Vernieuwing liften en roltrappen Sint-Annatunnel en Kennedytunnel

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019 - 2020

Op zoek naar de actuele status van de liften/roltrappen in de Sint-Annatunnel of de Kennedytunnel? Kijk dan hier: fietsersliften.wegenenverkeer.be 
Zoek je de uren van de veerdienst? Meer info: www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta

Praktische info

Sint-Annatunnel

 • Voor voetgangers en fietsers. Fietsen wordt enkel stapvoets (5 km/u) toegelaten. Bromfietsen dienen aan de hand gehouden te worden.
 • Toegankelijk via liften en roltrappen
 • Werkingsuren roltrappen: ma-zo: 06-20u

Tijdelijk veer Sint-Anna

 • Gratis veerdienst tussen linker- en rechteroever voor voetgangers, fietsers en begeleide rolstoelgebruikers.
 • Werkingsuren: - weekdagen: LO 7u-18u / RO 7u15-18u15
                       - weekends/feestdagen: LO 10u-21u / RO 10u15-21u15
 • Om de 30 minuten een afvaart per oever (kwartier heen en kwartier terug).
 • Het aantal overvaarten per dag kan variëren en kan in functie van de noden en wachttijden worden bijgestuurd. Hinder door ander scheepvaartverkeer op de Schelde is mogelijk. 

Kennedytunnel

 • Vluchtkoker van de Kennedytunnel, alternatieve Scheldekruising voor fietsers.
 • Toegankelijk via liften en trappen
   


Sint-Annatunnel

Historiek

De Sint-Annatunnel werd destijds gebouwd als een voetgangerstunnel onder de Schelde die het stadscentrum van Antwerpen (rechteroever) verbindt met Linkeroever. De tunnel werd tussen 1931 en 1933 gebouwd in opdracht van de Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever c.v. (IMALSO). Langs beide ingangen beschikt de Sint-Annatunnel over een lift (max. 40 personen/3.000kg) en authentieke houten roltrappen (2x2). In 1992 en 1993 werden restauratiewerken uitgevoerd. De tunnel met inbegrip van beide toegangsgebouwen en de volledige oorspronkelijk technische uitrusting werd in 1997 als monument beschermd.

Onderhoud

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert, net zoals in alle tunnels in haar beheer, regelmatig onderhoudswerken uit in de Sint-Annatunnel. De liften en de roltrappen worden regelmatig nagekeken. Voor de liften is dat maandelijks op de eerste dinsdag van de maand, het onderhoud van de roltrappen gebeurt in eigen beheer op variabele momenten. Het beschermde karakter maakt het onderhoud van de liften en de roltrappen steeds een grote uitdaging. De tunnel werd als monument beschermd in 1997, het waardevol onroerend erfgoed moet dus behouden blijven. Dat geldt ook voor het binnenwerk en de aandrijfmechanismen van de liften en de roltrappen. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd evident om wisselstukken te vinden voor het binnenwerk. Ze worden meestal op maat gemaakt en zijn vaak enkel in het buitenland te verkrijgen (VS, Duitsland, ...). 

Daarnaast worden de liften en de roltrappen van de Sint-Annatunnel zeer intensief gebruikt. Tijdens zomerperiodes piekt het aantal bewegingen van de liften tot meer dan 25.000 per maand. Op een goede weekenddag gaan de liften gemiddeld 1200 keer per dag op en neer. Bij de roltrappen tellen we op piekmomenten gemiddeld 55 mensen om de 5 minuten die gebruik maken van de roltrap. Van 2005 tot 2014 maakten op jaarbasis gemiddeld 3300 personen per dag gebruik van de roltrappen. Deze hoge en continue belasting heeft uiteraard ook impact op de werkingsmechanismen van de liften en roltrappen (slijtagestoringen aan kabels, aandrijving, motorcomponenten, ...). 

