Vernieuwing complex Waaslandhaven-Noord

Regio
Gemeente
Weg
Datum midden april 2017 - september 2018

In april 2017 startte het Agentschap Maritieme Toegang (AMT) in samenwerking met AWV aan de herinrichting van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord (R2). De verhoogde rotonde zal vervangen worden door een lichtengeregeld verhoogd kruispunt (een ‘Hollands Complex’). Zo kan het verkeer in de toekomst vlotter afgewikkeld worden. De werken duren tot september 2018. 

toekomstbeeld Holland Complex, Waaslandhaven-Noord (© AMT)

Verkeershinder

In beide richtingen is de hinder beperkt. Het verkeer op de R2 rijdt sinds de start van de werken over twee versmalde rijstroken. Ook het op- en afrittencomplex blijft toegankelijk. De R2 zal tijdens de werken gedurende een aantal weekends afgesloten zijn. Het verkeer zal op dat moment via het op- en afrittencomplex worden geleid. 

Meer info

Voor een totaaloverzicht van de werken en voor de meest recente informatie over de bereikbaarheid kan u steeds terecht op de website www.werkenwaaslandhavennoord.be.

U kan zich via bovenstaande website ook inschrijven op een nieuwsbrief. Zo verneemt u alles over de fasewissels, omleidingen en tijdelijke afsluitingen.