Voorbereidende werken aanleg fietspad langs N370 Wingene-Beernem

Weg
Datum voorbereidende werken 24 mrt - 30 juni, eigenlijke werken in najaar 2017

In het najaar start de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Wingene en Beernem. Voorafgaande op deze werken dienen een aantal voorbereidende werken te worden uitgevoerd.

Vanaf 24 maart start men met het rooien van het struikgewas en de bomen tussen de Blauwhuisstraat en de Gruyterdreef (fase 1a en 1b). Dit zal vermoedelijk een 6-tal werkdagen in beslag nemen. Met het rooien van de bomen wordt de nodige ruimte vrijgemaakt om de nutsleiding te verleggen in functie van het ontwerp van de fietspaden en riolering. Het verleggen van de nutsleidingen gaat van start eind april en zal ongeveer 8 weken in beslag nemen, indien het weer dit toelaat.

Tijdens het rooien van de bomen en de nutswerken zal er steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn in beide richtingen. Ter hoogte van de werken zal het verkeer, indien dit nodig is in functie van de werken, beurtelings geregeld worden aan de hand van driekleurige lichten.

In het najaar start de eigenlijke aanleg van de fietspaden en rioleringen. De hoofdaannemer start dan ook in de zone tussen de Blauwhuisstraat en de Gruyterdreef. Het rooien van de bomen en de aanleg van de nutsleidingen tussen de Gruyterdreef en de Peerstalstraat (fase 2) volgen later. Een exacte timing is nog niet bekend, maar zodra die timing vastligt, leest u het hier.