Vernieuwing liften en roltrappen

Om de storingen en defecten aan de liften en de roltrappen grondig en duurzaam aan te pakken, bereidt het Agentschap Wegen en Verkeer een groot renovatieproject voor. Zo zullen de liften en de roltrappen van de Sint-Annatunnel respectievelijk vanaf 2019 en 2020 volledig vernieuwd worden. Dit gebeurt in nauw overleg met het Agentschap Erfgoed Vlaanderen omwille van het beschermd karakter van de installaties. 

In 2019 worden de liften van de Sint-Annatunnel langs beide oevers volledig vernieuwd, met respect voor het historisch uitzicht van de liften en met behoud van het industrieel erfgoedkarakter van de elektrische installaties. Per lift zal er ongeveer vier maanden ter plaatse aan de vernieuwing van de installatie gewerkt worden. AWV zal niet gelijktijdig aan beide liften werken zodat er steeds één lift beschikbaar blijft voor voetgangers en fietsers. Het begin van de werken is momenteel gepland in het tweede kwartaal van 2019. Tegen eind 2019 moet de vernieuwing van de liften volledig klaar zijn. Vervolgens worden vanaf 2020 de roltrappen vernieuwd. 

2019: vernieuwing liften

Met een grondige vernieuwing van de liften in de Sint-Annatunnel, wil het agentschap het aantal storingen sterk terugdringen en meer gebruikszekerheid bieden aan de voetgangers en fietsers. Door de liften te moderniseren zal er in de toekomst ook meer met standaardcomponenten gewerkt worden. Zo willen we de duurtijd van toekomstige herstellings- en onderhoudswerken zo kort mogelijk houden. De huidige, meest voorkomende problemen hebben te maken met de liftdeuren (blokkages) en de sturing van de aandrijfmotoren van de liften. Beide zaken zullen met de vernieuwing van de liften aangepakt worden. Daarnaast wordt ook de machinekamer volledig vernieuwd. De huidige machinekamer blijft intact en behouden omwille van de historische waarde, maar zal niet meer gebruikt worden. De oude machinekamer zal mits begeleiding bezocht kunnen worden. De aanwezige machines worden in werkende toestand gehouden, doch zonder nog een functionele rol te hebben voor de liften. Verder worden ook het geleidingsmechanisme van de liften, de laagspanningsinstallatie en de algemene besturing vernieuwd. Dat zal besturing en bewaking van de liften vanop afstand mogelijk maken. De aansturing en de controle van de liften kan dan ook mee geïntegreerd worden in de systemen van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC). 

Aanpak werken

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er per lift gewerkt zodat er steeds één lift beschikbaar is. Per lift zullen de werken ter plaatse ongeveer 4 maanden duren. De vernieuwing van de liften begint wellicht met de lift op Linkeroever. Tijdens de werken is de lift waaraan gewerkt wordt, gedurende de hele periode buiten dienst. Tijdens de voorbereiding van de werken en tijdens het fijn afregelen van de liftsturing is de lift beschikbaar.

Voorlopige timing

 • Tweede kwartaal 2019: start werken lift Linkeroever
 • Derde kwartaal 2019: start werken Rechteroever
 • Eind 2019: vernieuwing liften afgerond
 • 2020: vernieuwing roltrappen

Communicatie

Van zodra er meer informatie is over het verloop en de exacte timing van de werken aan de liften, zal het agentschap hier nog uitgebreid over communiceren. De meest actuele informatie kan u steeds terugvinden op deze webpagina.

