Vernieuwing wegdek N29 Schoonaerde in Diest

Regio
Gemeente
Weg
Datum September 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 2 september aan het wegdek op de N29 Schoonaerde in Diest. De asfaltverharding (en de fundering) van de weg is verouderd en wordt vernieuwd. De werken verlopen in twee fases, waarbij verkeer de werken steeds in beide rijrichtingen kan voorbijrijden. Als alles volgens plan loopt, zijn de werken eind september klaar.

Verloop van de werken

Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de N29 Schoonaerde over een afstand van ongeveer 650 meter: vanaf de brug over de spoorweg (kruispunt niet inbegrepen) tot enkele meters voor de eerste bebouwing in Schoonaarde (Schaffen).

De aannemer voert de werken uit in twee fases, één per weghelft. In elke fase breekt hij eerst de bestaande weghelft en naastliggende parkeerstrook op, plaatst hij de nieuwe fundering en legt hij tenslotte de nieuwe asfaltverharding aan. Elke fase duurt ongeveer twee weken.

  • FASE 1: heraanleg noordelijke weghelft (zijde vliegveld Schaffen) vanaf maandag 2 september
  • FASE 2: heraanleg zuidelijke weghelft (zijde spoorweg) vanaf maandag 16 september

Opgelet: deze werken zijn erg weersgevoelig. Bij slecht weer of bij andere onvoorziene omstandigheden kan deze timing nog wijzigen.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen de werken veilig passeren. Doorgaand fietsverkeer volgt een fietsomleiding van en naar de Saspoort via het knooppuntennetwerk. Gemotoriseerd verkeer kan de werken steeds passeren over een versmalde rijstrook in elke richting. Omdat de aannemer in elke fase maar aan één weghelft werkt, rijdt dit verkeer na een asverschuiving telkens over versmalde rijstroken op de vrije weghelft (rijweg + parkeerstrook).

  • In FASE 1 rijdt gemotoriseerd verkeer over de bestaande weghelft aan de zuidzijde (zijde van de spoorweg)
  • In FASE 2 rijdt gemotoriseerd verkeer over de vernieuwde weghelft aan de noordzijde (zijde van het vliegveld).

Autoverkeer mag er maximaal 50 km/u rijden. De parkeerplaatsen aan beide zijden van de werfzone zijn niet beschikbaar tijdens de uitvoering van deze werken. 

Opritten in de werfzone blijven maximaal toegankelijk tijdens de werken. Wanneer dit toch niet mogelijk is, verwittigt de aannemer bewoners persoonlijk.