Vernieuwing bushaltes Steenweg (N78) Rekem

Regio
Gemeente
Weg
Datum 24 september 2018 - 19 oktober 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt elke dag aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit in Vlaanderen. De kwaliteit van de infrastructuur draagt daar uiteraard toe bij. Dit jaar vernieuwen we daarom ook de bushaltes ter hoogte van Steenweg 62 (Supermarkt Spar), aan beide zijden van de weg. Meteen wordt er plaatselijk ook aan de riolering gewerkt, met het oog op een gescheiden rioleringsstelsel. 

De nieuwe bushaltes worden aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Ze krijgen een verhoogd perron, nieuwe bushokjes en fietsenrekken. Het fietspad wordt in asfalt voorzien.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 24 september tot en met vrijdag 19 oktober.

Minderhinder maatregelen: omleiding fietsers en tijdelijke verhardingen

Voor fietsers wordt een omleiding voorzien via de Heirbaan. Zij kunnen niet veilig voorbij de werfzone op de Steenweg. 

Het doorgaand gemotoriseerd verkeer kan aan de werfzone steeds in beide richtingen over één rijstrook blijven passeren. Om dat mogelijk te maken wordt een tijdelijke verharding over de middenberm voorzien. 
De naastgelegen parking van de supermarkt blijft ook steeds bereikbaar door het aanleggen van een tijdelijke inrit. 

Weersgevoelig

Infrastructuurwerken zijn steeds weergevoelig. In geval van mindere weersomstandigheden, kan de huidige planning nog schuiven.

Aanpak kruispunt hoog op de agenda

De vernieuwing van het kruispunt van de Steenweg (N78) met de Heidestraat en de Rekemerstraat-Heirbaan tot een rotonde staat ook nog steeds hoog op de agenda van AWV. 
De onteigenings- en vergunningsprocedures werden doorlopen. De volgende stappen om een aannemer aan te duiden, worden gezet. De uitvoering van die werken zal ten vroegste midden 2019 kunnen starten.