Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) ter hoogte van Churchilldok

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf 10 september tot midden november 2018

Vanaf 24 september 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de Noorderlaan (N180) in Antwerpen tussen de Muisbroeklaan en Treurenborg. Het wegdek wordt vernieuwd om de veiligheid en het comfort voor de weggebruikers te vergroten. De werken zouden al een week eerder van start gaan, maar om de bereikbaarheid van de bedrijven in de buurt te garanderen is de aanpak van de werken herbekeken en geoptimaliseerd, hetgeen de nodige tijd heeft gevraagd. 

Vernieuwing van het wegdek

Het wegdek van de Noorderlaan is op sommige plaatsen erg versleten. Het wegdek ter hoogte van de Opelsite is in een eerste fase aangepakt. Vanaf eind september wordt er verder gewerkt van halverwege het kruispunt met de Muisbroeklaan tot voor het kruispunt met de Treurenborg wordt het wegdek van de Noorderlaan grondig vernieuwd. De onderfundering en fundering worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Daarna voorzien we het wegdek van een nieuwe asfaltlaag en brengen we nieuwe wegmarkeringen aan. 

Werken in fasen voor minder hinder

Om de hinder te beperken worden de werken in 2 fasen uitgevoerd:

Fase 1: van 10 tot en met 16 september

Werken ter hoogte van Opel-site afgerond.

Fase 2A: 24 september tot 17 oktober

De tweede fase van de werken op de Noorderlaan situeert zich ter hoogte van het Churchilldok, tussen de kruispunten met de Muisbroeklaan en de Treurenborg. 

Omdat we in deze zone het wegdek van beide rijrichtingen tot op de fundering vernieuwen, nemen deze werken twee maanden in beslag. De weg wordt in twee helften vernieuwd, zodat het verkeer richting het zuiden (Antwerpen) steeds via de N180 kan rijden. Wie naar het noorden (richting R2) wil, zal moeten omrijden via de A12 of de Scheldelaan (N101). Omdat we de kruispunten deels vernieuwen zal verkeer van en naar de Muisbroeklaan en Treurenborg ook gehinderd zijn.

  • De Muisbroeklaan kan je enkel inrijden vanuit het noorden, komende van de R2. Tijdens het eerste deel van de werken moet je verplicht wegrijden richting het zuiden.
  • Vanuit Treurenborg kan het verkeer alle bewegingen uitvoeren behalve uitrijden naar het noorden, richting R2. De Ekersedijk kan je inrijden vanuit het noorden en uitrijden naar het zuiden.

Na ongeveer een maand schuiven de werken op naar de andere kant van de weg en verandert ook de situatie aan de kruispunten. 

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Fase 2B: van 17 oktober tot midden november

Vanaf woensdag 17 oktober verschuift de werfzone op naar de andere kant van de weg en worden de rijstroken naar Antwerpen aangepakt. Volgens de huidige planning zullen deze werken midden november afgerond zijn.

Voor het verkeer op de Noorderlaan verandert er weinig. Net zoals vandaag blijft er tijdens de werken één rijstrook beschikbaar richting het zuiden (Antwerpen). Wie naar het noorden (richting R2) wil, moet omrijden via de A12 of de Scheldelaan (N101).

Aan de kruispunten verandert de situatie wel een beetje.

  • De Muisbroeklaan kan je nog steeds enkel inrijden vanuit het noorden, komende van de R2. Vanaf woensdag moet je bij het verlaten van de straat verplicht uitrijden richting het noorden.
  • Aan Treurenborg kan het verkeer vanaf woensdag enkel inrijden vanuit het noorden en uitrijden naar het zuiden, richting Antwerpen. Verkeer dat vanuit het zuiden komt, kan Treurenborg bereiken via de Zomerweg.
  • De Ekersedijk kan je inrijden vanuit het noorden en uitrijden naar het zuiden.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Een bereikbaarheidsadviseur voor uw vragen

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kan u terecht met uw vragen over de bereikbaarheid van uw bedrijf. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84.