Vernieuwing fietsliften Kennedyfietstunnel

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 maart tot uiterlijk 1 juni 2017

Vanaf maandag 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige vernieuwing van de liften van de Kennedyfietstunnel. Met de renovatie wil het agentschap de levensduur van de liften verlengen en het aantal storingen sterk terugdringen. Dit moet het comfort van de gebruiker verbeteren. De aannemer moet de werken uiterlijk begin juni afgerond hebben. Tijdens de werken zijn beide liften permanent buiten dienst. Gebruikers van de tunnel kunnen dan enkel gebruik maken van de trappen of moeten de oversteek maken via de Sint-Annatunnel. Het agentschap verontschuldigt zich voor dit tijdelijke ongemak maar benadrukt dat fietsers en voetgangers na de werken zullen kunnen rekenen op meer comfort en een betere dienstverlening. 

Meer comfort op fietsverbindingen

De Kennedyfietstunnel is samen met de Sint-Annatunnel de enige directe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de beide Scheldeoevers. Om die belangrijke fietsverbinding te verzekeren is het dan ook noodzakelijk dat fietsers kunnen gebruik maken van de fietsersliften. Nu worden die liften geregeld geplaagd door pannes, wat het voor veel gebruikers onaangenaam en voor sommigen onmogelijk maakt om zich met de bromfiets, fiets of te voet tussen beide oevers te verplaatsen. Het agentschap neemt initiatieven om die dienstverlening te verbeteren. Zo zullen de liften van de Sint-Annatunnel gemoderniseerd worden, loopt er een proefproject met een fietstransportband en zullen nu ook de liften van de Kennedyfietstunnel gemoderniseerd worden. 

Facelift

De liften van de Kennedyfietstunnel krijgen een grondige renovatie. Die vernieuwing gebeurt zowel ‘achter de schermen’ aan voor de gebruiker onzichtbare delen zoals de sturing en de kabels als aan de zichtbare delen zoals liftdeuren, en de binnenkant van de liftkooi. Die laatste krijgt een volledig nieuw jasje met onder meer nieuwe binnenbekleding en een nieuwe parlofoon. Het geheel van aanpassingen zal het comfort van de gebruikers zeker verbeteren.

Minder storingen

De aanpassingen hebben als doel de levensduur van de liften te verlengen en de gebruikszekerheid ervan te verhogen. De voornaamste reden voor storingen en pannes aan de liften is nu te wijten aan de deuren. Door het vervangen en moderniseren van de deuren van zowel de liftkooi als de buitendeuren moet dit euvel verdwijnen en het aantal storingen gevoelig afnemen. 

Werken en hinder

De werken aan de liften starten op maandag 6 maart. Er wordt aan beide liften tegelijkertijd gewerkt. Dit om de duur van de hinder te beperken. De liften blijven afgesloten van 6 maart tot uiterlijk 1 juni. In tussentijd kunnen enkel de trappen gebruikt worden of moeten gebruikers via de Sint-Annatunnel tussen beide oevers pendelen.

Het agentschap is zich bewust van de hinder die het hiermee veroorzaakt voor de vele gebruikers van de tunnel maar wil benadrukken dat men na deze herstelling zal kunnen rekenen op betere, meer comfortabele liften en een beter gegarandeerde dienstverlening.