Vernieuwen van voegen op Antwerpse Ring (R1) richting Gent

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2017 (+ enkele nachten voorjaar 2018)

Update 06/11/2017: De vernieuwing van de voegen op de R1 richting Gent is bijna klaar, op twee zones na (2B en 5B). Omdat er vanaf deze week lichte nachtvorst aan de grond wordt voorspeld, kunnen de werken in deze zones voorlopig niet plaatsvinden. Een nachttemperatuur van minstens 5°C is vereist om de voegen voldoende te kunnen laten uitharden. Omdat de winterperiode er ook aan komt, is beslist om de werken in deze zones uit te stellen naar het voorjaar van 2018. Dan zal er nog ongeveer een drietal nachten gewerkt moeten worden. 

Vanaf maandag 25 september 2017 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende 30 nachten de voegvullingen van de Antwerpse ring (R1) in de richting van Gent. De werken worden ‘s nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden starten ter hoogte van de oprit Deurne (nr. 2) en schuiven in verschillende zones op richting de uitrit Het Zuid (nr. 5a). Tijdens de werken ’s nachts beschikt het verkeer richting Gent altijd minstens over één rijstrook. Overdag is er geen hinder. 

Vernieuwing langsvoegen

De rijstroken van de Antwerpse ring (R1) bestaan uit doorgaand gewapend beton. Tussen de verschillende stroken van elke rijstrook zit een langsvoeg die het krimpen en uitzetten van het beton opvangt. Deze voegen zijn aan vernieuwing toe. Wegen en Verkeer zal nu de voegvullingen van de langsvoegen vervangen om de waterdichting en de duurzaamheid van het wegdek te blijven garanderen. Dit najaar pakt Wegen en Verkeer de ring richting Gent aan tussen de oprit Deurne (nr. 2) en de uitrit Het Zuid (nr. 5a). Vorig jaar werden de langsvoegen in de richting van Nederland al vernieuwd.

Altijd minstens één rijstrook beschikbaar

Vanaf 25 september zal er zeven dagen op zeven 's nacht gewerkt worden aan de Antwerpse ring (onder voorbehoud van de weersomstandigheden). Om de hinder voor het verkeer te beperken, wordt er enkel ‘s nachts gewerkt tussen 21u en 5u. De aannemer zal elke nacht één of meerdere rijstroken innemen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het verkeer blijft altijd beschikken over minstens één rijstrook om de werfzone te kunnen passeren.

Op- en afritten blijven zoveel mogelijk open

Wegen en Verkeer houdt de op- en afritten zoveel mogelijk open en sluit ze enkel af wanneer de werken zich ter hoogte van die op-of afrit bevinden. Als een op- en/of afrit afgesloten is, voorziet Wegen en Verkeer steevast een omleiding die met de nodige signalisatie wordt aangeduid. De lage-emissiezone (LEZ) wordt lokaal tijdelijk aangepast in functie van de omleidingen zodat alle weggebruikers de omleidingsroutes vrij kunnen gebruiken. Opgelet: de LEZ is enkel tijdens de momenten dat er effectief gewerkt wordt op de ring - tussen 21u en 5u - tijdelijk niet van toepassing op de omleidingsroutes. Overdag kan u dus wel beboet worden indien u zich binnen de LEZ begeeft met een niet toegelaten voertuig. Meer informatie hierover kan u terugvinden op deze website. 

De verkeerswisselaars met de E19 en de E313 blijven zo veel als mogelijk open.

Werken uitgevoerd in 5 zones

De Antwerpse ring richting Gent wordt onderverdeeld in 5 zones die telkens bestaan uit 2 deelzones (A en B). Wegen en Verkeer voert de werken niet zone per zone uit, maar zal elke dag kijken in welke zone er kan worden gewerkt in functie van de vordering van de werken. Aan één zone wordt gedurende verschillende nachten gewerkt. Gezien de werken sterk weersafhankelijk zijn, is het niet mogelijk een vaste timing op de afwerking van iedere zone te plakken. Om weggebruikers een betrouwbare hinderinschatting te kunnen meegeven, zal dagelijks (vanaf 14u) een update verschijnen op deze webpagina en via de kanalen van het Verkeerscentrum. Hierin zal de verkeerssituatie voor de komende nacht of het komende weekend meegegeven worden.

Op onderstaande kaarten vindt u een overzicht van alle werken en detailbeelden per zone:

Kaart zone 1 en 2:

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Kaart zone 3 en 4:

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Kaart zone 5 en verbinding R1 naar E19:

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Werken erg weersafhankelijk

De werken zijn zeer sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de weersomstandigheden niet gunstig zijn (regen en/of koude) kunnen de werken niet doorgaan en verschuift de planning.