Vernieuwing complex Waaslandhaven-Noord

Regio
Gemeente
Weg
Datum midden april 2017 - eind 2018

Vanaf half april 2017 start het Agentschap Maritieme Toegang (AMT) in samenwerking met AWV aan de herinrichting van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord (R2). De verhoogde rotonde zal vervangen worden door een lichtengeregeld verhoogd kruispunt (een ‘Hollands Complex’). Zo kan het verkeer in de toekomst vlotter afgewikkeld worden. De werken duren tot eind 2018. 

Beeld: toekomstbeeld Holland Complex, Waaslandhaven-Noord (© AMT)

Verkeershinder

In de eerste fase tot en met het najaar van 2017 is de hinder beperkt. Wanneer de werken starten in april zal het verkeer op de R2 over versmalde rijstroken moeten. De inrichting met 2x2 rijstroken in elke richting op de R2 blijft behouden. Ook het op- en afrittencomplex blijft toegankelijk. De R2 zelf zal tijdens de werken een aantal weekends afgesloten zijn. Het verkeer zal op dat moment via het op- en afrittencomplex worden geleid. De exacte data van deze afsluitingen zullen uitgebreid en tijdig gecommuniceerd worden. 

Meer info

In latere fasen zullen er ook enkele omleidingen zijn. Hierover volgt later meer informatie. Een globaal overzicht vindt u op de website www.werkenwaaslandhavennoord.be.

U kan zich via deze website ook inschrijven op een nieuwsbrief. Zo verneemt u alles over de fasewissels, omleidingen en tijdelijke afsluitingen.