Verlenging gewestweg tot Wasseven (Ham)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg te Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. De voorbereidende nutswerken starten op 4 september.

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25A op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven / Olmsesteenweg (gemeente Ham).
Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en maken we gebruik van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

Timing en verloop van de werken 

Voorbereidende nutswerken vanaf 4 september
De nutsmaatschappijen gaan vanaf 4 september aan de slag om hun kabels en leidingen te verplaatsen in de Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven. Deze nutswerken vinden voornamelijk plaats in de berm, en hinderen het verkeer niet.

Wegeniswerken noordelijke tak Snelwegstraat (vanaf eind september)
Eind september starten de wegeniswerken op het kruispunt van de N73 met de Snelwegstraat. De noordelijke tak wordt heringericht met het oog op het bereikbaar houden van de aanliggende KMO-zone na de ‘knip’ van de Aubruggestraat. De werken aan de noordzijde van de Snelwegstraat duren ongeveer 5 weken. Verkeer kan tijdens deze werken steeds vanaf de Snelwegstraat richting de N73 rijden. Omgekeerd, vanaf de N73 richting Snelwegstraat-noord kan niet. We voorzien een lokale omleiding via Snelwegstraat-zuid, Kanaalweg en Aubruggetsraat.

Aansluitend volgen o.a. nog wegeniswerken en de bouw van een fietstunnel ter hoogte van de Aubruggestraat en de herinrichting van het kruispunt Wasseven. De werken aan dit laatste kruispunt starten zodra de voorbereidende nutswerken hier zijn afgerond. 

Meer informatie / nieuwsbrief

Zodra de startdata van de volgende fasen bekend zijn, kondigen we die o.a. aan via deze webpagina en de digitale nieuwsbrief waarop u zich via de knop rechts op de pagina kan inschrijven.