Vernieuwing wegdek E17 ter hoogte van Kennedytunnel richting Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 weekends tussen 28 april en 18 juni

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op vrijdagavond 28 april 2017 met de vernieuwing van het wegdek van de E17 richting Antwerpen tussen het op- en afrittencomplex Zwijndrecht (nr. 17) en Antwerpen-Centrum. Het wegdek is er slecht aan toe en moet dringend en grondig aangepakt worden. In de Kennedytunnel worden geen werken uitgevoerd. Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd tijdens weekendnachten vanaf 28 april en dit gedurende zes weekends. Tijdens de weekends beschikt het verkeer altijd over minstens één rijstrook richting Antwerpen. Tijdens bepaalde weekends zullen sommige op- en afritten worden afgesloten, waardoor bestemmingsverkeer een omleiding moet volgen. 

Nieuw wegdek in asfalt

AWV vernieuwt het volledige wegdek (uitgezonderd pechstrook) van de E17 richting Antwerpen. Vanaf het complex Zwijndrecht (nr. 17) tot en met de Kennedytunnel worden een nieuwe onder- en toplaag in asfalt aangelegd. Op linkeroever worden de rechter- en linkerrijstroken van de rijbaan op een apart moment vernieuwd. Samen met de werken aan de linkerrijstroken krijgt ook de verbinding van de E34 naar de E17 een nieuw wegdek. Op rechteroever wordt alleen de rechterrijstrook van de ring richting Nederland vernieuwd. Deze werken tussen de Kennedytunnel en de oprit vanaf de Kolonel Silvertopstraat (N148) gebeuren gelijktijdig met de werken aan de rechterrijstroken op linkeroever.

Zes weekends werken

De werken worden in verschillende zones onderverdeeld die gedurende zes opeenvolgende weekends, met uitzondering van de weekends van 26 mei en 2 juni, worden aangepakt. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats tijdens weekendnachten om de hinder tot een minimum te beperken. Hierbij wordt steeds dezelfde aanpak gevolgd. Van vrijdagavond 21u tot zaterdagochtend 9u wordt het wegdek gefreesd en voorzien van een nieuwe onderlaag. Op zaterdag kan het verkeer over de onderlaag rijden met een snelheidsbeperking van 70 km/u. Op zaterdagavond worden vanaf 18u de meest rechtse of linkse rijstrook afgesloten voor het aanbrengen van detectielussen. Vanaf 21u tot zondagochtend 9u brengt AWV de toplaag en de definitieve markeringen aan. Deze werkwijze wordt tijdens zes weekends vanaf 28 april herhaald, voor zover de weersomstandigheden gunstig zijn.

Hinder tijdens de werken

Ter hoogte van de werfzone blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk over minimum één rijstrook. Wanneer de werken zich ter hoogte van op- en afritten bevinden worden die afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De hinder varieert naargelang de locatie van de werken. Hieronder vindt u een overzicht van de werken en de hinder per weekend.

1ste weekend (28-30 april)

Tijdens het eerste weekend asfalteert AWV de rechterrijstroken van de E17 richting Antwerpen tussen het complex Zwijndrecht (nr. 17) en het complex Antwerpen-West. Op het complex Zwijndrecht (nr. 17) wordt de verbinding van de Pastoor Coplaan naar de E17 richting Antwerpen afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de aansluiting richting Gent en moet keren via het complex Kruibeke (nr. 16).

2de en 3de weekend (5-7 en 12-14 mei)

Het tweede weekend vernieuwt AWV het wegdek van de linkerrijstroken van de E17 richting Antwerpen tussen het complex Zwijndrecht (nr. 17) en het complex Antwerpen-West. Gedurende het derde weekend worden rechterrijstroken van de E17 richting Antwerpen ter hoogte van het complex Antwerpen-West voorzien van een nieuwe laag asfalt. Tijdens deze weekends wordt er niet gewerkt ter hoogte van op-en afrittencomplexen en gelden er dus geen omleidingen.

4de weekend (19-21 mei)

Tijdens het vierde weekend asfalteert AWV de linkerrijstroken van de E17 richting Antwerpen ter hoogte van het complex Antwerpen-West. Tegelijkertijd vernieuwt AWV het wegdek van de verbinding van de E34 naar de E17 richting Antwerpen. Dit wegvak wordt volledig afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de verbinding van de E34 naar de E17 richting Gent en moet keren via het complex Kruibeke (nr. 16).

5de weekend (9-11 juni)

In het vijfde weekend asfalteert AWV de rechterrijstroken van de E34 en de R1 richting Antwerpen tussen het complex Antwerpen-West en het complex Het Zuid (nr. 5a). Het wegdek van de Kennedytunnel wordt niet vernieuwd. Op het complex Antwerpen-centrum (nr. 5a) wordt de afrit afgesloten. Het verkeer richting Hoboken, Antwerpen-Centrum of de A12 moet omrijden via de afrit Berchem (nr.5) en de Jan van Rijswijcklaan (N177). 
Om veiligheidsredenen blijft op linkeroever de verbinding van de E34 naar de E17 richting Antwerpen afgesloten. Het verkeer wordt daarbij omgeleid via het complex Kruibeke (nr. 16).

6de weekend (16-18 juni)

Tijdens het zesde weekend vernieuwd AWV de linkerrijstroken van de E34 richting Antwerpen tussen het complex Antwerpen-West en de Kennedytunnel. Op het complex Antwerpen-West wordt de verbinding tussen de Blancefloerlaan (N70) naar de E34 afgesloten. Het verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding via de Charles De Costerlaan (N49a) of via het complex Zwijndrecht (nr. 17). Om veiligheidsredenen wordt ook het verkeer op de verbinding van de E34 naar de E17 richting Antwerpen opnieuw omgeleid via het complex Kruibeke (nr.16).

Betonherstellingen op de Ring

In de periode dat het wegdek van de E17 en de ring heraangelegd wordt zullen er tussen Antwerpen-Zuid en Deurne ook herstellingswerken plaats vinden. Deze werken vinden plaats tijdens de weekends van 20 mei, 25 mei en 3 juni en zullen dus gedeeltelijk gelijktijdig gebeuren met de asfalteringswerken. Deze werken worden zoveel mogelijk 's nachts uitgevoerd. De hinder tijdens deze werken is beperkter gezien er steeds twee rijstroken open blijven voor doorgaand verkeer. Meer informatie over deze werken vindt u hier.

Werken weersafhankelijk

Asfalteringswerken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij te lage temperaturen of neerslag kunnen de werken niet uitgevoerd worden. De voorgestelde timing en data kunnen dus nog wijzigen.