Vervanging en plaatsing nieuwe geluidsschermen R0 in Beersel en Drogenbos

Weg
Datum Voorjaar/zomer 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vervangt in het voorjaar/in de zomer van 2019 de geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0) in Beersel. Er worden ook schermen geplaatst op locaties waar er nu nog geen schermen staan (voor een klein stuk ook op het grondgebied van de gemeente Drogenbos). In totaal zullen er over een afstand van 3500 meter schermen geplaatst worden - waarvan een kilometer op locaties waar vandaag geen schermen staan. Het agentschap maakt van de gelegenheid gebruik om ook de snelwegverlichting en de betonnen veiligheidsconstructies op de R0 te vernieuwen. De uitvoeringstermijn van de werken is ongeveer drie maanden.

Zodra bekend is wanneer de werken precies starten, communiceert AWV daarover op deze webpagina

De werken in Beersel zullen aansluitend uitgevoerd worden op een ander project van AWV op de Ring rond Brussel (R0). In Drogenbos wordt vanaf het voorjaar 2019 de huidige asfaltverharding vervangen door een nieuwe onder- en toplaag. Om interferentie met het structureel onderhoud in Drogenbos te vermijden, start AWV met het vervangen van de LED-verlichting (fase 1 van de werken in Beersel, zie meer info verder op deze webpagina) aan de grens met Wallonië om zo verder op te schuiven richting Drogenbos.
 

Huidige geluidsschermen aan vervanging toe

De huidige geluidsschermen in Beersel zijn meer dan dertig jaar oud en toe aan vervanging. Op verschillende plaatsen op de binnen- en buitenring ontbreken panelen waardoor het geluid van langsrijdend verkeer amper of zelfs bijna niet meer wordt gedempt. AWV besliste daarom om de verouderde schermen te vervangen. Ook komen er over een afstand van 1 kilometer (in Drogenbos) nieuwe schermen op locaties waar er vandaag nog geen staan. Deze ingrepen zorgen ervoor dat het omgevingslawaai en de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.

Nieuwe LED-verlichting van aan provinciegrens met Wallonië tot in Vorst

In combinatie met de werken aan de geluidsschermen vervangt het Agentschap ook de snelwegverlichting op de R0. Over een afstand van ongeveer 12 kilometer, van aan het viaduct in Woutersbrakel tot aan de bocht van Vorst, wordt de bestaande verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen.  

Betonnen veiligheidsstootbanden ter vervanging van vangrails

Zowel bij het vervangen van de verlichting in de middenbermen als bij het plaatsen van de geluidsschermen in de zijbermen legt AWV nieuwe betonnen veiligheidsstootbanden, zogenaamde new jerseys, aan.

Gefaseerd verloop van de werken

De werken volgen een gefaseerd verloop om de hinder voor weggebruikers tot een minimum te beperken:

  • Fase 1: verwijderen oude verlichtingskabel in middenberm en ingraven nieuwe verlichtingskabel
  • Fase 2: aanleg betonnen veiligheidsstootbanden in middenberm binnenring

Tijdens fase 1 en 2 schuiven de werken van aan het viaduct in Woutersbrakel, op in de richting van Vorst.

  • Fase 3: plaatsing geluidsschermen en betonnen veiligheidsstootbanden op binnenring in Beersel
  • Fase 4: aanleg betonnen veiligheidsstootbanden in middenberm buitenring
  • Fase 5: plaatsing geluidsschermen en betonnen veiligheidsstootbanden op buitenring in Beersel
  • Fase 6: plaatsing geluidsschermen en betonnen veiligheidsstootbanden op binnenring in Drogenbos

Om de voorziene werken binnen een termijn van 3 maanden af te ronden, wordt er op bepaalde tijdstippen ook ‘s nachts en tijdens het weekend gewerkt

Inname rijweg beperkt

Bij het plaatsen van de geluidsschermen zal het verkeer over 3 versmalde rijstroken kunnen blijven rijden. Tijdens de aanleg van de nieuwe betonnen veiligheidsconstructies en de LED-verlichting geldt er een algemene snelheidsverlaging ter hoogte van de werken. Enkel de brede middenberm en de linkerrijstrook worden als werfzone ingenomen (buiten de spitsuren).

Groenwerken vanaf november 2019

In eerste instantie wilde AWV het plaatsen van de geluidsschermen combineren met het noodzakelijke hakhoutbeheer van een aantal zones langs de R0 in Beersel. Omdat de werken voor het plaatsen van de geluidsschermen niet samenvallen met het huidige hakhoutseizoen (november tot 15 maart) staan de groenwerken nu gepland om tijdens het volgende hakhoutseizoen, vanaf november 2019, te worden uitgevoerd. Bij het plaatsen van de geluidsschermen zullen er daarom openingen worden voorzien om in het najaar het groen via die weg te kunnen bereiken. Na de afloop van de groenwerken plaatst AWV ook op die locaties geluidsschermen. 

Actieplan tegen omgevingslawaai

In 2010 lanceerde de Vlaamse Regering een actieplan tegen omgevingslawaai door wegverkeer. Voor de drukste autosnelwegen in Vlaanderen werd onderzocht wat hun geluidsimpact op de omgeving is en waar er geluidsschermen moeten komen ter verbetering van de leefbaarheid van de omgeving.   

De Ring rond Brussel maakt deel uit van die lijst van drukste autosnelwegen, maar uit de metingen van Wegen en Verkeer bleek dat op geen enkele van de locaties in Beersel de geluidsniveaus de grens van 80 decibel halen - pas vanaf 80 decibel betaalt Wegen en Verkeer de geluidsschermen volledig. Daarom betaalt het gemeentebestuur van Beersel 10% van het volledige investeringsbedrag voor de nieuwe geluidsschermen (ook het gemeentebestuur van Drogenbos, voor de schermen op hun grondgebied).

Geluidsmetingen volgens geijkte procedures

De geluidsspecialisten van AWV volgen bij hun metingen geijkte procedures, zodat er gemeten wordt in omstandigheden waarin de kans op geluidshinder door verkeer het grootst is. De metingen in Beersel gebeurden op de meest verkeersdrukke momenten (ochtend- of avondspits) en in ‘ideale’ omstandigheden qua windrichting, windsnelheid, temperatuur en vochtigheid.