Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Vernieuwing fietspad langs N115 in Schoten en Brecht

Regio
Gemeente
Weg
Datum 5 september 2016 - 31 maart 2017

Update 21/03/17: De vernieuwing van de fietspaden langs de Brechtsebaan/Eikenlei (N115) is bijna afgerond. Tegen vrijdag 31 maart zullen de werken volledig achter de rug zijn. Fietsers tussen Schoten en Brecht kunnen dan in beide richtingen gebruik maken van nieuwe fietspaden in asfalt. Momenteel is de aannemer nog volop bezig met de laatste loodjes. Het fietspad richting Schoten is volledig klaar, richting Sint-Job-in-'t-Goor is het fietspad afgewerkt vanaf het kruispunt met de N121 tot ongeveer aan de E-10 plas. Nu wordt het laatste stuk afgewerkt van de E-10 plas tot de Canadalaan. 

Op maandag 5 september 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vernieuwing van het fietspad op de Brechtsebaan/Eikenlei (N115) in Schoten en in Brecht. De huidige fietspaden worden vervangen door nieuwe en bredere fietspaden in beton. Dat moet het comfort van de fietsers verhogen en fietsen tussen Brecht en Schoten aangenamer en veiliger maken. 

Nieuwe fietspaden

De nieuwe fietspaden moeten het comfort voor de fietsers verhogen. Langs beide kanten worden de fietspaden waar mogelijk zo’n 25 cm breder aangelegd (naar de aangelanden toe). Op plaatsen waar dit niet mogelijk is, blijft de huidige breedte (1,50m) behouden. Aan de oversteken met zijstraten krijgen de fietspaden een rode kleur. Dat verhoogt de zichtbaarheid van de fietsers in het verkeer. De Vlaamse overheid hoopt met deze ingreep fietsen tussen Schoten en Brecht aangenamer te maken en meer mensen naar de fiets te doen grijpen.

Het fietspad wordt aan de zuidkant vernieuwd vanaf het kruispunt met de Botermelkbaan (N121) in Schoten tot aan het kruispunt met de Canadalaan in Sint-Job-in-‘t-Goor. Aan de noordkant wordt het fietspad vernieuwd tussen de Botermelkbaan en de Kempensedreef.

Hoe pakken we de werken aan?

De werken starten aan het fietspad in de richting van Schoten (noordkant). Eens dit deel van het fietspad is vernieuwd, starten de werken aan de zuidkant en werken we van aan het kruispunt met de Botermelkbaan in de richting van Brecht. Als er een rijstrook van de rijbaan ingenomen moet worden, werken we steeds in zones van maximum 400m. Dat doen we om de hinder voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 

Verkeer langs werfzone

De werken worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk hinder voor zowel fietsers als automobilisten. Fietsers kunnen steeds veilig langs de werfzone rijden aan de overkant van de weg. Wanneer de aannemer aan de rechterzijde van de N115 aan het werken is, kunnen fietsers richting Brecht gebruik maken van het fietspad richting Schoten en vice versa. Een alternatief is het jaagpad langs de Schotense Vaart. Ook het autoverkeer hoeft tijdens de werken geen omleidingen te volgen. Enkel ter hoogte van de werfzone moet het verkeer soms kort over één rijstrook passeren, indien nodig met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Aangepaste planning en einddatum werken

In oktober heeft de aannemer tijdens de opbraak van het oude fietspad asbest aangetroffen in de dwarsvoegen van het fietspad. Hierop heeft AWV de werken tijdelijk moeten stilleggen zodat de omvang van het probleem kon worden bepaald en kon nagegaan worden hoe het asbest op een veilige manier verwijderd kan worden.

Intussen heeft de aannemer de werken hervat, maar het verwijderen van de voegen met asbest dient vanzelfsprekend erg secuur en omzichtig te gebeuren. Deze aanpak vereist meer handwerk waarbij het niet mogelijk is om alles meteen op te breken. De voegen worden met de nodige extra maatregelen voeg per voeg verwijderd wat uiteraard aanzienlijk meer tijd in beslag neemt, maar veiligheid is voor AWV steeds de eerste prioriteit. 

Naast de onvoorziene omstandigheden ten gevolge van het asbest, hebben de werken ook enige vertraging opgelopen door weerverlet. Hierdoor heeft het agentschap de timing van het gehele project moeten bijstellen. We willen de aanleg van de nieuwe fietspaden nu eind maart 2017 volledig afgerond hebben (mogelijk weerverlet meegerekend).

Bereikbaarheid woningen en bedrijven

Woningen en bedrijven zijn tijdens de werken meestal gewoon bereikbaar. Enkel bij de passage van de werkzone zijn aangeladen gedurende ongeveer 2 weken moeilijker bereikbaar.

De zijstraten in de werfzone die niet via een andere weg kunnen ontsloten worden blijven steeds open voor verkeer. Andere zijstraten kunnen tijdelijk afgesloten worden, waarbij het verkeer lokaal wordt omgeleid.