Vernieuwing wegdek E34 tussen Oud-Turnhout en Nederlandse grens

Weg
Datum 15 juli - november 2019

Update 17-10-2019: Van vrijdagavond 25 oktober (20u) tot en met maandagochtend 27 oktober (05u) wordt de E34 ter hoogte van Oud-Turnhout afgesloten in de richting van Antwerpen. Het verkeer komende van Nederland moet de snelweg verlaten aan afrit Retie en wordt omgeleid naar de oprit Turnhout-centrum. Voor het verkeer richting Nederland is er geen hinder. Meer info hieronder of in de nieuwsbrief van 17 oktober (zie rechterkolom onder documenten).

Deze zomer gaat Wegen en Verkeer verder met de vernieuwing van het wegdek van de E34 in Oud-Turnhout en tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Nederlandse grens in beide richtingen. De bestaande betonverharding is er verouderd en er komt een comfortabele rijweg in asfalt in de plaats, zoals op de rest van de E34. De werken starten op maandag 15 juli en zullen ongeveer vier maanden duren. 

Verloop van de werken

De werken op de E34 zijn opgedeeld in 2 zones, die gelijktijdig worden aangepakt, in één rijrichting per fase:

 1. Het vervangen van de betonverharding door asfalt ter hoogte van Oud-Turnhout.
 2. Het vervangen van de betonverharding door asfalt tussen kanaal Dessel-Schoten en de Nederlandse grens (grondgebied Mol-Postel).

In totaal wordt 16 kilometer aan betonverharding verwijderd en vervangen door asfalt.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 
 

Op 15 juli 2019 start AWV met de werken op de E34, die ongeveer 4 maanden zullen duren. De werken aan beide zones verlopen gelijktijdig en in hetzelfde stramien:

 • FASE 0: 15 juli tot 12 augustus
  Voorbereidende werken:
  aanleg pechhavens, doorsteken in de middenberm en aanbrengen van tijdelijke markeringen
   
 • FASE 1: 12 augustus tot midden september
  Rijrichting Antwerpen:
  opbreken bestaande wegopbouw en plaatsing volledig nieuwe wegopbouw 
   
 • FASE 2: vanaf week 16 september tot begin november
  Rijrichting Nederland:
  opbreken bestaande wegopbouw en plaatsing volledig nieuwe wegopbouw 
   
 • FASE 3: twee weekends rond eind oktober/begin november
  Rijrichting Antwerpen: plaatsen definitieve asfaltlaag 

Fase 3: afsluitingen E34 richting Antwerpen 

De vernieuwingswerken op de E34 naderen hun voltooiing. Voor het zover is gaat de snelweg richting Antwerpen nog twee keer even dicht om de definitieve asfaltlaag te plaatsen. Het asfalteren wordt opgesplitst over de beide zones (Oud-Turnhout en Mol-Postel).

E34 richting Antwerpen dicht tijdens weekend 25-26-27 oktober

Van vrijdagavond 25 oktober (20u) tot en met maandagochtend 27 oktober (05u) wordt de E34 ter hoogte van Oud-Turnhout afgesloten in de richting van Antwerpen. Het verkeer komende van Nederland moet de snelweg verlaten aan afrit Retie en wordt omgeleid naar de oprit Turnhout-centrum. Voor het verkeer richting Nederland is er geen hinder. Kort voor het weekend wordt de rijrichting Nederland terug vrijgegeven en rijdt het verkeer er opnieuw volledig op de eigen kant. 

Situatie tijdens weekend 25-26-27 oktober:

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

 • Verkeer komende van Nederland verlaat de E34 aan afrit Retie (nr. 26) en wordt via de N118, Ring Retie (R18), N18, Ring Turnhout (R13) en de N19 omgeleid naar de oprit Turnhout-Centrum (nr. 24) richting Antwerpen.
 • Verkeer richting Nederland kan de werken gewoon passeren over de eigen kant.

Afsluiting zone Mol-Postel wellicht begin november

De afsluiting van de E34 richting Antwerpen ter hoogte van de zone Mol-Postel zal allicht plaatsvinden tijdens het eerste weekend van november. De exacte planning van deze werken wordt momenteel nog afgestemd met de verschillende partners. Van zodra dit vastligt, leest u dit hier.


Verkeerssituatie tijdens de werken 

Verkeer over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting

Het verkeer op de E34 kan tijdens de werken steeds in beide richtingen blijven rijden, uitgezonderd tijdens twee weekends op het einde van de werken, wanneer de rijstroken richting Antwerpen volledig afgesloten zijn. 
Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke richting, op één zijde van de snelweg. Autoverkeer wordt telkens via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant geloodst. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

Werfschema fase 2:

Bovenstaande afbeeldingen kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Afsluiting op- en afritten tijdens fase 1

Deze fase is afgerond.

Afsluiting op- en afritten tijdens fase 2

De op- en afrit Oud-Turnhout in de richting van Antwerpen gaat terug open. De toegangen aan de kant richting Nederland worden afgesloten.

Het verkeer volgt een omleiding via de naastliggende op- en afritten:

 • Verkeer komende van Turnhout, Oud-Turnhout en Baarle rijdt van en naar de snelweg via de N19 en op- en afrit Turnhout-centrum (24)
 • Verkeer komende van Retie, Dessel en Mol rijdt van en naar de snelweg via de N118 en op- en afrit Retie (26)
 • Zone Arendonk industrie is bereikbaar via op- en afrit Retie (26) en N118​

De snelwegparking in Postel richting Antwerpen gaat terug open. De parking richting Nederland wordt nu tijdelijk afgesloten tot het einde van de werken.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 


Grondonderzoek tussen Oud-Turnhout en kanaal Dessel-Schoten

In de zone tussen Oud-Turnhout en het kanaal Dessel-Schoten is eerst verder onderzoek nodig naar de ondergrond vooraleer er een structurele vernieuwing wordt uitgevoerd. De snelweg rust daar namelijk op zeer vochtige veengrond en een duurzame heraanleg vergt op deze plaats mogelijk een andere aanpak dan gewoonlijk. Tijdens het onderzoek worden onder meer stalen genomen om een beter zicht te krijgen op de staat van de ondergrond. Op die manier kunnen we de vernieuwingswerken op dit deel van de snelweg grondig voorbereiden. 


Blijf op de hoogte

Met een digitale nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte houden over het structurele onderhoud op de E34. Bij belangrijk nieuws, bijvoorbeeld bij de start van de werken of bij een fasewissel, ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Schrijf je in via de knop op deze webpagina (rechts bovenaan).