2020: vernieuwing roltrappen

Nadat de liften vernieuwd zijn, worden ook de roltrappen aangepakt om het comfort in de Sint-Annatunnel verder te verbeteren. Deze werken zullen volgens de huidige planning beginnen in 2020. Ondanks de hoge ouderdom (enkel de roltrappen op Linkeroever werden na de Tweede Wereldoorlog nog vernieuwd) zijn de roltrappen mechanisch in orde en hebben ze relatief weinig last van defecten. De belangrijkste redenen om de roltrappen nu grondig te renoveren zijn enerzijds veiligheid zodat ze voldoen aan de huidige veiligheidsnormen en anderzijds gebruikerscomfort zodat de roltrappen in de toekomst 24/24 beschikbaar zijn. Nu is dat nog niet mogelijk omdat de roltrappen omwille van veiligheidsredenen enkel aangezet kunnen worden bij aanwezigheid van het tunnelpersoneel. Na de renovatie zal dat dus niet langer nodig zijn. 

Aanpak werken

Net als bij de liften worden ook de roltrappen oever per oever aangepakt om de hinder te beperken. De werken aan de roltrappen zullen wel merkelijk langer duren, ongeveer 2 jaar per oever. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van de roltrappen en de minutieuze aanpak van de grootschalige renovatiewerken die vereist is om het historische uitzicht te bewaren. Zo zullen de roltrappen volledig ter plaatse gedemonteerd en opnieuw opgebouwd worden. Dat is nodig omdat we de roltrappen niet uit het toegangsgebouw kunnen halen zonder aan de beschermde gevel ervan te raken. Bij de renovatiewerken zullen alle houten treden vervangen worden door een moderner systeem dat hetzelfde uitzicht heeft. Daarnaast zal AWV ook hedendaagse veiligheidsvoorzieningen installeren en wordt de machinekamer volledig vernieuwd (revisie motoren, tandwielkast moderniseren, sturing moderniseren). 

Tijdens de werken aan de roltrappen kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van de vernieuwde liften. We werken ook trap per trap waardoor er per oever steeds 3 van de 4 dalende of stijgende roltrappen in dienst blijven. 

Communicatie

Van zodra er meer informatie is over het verloop en de exacte timing van de werken aan de roltrappen, zal het agentschap hier nog uitgebreid over communiceren. De meest actuele informatie kan u steeds terugvinden op deze webpagina.

Kennedytunnel

Historiek

De fietserstunnel van de Kennedytunnel is eigenlijk de vluchtkoker van de Kennedytunnel die door fietsers gebruikt kan worden als alternatief voor de Sint-Annatunnel. De Kennedytunnel heeft een lengte van 590 meter en bestaat uit vier kokers die 15 meter diep onder de Schelde liggen. De vluchtkoker ligt in het midden en is 4 meter breed. Toegang tot de Kennedyfietstunnel is mogelijk via liften en vaste trappen. Van 1968 tot 2004 was de koker enkel toegankelijk via roltrappen. De toegang voor speciale fietsen of rolstoelen was tot op dat ogenblik niet mogelijk. Door de roltrappen te vervangen door schuine liften, werd de koker wel toegankelijk gemaakt voor deze gebruikers.

Onderhoud

De liften van de Kennedyfietstunnel werden de voorbije jaren geregeld geplaagd door pannes en storingen. De voornaamste reden hiervan waren de deuren van de liften. AWV werkte daarom aan een oplossing op lange termijn om de problemen met de liften structureel aan te pakken. Intussen werden de liften grondig vernieuwd (zie hieronder). 

Vernieuwing

In het voorjaar van 2017 werden de liften van de Kennedyfietstunnel gedurende drie maanden grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. De werken begonnen op 6 maart en waren tegen 1 juni 2017 afgerond. De vernieuwing gebeurde zowel ‘achter de schermen’ aan voor de gebruiker onzichtbare delen zoals de sturing en de kabels als aan de zichtbare delen zoals liftdeuren, en de binnenkant van de liftkooi. Die laatste kreeg een volledig nieuw jasje met onder meer nieuwe binnenbekleding, een nieuwe parlofoon en nieuwe deuren. De aanpassingen zullen de levensduur van de liften verlengen en de gebruikszekerheid ervan verhogen. AWV verwacht dat de grondige vernieuwing van de liften het aantal storingen gevoelig zal doen afnemen.