Vernieuwing wegdek Leuvensesteenweg (N26) in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 21 augustus - 8 september 2017

Op 21 augustus 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de Leuvensesteenweg (N26) in Mechelen. De Leuvensesteenweg wordt vernieuwd tussen de Wagonstraat en Willendries. Het wegdek is er erg versleten en krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Werken in 3 fases

Deze werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Om de hinder zoveel mogelijk te milderen hebben AWV en de aannemer een planning uitgewerkt die toelaat om de werken in 3 weken in plaats van de voorzien 10 weken uit te voeren. Daartoe zal er wel 's nachts moeten gewerkt worden.  Daarnaast zal om de bereikbaarheid te garanderen in drie verschillende fases gewerkt worden. Zo blijft de zwaarste hinder per zone tot één week beperkt. Per fase wordt een andere zone aangepakt:

 • Fase 1: 21 tot en met 25 augustus
  van de Wagonstraat tot de Motstraat (kruispunt niet inbegrepen), dag en nachtwerk
 • Fase 2: 28 augustus tot en met 1 september
  van de Motstraat/Dellingstraat tot de Veldstraat (kruispunt niet inbegrepen), dag en nachtwerk
 • Fase 3: 4 tot 6 september
  van de Veldstraat tot Willendries (kruispunt niet inbegrepen), enkel nachtwerk

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Hinder en omleidingen

De verkeerssituatie is verschillend tussen dag en nacht, maar er zijn wel een aantal regelingen die gedurende de hele werf van kracht blijven.

Algemene verkeerssituatie

 • Omleidingen
  • Overdag:
   • Tijdens elke fase blijft verkeer over de Leuvensesteenweg (N26) overdag mogelijk in de richting van Leuven. Het verkeer naar Leuven vanuit de zijstraten en de bewoners en handelaars in de werfzone volgen het eenrichtingsverkeer.
   • Verkeer in de richting van Mechelen moet een omleiding volgen. De omleiding loopt via de Trianonlaan en N267 naar de E19. Verkeer verlaat de E19 In Mechelen-zuid om via de Brusselsesteenweg (N1) naar de Vesten (R12) te rijden.
   • Voor bestemmingsverkeer zijn er lokale omleidingen voorzien.
  • 's Nachts: 
   • Het verkeer wordt in twee richtingen omgeleid via de omleiding die overdag richting Mechelen geldt (Trianonlaan, N267, E19, N1, Vesten en omgekeerd)
   • Zijstraten worden afgesloten maar er worden alternatieve ontsluitingsmogelijkheden voorzien voor alle bewoners (zie verder)
  • Dag en nacht:
   • De bussen van de Lijn volgen een omleiding. Meer info daarover kan u raadplegen op www.delijn.be.
   • Voetgangers en fietsers kunnen tijdens elke fase van de werken veilig passeren.
   • Het bedrijventerrein Ragheno blijft tijdens de werken steeds bereikbaar.
 • Parkeren: In de zone/fase waarin gewerkt wordt zal het niet mogelijk zijn te parkeren. In de zones waar nog niet gewerkt wordt of die al afgewerkt zijn kan men wel parkeren.
 • Geluidshinder: In de zone/fase waarin gewerkt wordt, moet er ook 's nachts rekening gehouden worden met lawaaihinder 's. De werken met het meeste lawaai worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd maar er zal onvermijdelijk geluidshinder zijn van de machines die 's nachts draaien.
 • Veiligheid: Om de veiligheid in de buurt te garanderen zal er tijdens de schoolperiode begeleiding in de schoolomgeving voorzien worden. Verder zullen er frequente politiecontroles uitgevoerd worden langs de omleidingswegen.

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Verkeerssituatie per fase

Fase 1: Wagonstraat tot Motstraat (21 tot en met 25 augustus)

Overdag:

 • Doorgaand verkeer: er geldt eenrichtingsverkeer op de Leuvensesteenweg richting Leuven tussen Raghenoplein en Motstraat. Het verkeer richting Mechelen volgt de algemene omleiding. 
 • Bestemmingsverkeer rond de werfzone in de richting van Mechelen volgt een lokale omleiding via de Motstraat, de Hanswijkvaart, de N227a en de vesten.
 • Het Ragheno Business Park blijft bereikbaar.

