Vernieuwing wegdek R2 tussen Tijsmans- en Liefkenshoektunnel en aansluiting R2 op Scheldelaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum juli - augustus 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vervangt in de zomer van 2017 (juli - augustus) het betonnen wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel door een nieuw wegdek in asfalt. Het wegdek op deze locatie is zwaar belast en dringend aan vernieuwing toe. De eerder geplande werkzaamheden aan het complex van Lillo zelf zijn uitgesteld en zullen dit jaar niet uitgevoerd worden. Om de hinder te beperken voert AWV de werken uit tijdens de zomervakantie. De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Afhankelijk van de fase wijzigt de verkeerssituatie in de omgeving van het complex Lillo (nr. 12).

Grondige vernieuwing voor minder hinder en meer comfort

Het wegdek van de R2 is in zeer slechte staat. Het afgelopen jaar moest AWV verschillende noodherstellingen uitvoeren met veel hinder tot gevolg. Het is dus noodzakelijk dat AWV zo snel mogelijk structureel ingrijpt. Met de ingrijpende vernieuwing die nu voorzien is, wil het agentschap het rijcomfort en de veiligheid verbeteren en het aantal noodherstellingen beperken.

Asfalt vervangt betonnen wegdek

Het betonnen wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel wordt helemaal opgebroken en na de noodzakelijke grondverbetering vervangen door een nieuwe wegopbouw in asfalt. Er komen nieuwe betonnen rijbaanafscheidingen en aan de monden van de Tijsmanstunnel en de Liefkenshoektunnel plaatst AWV nieuwe verankeringslandhoofden die het asfalt met de betonnen platen in de tunnels verbinden.
In totaal wordt een strook van ongeveer 450 meter vernieuwd in beide rijrichtingen. Aan het betonnen wegdek dat deel uitmaakt van de tunnelconstructie (en dat zich tot buiten het overkapte deel van de tunnelconstructie uitstrekt) wordt niet geraakt.

Vernieuwing op-en afrittencomplex Lillo (nr. 12)

De aanvankelijk voorziene werken om het complex van Lillo te vernieuwen en aan te passen voor een betere doorstroming zullen niet dit jaar plaats vinden. De noodzakelijke procedures om dit werk uit te voeren konden niet tijdig succesvol worden afgerond. De werken aan het complex worden waarschijnlijk in de zomer van 2018 uitgevoerd. Gezien de aansluitingen van het complex zich wel in de werfzone van de R2 bevinden zal het complex tijdens de werken op de R2 wel gedeeltelijk afgesloten zijn.

Juli 2017: 1 rijstrook op R2 - geen extra hinder op complex Lillo

De werken worden uitgevoerd in twee fases. Tijdens de eerste fase wordt de rijweg in de richting van de Tijsmanstunnel aangepakt. In de tweede fase de overkant van de weg. Elke fase duurt één maand.
In juli (fase 1) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Tijsmanstunnel. Tijdens deze fase blijft verkeer op de R2 richting de Tijsmanstunnel mogelijk, zij het over één versmalde rijstrook. Het verkeer dat van de Scheldelaan de R2 wil oprijden in de richting van de A12 kan dit via de Tijsmanstunnel West waar een tijdelijke oprit toegang zal bieden tot de R2. Het verkeer richting Liefkenshoektunnel wordt over twee versmalde rijstroken geleid. Alle op- en afritten blijven open.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de zijkolom rechts onder 'documenten'.

Augustus 2017: Noordelijke op- en afrit afgesloten

In augustus (fase 2) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Liefkenshoektunnel. Tijdens fase 2 blijft doorgaand verkeer op de R2 richting de Liefkenshoektunnel steeds mogelijk, over één versmalde rijstrook. Het verkeer richting Tijsmanstunnel wordt over twee versmalde rijstroken geleid. De verbindingen tussen de R2 richting Liefkenshoektunnel en de Scheldelaan (N101) worden afgesloten. Het verkeer van de Scheldelaan (N101) richting de Liefkenshoektunnel kan de R2 oprijden richting Tijsmanstunnel en keren aan het complex Kanaaldok. Het verkeer van de R2 richting de Scheldelaan (N101) volgt vanaf het complex Antwerpen-Haven een omleiding via de A12 en het complex Zandvliet (nr. 11) naar de Scheldelaan (N101).

 

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de zijkolom rechts onder 'documenten'.

Minder hinder-maatregelen

Het agentschap beseft dat de werken veel hinder zullen veroorzaken. Om de hinder te milderen nemen we volgende maatregelen:

  • Deze ingrijpende werken worden binnen een zeer korte termijn uitgevoerd. Deze periode is doelbewust beperkt tot een vakantieperiode omdat de impact op het verkeer dan kleiner is.
  • De werken worden gespreid over twee fasen om verkeer op de R2 altijd in beide richtingen mogelijk te houden.
  • Twee rijstroken blijven beschikbaar in de rijrichting waar niet gewerkt wordt.
  • De aannemer heeft de toelating om 7 dagen op 7 en 24u op 24u te werken om de werken zo snel mogelijk uit te voeren.
  • In fase 1 wordt een tijdelijke oprit aangelegd om de afwikkeling op het complex Lillo optimaal te houden.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van deze werken Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Algemene nieuwsbrief werken Antwerps havengebied

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle werkzaamheden die het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel of in de nabije toekomst uitvoert in het Antwerpse havengebied? Schrijf u dan in op de algemene nieuwsbrief van de werken in deze regio via volgende pagina: www.wegenenverkeer.be/werken/wegenwerken-antwerps-havengebied