken veilig en vlot te kunnen uitvoeren moet de aannemer een rijstrook van de N391 innemen. Op de N391 is er dan enkel verkeer mogelijk in de rijrichting van het kanaal.

Verkeer in de andere rijrichting moet omrijden langs de Kanaalstraat richting R8.

Deze werken zullen vermoedelijk tot 15 november duren. Na deze voorbereidende werken is er weer tweerichtingsverkeer mogelijk.

Enkel het fietspad langs de N391 aan de kant van Evolis blijft toegankelijk voor fietsers en dit in twee richtingen. Fietsers kunnen veilig oversteken aan de Luipaardstraat en via de fietstunnel van het Guldensporenpad.

Eigenlijke werken (jan-mei 2020)

Vanaf januari tot mei 2020 wordt het kruispunt heraangelegd op de N391 Oudenaardsesteenweg ter hoogte van De Pluim zodat verkeer veilig het bedrijventerrein zal kunnen in- en uitrijden. Van zodra die werken starten wordt er opnieuw eenrichtingsverkeer ingevoerd op de N391 in de rijrichting van het kanaal. Dit verkeer kan ter hoogte van waar het kruispunt wordt aangelegd rijden over de tijdelijke werfweg.  Het verkeer in de andere rijrichting volgt de omleiding langs de Kanaalstraat richting R8.