Verlenging gewestweg tot Wasseven (Ham)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

UPDATE:
Op 22 oktober 2018 opende het nieuwe gedeelte N73. Er wordt nog tot eind november verder gewerkt aan de zuidelijke tak van het kruispunt met de Snelwegstraat.
Omdat er vanaf 5 november een extra werf in de Kanaalweg start, wordt er een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer richting Beverlo. Kijk hieronder voor meer info. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg te Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. 

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25A op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven / Olmsesteenweg (gemeente Ham).
Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en maken we gebruik van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

Timing en verloop van de werken 

Aubruggestraat onderbroken sinds 3 november 2017
Sinds begin november 2017 is de Aubruggestraat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer bouwde hier een fietstunnel die voetgangers en fietsers veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

 

 

Nijverheidsweg definitief onderbroken voor gemotoriseed verkeer
In de Nijverheidsweg wordt de bestaande overbrugging afgebroken en vervangen door een fietstunnel. De voorbereidende werken aan de zuidelijke toegang tot Truibroek zijn eind 2017 afgerond. Aansluitend werd de Nijverheidsweg volledig onderbroken. Verkeer op de Nijverheidsweg rijdt nu in beide richtingen verplicht om via Truibroek. Voor gemotoriseerd is dit meteen de definitieve situatie, die ook na de werken blijft gelden. Voetgangers en fietsers kunnen straks uiteraard gebruik maken van de nieuwe fietstunnel, maar moeten tijdens de werken ook de omleiding via Truibroek volgen.

Nieuw fietspad Zeventig Zillenweg (AFGEROND)
Op de Zeventig Zillenweg vanaf het kruispunt met de Nijverheidsweg tot en met het kruispunt met Wasseven, hebben de nutsmaatschappijen eind 2017 hun kabels en leidingen verlegd. In januari legde de aannemer vervolgens twee amfibieëntunnels onder de weg aan. 

In februari en maart werden het nieuw dubbelrichtingsfietspad en de naastliggende gracht aangelegd. Fietsers kunnen sinds 23 maart gebruik maken van het nieuwe dubblerichtingsfietspad.
 
Kruispunt Wasseven-Olmsesteenweg (AFGEROND)
Eind juni is het kruispunt van de Zeventig Zillenweg met Wasseven en Olmsesteenweg opengesteld voor het verkeer. Ook de nieuwe verkeerslichten zijn in gebruik genomen. Rond het kruispunt zijn de fietspaden afgescheiden van de rijweg en zijn veilige opstelzones voorzien voor overstekende fietsers.  Door de heraanleg en de installatie van verkeerslichten zal het verkeer op het kruispunt vlotter en veiliger verlopen. 

Aangepast kruispunt Nijverheidsstraat - Zeventig Zillenweg - Kanaalweg (AFGEROND)
Sinds eind juni 2018 geldt ook de aangepaste verkeerssituatie op het kruispunt van de Nijverheidsstraat, de Zeventig Zillenweg en de Kanaalweg. Op dat punt zal de nieuwe N73 aantakken op de Zeventig Zillenweg. Het voormalige T-kruispunt werd daarop aangepast, met zo weinig mogelijk conflictpunten.

Aanleg nieuwe N73 tussen Snelwegstraat en Zeventig Zillenweg (AFGEROND)
De aanleg van de nieuwe N73 tussen het kruispunt met de Snelwegstraat en de Zeventig Zillenweg is in volle gang. Deze werkzaamheden zullen, o.a. door de extreem warme weersomstandigheden tijdens de afgelopen zomer, iets langer duren dan gepland. De nieuwe weg erd op 22 oktober 2018 in gebruik genomen. 

Laatste aanpassingen kruispunt Snelwegstraat (eind oktober 2018 - eind november 2018)
Zodra het verkeer over de N73 kan rijden, pakt de aannemer tenslotte nog de zuidkant van het kruispunt met de Snelwegstraat aan. De noordkant werd in het begin van het project (september 2017) al vernieuwd. De zuidelijke aantakking van de Snelwegstraat op de N73 krijgt een nieuw wegdek en wordt voorzien van bijkomende afslagstroken. Deze werken starten midden oktober en duren ongeveer een maand.

Tijdens deze werken is de zuidkant van de Snelwegstraat afgesloten van de N73. Het verkeer dat normaal via deze weg van en naar de E313 rijdt, moet omrijden via de nieuwe N73 en de Kanaalweg.

 

Minder-hindermaatergelen november 2018:
Omdat de Vlaamse Waterweg nv vanaf 5 november 2018 werken uitvoert in de Kanaalweg, zal er een tijdelijke omleiding gelden voor het verkeer richting Beringen.
Verkeer richting Tessenderlo kan gebruik blijven maken van de Kanaalweg.  Tussen Containers Maes en de rotonde met de Snelwegstraat, blijft wel verkeer in beide richtingen mogelijk.

Omleiding november 2018:

 

Meer informatie / nieuwsbrief

Zodra de startdata van de volgende fasen bekend zijn, kondigen we die o.a. aan via deze webpagina en de digitale nieuwsbrief waarop u zich via de knop rechts op de pagina kan inschrijven.