Vernieuwing wegdek ring rond Turnhout (R13) tussen N124 en N12

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2 augustus - eind oktober 2017

Update 11/09/2017: De werken aan de Turnhoutse ring en de brug over het kanaal zullen niet zoals voorzien klaar zijn tegen het einde van deze maand. Hiervoor zijn twee redenen: De werken aan het wegdek kennen een lichte vertraging door het weer. Hierdoor is de voorziene einddatum verschoven naar 5 oktober. Daarnaast worden de brugvoegen later geleverd dan aanvankelijk gepland. De voegen kunnen pas midden oktober geleverd worden en moeten dan nog geplaatst worden. Daardoor zullen de laatste werken pas eind oktober rond zijn. Hieronder en in de nieuwsbrief van 11/09 (zie rechterkolom) kan je alle info hierover terugvinden. 

Nieuw wegdek ring rond Turnhout

Op woensdag 2 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de ring van Turnhout (R13) tussen de Steenweg op Merksplas (N124 ) en de Antwerpsesteenweg (N12). AWV zal de brug over het kanaal vernieuwen en de ring van een nieuw wegdek voorzien.

Overzicht van de werken

De werken aan de ring starten net na het bouwverlof op woensdag 2 augustus en zullen eind oktober volledig afgerond zijn. 

Tijdens deze periode zullen we:

 • de brug over het kanaal vernieuwen. Deze werkzaamheden vormen het zwaartepunt van de werken en zullen het meeste tijd vragen.
 • de ring in beide richtingen van een nieuw wegdek voorzien. Dat betekent dat het bestaande wegdek wordt gefreesd en opnieuw geasfalteerd.
 • de fietspaden lokaal herstellen door hier en daar het beton te vernieuwen.  
 • werken aan de afslagstrook van het kruispunt van de N124 met de ring. Op de kruispunten met de N12 en de N124 wordt niet gewerkt. Deze kruispunten blijven dan ook steeds open voor verkeer.

Fasering voor minder hinder

Het asfalt van het wegdek van de ring zal al in augustus gefreesd worden zodat er geen hinder is door werkzaamheden tijdens de schoolperiode in september. Om diezelfde reden worden ook de betonherstellingen aan het fietspad in augustus uitgevoerd. Het nieuwe asfalt wordt gelegd in september wanneer de brug ineens mee kan geasfalteerd worden. De asfaltering op het stuk van de ring tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg en de Oude Beersebaan gebeurt op woensdagnamiddag zodat de hinder voor schoolgaande jeugd minimaal is. De werken aan de brug lopen gedurende de hele periode door.

Werken eind oktober afgerond

De werken aan de Turnhoutse ring en de brug over het kanaal zullen niet zoals voorzien klaar zijn tegen eind september. Hiervoor zijn twee redenen:

 1. De werken aan het wegdek kennen een lichte vertraging door het weer. Hierdoor is de voorziene einddatum verschoven naar 5 oktober.
 2. De brugvoegen worden later geleverd dan aanvankelijk gepland. De voegen kunnen pas midden oktober geleverd worden en moeten dan nog geplaatst worden. Daardoor zullen de laatste werken pas eind oktober rond zijn. 

Vanaf begin oktober tijdelijke openstelling werf

Om de hinder voor het verkeer en de omliggende woningen en instellingen zoveel mogelijk te beperken wordt de werf zoveel mogelijk opengesteld als er niet gewerkt wordt. 
Voor de verkeerssituatie en voor de bereikbaarheid van de omgeving betekent dat het volgende:

 • De huidige verkeerssituatie blijft behouden tot 5 oktober en niet tot eind september. Dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Als de werf nog vertraagd wordt door het weer kan de openstelling later gebeuren.
 • Eens de werken aan het wegdek afgerond wil AWV de weg voorlopig openstellen voor doorgaand verkeer totdat de brugvoegen kunnen geplaatst worden. 
 • Eens de voeg kan geplaatst worden, waarschijnlijk midden oktober, gaat de ring terug dicht om deze werken uit te voeren. Deze werken duren ongeveer een week. Dan geldt terug de verkeerssituatie van vandaag.

AWV en de aannemer beseffen dat dit een bijkomend ongemak betekent voor wie dagelijks de ring gebruikt of in de omgeving woont en we bedanken u dan ook voor uw geduld en begrip. We doen ons best om de werken zo snel en kwaliteitsvol mogelijk af te ronden.

Hinder en omleidingen

Omdat de brug tijdens de volledige periode van de werken onberijdbaar is zal de werfzone tussen de N12 en de N124 gedurende de werken afgesloten zijn voor doorgaand verkeer, zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers. Enkel lokaal verkeer, en in het bijzonder bestemmelingen voor de zone tussen het kruispunt  van de Ring (R13) met de Antwerpsesteenweg (N12) en de Oude Beersebaan (schoolgaande jeugd en personeel van het Sint-Jozefcollege en bewoners in die zone) krijgen doorgang over de werfzone.

Deze afbeelding kan u downloaden in de zijkolom op deze pagina

 • Gemotoriseerd verkeer komende van de E34 in de richting van het ziekenhuis, het crematorium of de stedelijke begraafplaats zal omgeleid worden via complex Beerse om dan verder de ingestelde omleidingen (zie onder) te volgen

 • Gemotoriseerd verkeer (-3,5t)  over langere afstand wordt omgeleid via de Antwerpsesteenweg (N12), De Bisschopslaan/Steenweg op Beerse (N132) en de Steenweg op Turnhout (N124). Eens de werken op de N132 in Beerse in september van start gaan wijzigt de omleidingsroute naar: de Antwerpsesteenweg (N12), Hofeinde, Veldstraat, Opstal, Moerstraat en de Steenweg op Turnhout (N124)

 • Zwaar verkeer (+3,5t) over langere afstand volgt dezelfde omleiding via de de Antwerpsesteenweg (N12), De Bisschopslaan/Steenweg op Beerse (N132) en de Steenweg op Turnhout. Eens de werken in Beerse starten zal het zwaar verkeer na de brug (nr.5) over het kanaal echter rechts moeten afslaan naar de Steenbakkersdam en zo aan te sluiten op de Moerstraat en vervolgens de Steenweg op Turnhout (N124)

 • Fietsers die over de brug van het kanaal willen worden omgeleid via de ring, de Oude Beersebaan, de Hertoginstraat, de Brugstraat, en de Steenweg op Merksplas.

Bereikbaarheid in werfzone

Het Sint-Jozefcollege en bewoners in de werfzone tussen de Antwerpsesteenweg en de Oude Beersebaan blijven steeds bereikbaar voor alle verkeer komende van de ring. Lokaal gemotoriseerd verkeer kan over het gefreesde oppervlak rijden. Fietsers kunnen gewoon over de fietspaden blijven rijden. De herstellingen aan het fietspad worden uitgevoerd tijdens de vakantieperiode zodat er geen hinder is voor schoolgaande jeugd. Enkel één woensdagnamiddag in september, wanneer het wegdek geasfalteerd wordt, zal de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer moeilijker zijn. 

Deze afbeelding kan u downloaden in de zijkolom van deze pagina

Blijf op de hoogte 

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de werken op de ring rond Turnhout. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.