Verlenging gewestweg tot Wasseven (Ham)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg te Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. De voorbereidende nutswerken starten op 4 september.

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25A op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven / Olmsesteenweg (gemeente Ham).
Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en maken we gebruik van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

Timing en verloop van de werken 

Herinrichting Snelwegstraat-noord nadert einde
De werken aan de noordelijke tak van het kruispunt Snelwegstraat - N73 naderen hun einde. Tijdens de heraanleg moest het verkeer richting Snelwegstraat-noord een omleiding volgen via de Aubruggestraat. Op 2 november zal de aannemer klaar zijn met deze werken en kan het verkeer weer in alle richtingen het kruispunt gebruiken. Verdere aanpassingswerken op het kruispunt kunnen doorgaan zonder hinder voor het verkeer.

Omleiding voor knip Aubruggestraat vanaf 3 november
Na afronding van de werken aan de Snelwegstraat start de aannemer even verderop in de Aubruggestraat. De straat wordt vanaf 3 november onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer start dan met de bouw van de fietstunnel die voetgangers en fietsers straks veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

Beurtelings verkeer in Nijverheidsweg
Op 2 november gaan ook de werken van start aan het kruispunt Nijverheidsweg – Truibroek. Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen. Tijdens de voorbereidende werken, die tot het einde van het jaar zullen duren, wordt de zuidelijke toegang tot Truibroek afgesloten en zijn de omliggende bedrijven enkel bereikbaar via de noordelijke toegang. Ter hoogte van de toekomstige kruising van de Nijverheidsweg met de N73 regelen tijdelijke verkeerslichten beurtelings verkeer.  

Start nutswerken Zeventig Zillenweg en kruispunt Wasseven
Op de Zeventig Zillenweg gaan op 6 november de nutsmaatschappijen aan de slag, vanaf het kruispunt met de Nijverheidsweg tot en met het kruispunt met Wasseven. Deze werken duren tot het einde van januari 2018 en hebben geen impact op het verkeer. 

Meer informatie / nieuwsbrief

Zodra de startdata van de volgende fasen bekend zijn, kondigen we die o.a. aan via deze webpagina en de digitale nieuwsbrief waarop u zich via de knop rechts op de pagina kan inschrijven.