Verhoging bruggen Albertkanaal door De Vlaamse Waterweg nv

Weg
Datum 2017 - 2021

Het Albertkanaal is één van de belangrijkste kanalen van het land. Over de volledige lengte van het kanaal worden jaarlijks meer dan 40 miljoen ton goederen vervoerd. Het kanaal vormt de verbinding tussen de haven van Antwerpen en het industriebekken van Luik. Op de oevers van het kanaal zijn belangrijke industriezones uitgebouwd waar zich de voorbije decennia een bedrijvigheid heeft ontwikkeld. 

Verhoging bruggen

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg nv, de beheerder van het Albertkanaal, is daarom al enkele jaren bezig met de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en een verbreding van het kanaal zelf. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m (Europese richtlijn) maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.

Hieronder vindt u een overzicht van de bruggen over het Albertkanaal in de provincie Antwerpen die momenteel of in de loop van de komende jaren door De Vlaamse Waterweg vernieuwd worden. 


Burgemeester Gabriël Theunisbrug

Waar: Burgemeester Gabriël Theunisbrug (N129), grens Merksem/Deurne

Wanneer: april 2019 - voorjaar 2021

Wat: De Theunisbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een doorvaartbreedte van 48 meter. Deze brug wordt verhoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier op zijn smalst en wordt verbreed tot 63 meter. De rest van het Albertkanaal krijgt een breedte van 86 meter. Samen met deze werken wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken aan de Theunisbrug starten in april 2019. Het verkeer kan steeds over de Theunisbrug blijven rijden, maar moet wel rekening houden met beperkte verkeershinder doordat er tijdens de werken slechts één rijstrook beschikbaar is (in plaats van de twee vandaag). De werken duren ruim twee jaar en moeten tegen het voorjaar van 2021 afgerond zijn.

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/theunisbrug

Brug Geel-Stelen

Waar: Koning Albertstraat, Geel-Stelen

Wanneer: begin 2018 - december 2019

Wat: Hier wordt een nieuwe metalen boogbrug gebouwd op de locatie van de huidige brug. Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Bij de heraanleg van de Koning Albertstraat wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen

Meer info

De projecten aan de verschillende bruggen worden voorbereid en uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.vlaamsewaterweg.be/werken.