's Nachts:

 • Doorgaand verkeer: De Leuvensesteenweg wordt volledig afgesloten voor alle verkeer tussen Raghenoplein en Motstraat. In beide richtingen volgt het verkeer de algemene omleiding. 
 • Bestemmingsverkeer volgt de lokale omleiding in beide richtingen. 
 • Hamer- en Smisstraat worden afgesloten. Het verkeer van en naar de Arsenaalwijk kan in beide richtingen via Smisstraat, Hanswijk de Bercht, Sint-Lambertuslaan, Magdalenasteenweg, Stationsberg en Veldstraat.
 • Hanswijkdries wordt in twee helften aangelegd zodat er steeds via het ene of het andere kruispunt kan gereden worden.

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Fase 2: Motstraat/Dellingstraat tot Veldstraat (28 augustus tot en met 1 september) 

Overdag:

 • Doorgaand verkeer: er geldt eenrichtingsverkeer op de Leuvensesteenweg richting Leuven tussen Mot-/Dellingstraat en Veldstraat. Doorgaand verkeer richting Mechelen volgt de algemene omleiding.
 • Bestemmingsverkeer: Tussen Raghenoplein en Motstraat is er opnieuw tweerichtingsverkeer mogelijk op de Leuvensesteenweg. Vanaf de Trianonlaan te Muizen wordt de Leuvensesteenweg doodlopend. Verkeer richting Mechelen volgt de lokale omleiding via de Stationsberg, de Sint-Lambertuslaan en de Smissstraat.
 • Het Ragheno Business Park blijft bereikbaar

's Nachts:

 • Doorgaand verkeer: De Leuvensesteenweg wordt afgesloten voor alle verkeer tussen Mot-/Dellingstraat en Veldstraat. Doorgaand verkeer volgt de algemene omleiding in beide richtingen.
 • Bestemmingsverkeer: Verkeer in beide richtingen volgt de lokale omleiding.
 • Voor de zijstraten in deze zone worden 's nachts de volgende omleidingen voorzien:
  • Mot-, Dellingstraat worden afgesloten ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Om alle bedrijven, woningen en percelen bereikbaar te houden wordt het eenrichtingsverkeer in de Mot-, Delling- en Mollestraat. opgeheven. Deze wijk is bereikbaar via de Hanswijkvaart en Motstraat.
 • De Alfred Nobelstraat, de Toekomststtraat, de Leemputstraat, de Watertorenstraat, de Luysegemstraat en de Lotelingstraat zijn bereikbaar via de Hanswijkvaart en - afhankelijk van de bestemming - via de Struikheidestraat of Lotelingstraat.

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Fase 3: Veldstraat tot Willendries (4 tot 6 september)

In de derde en laatste fase wordt enkel 's nachts gewerkt. Dan vernieuwen we de rijbaan tussen de Veldstraat en Willendries. De gewijzigde verkeerssituatie geldt echter ook overdag. 

Overdag

 • Verkeer richting Leuven blijft mogelijk. Verkeer richting Mechelen volgt de algemene omleiding
 • De parking van dierenpark Planckendael is tijdens deze fase niet bereikbaar vanuit Leuven. Bezoekers uit de richting van Leuven volgende de omleiding via de N267 en de Tervuursesteenweg. 
 • Het Ragheno Business Park blijft bereikbaar.

's Nachts:

 • De Leuvensesteenweg wordt afgesloten voor alle verkeer tussen Willendries en Veldstraat. De omleiding van overdag geldt in beide richtingen. 
 • Enkele zijstraten zijn ook afgesloten. Volgende ontsluitingsmogelijkheden zijn voorzien:
  - Veldstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Het verkeer kan via Muizen-Dorp, Sint-Lambertuslaan, Hanswijk de Bercht en Smisstraat rijden.
  - Kapellekensweg wordt afgesloten ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Het verkeer kan via de Annonciadenstraat rijden (tijdelijk tweerichtingsverkeer).
  - Baarbeekstraat wordt afgesloten. Omrijden daar kan via Kerkenbos.
  - Planckendaelstraat en Wupstraat worden afgesloten, maar niet tegelijkertijd. Zo blijft de wijk met o.m. Rateaulaan, Kreefthoeveweg en Vennecourtlaan bereikbaar.

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt uw vragen

Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen bij zijn contactcenter terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be, bellen kan naar 0477/477.476.