Verhoging bruggen Albertkanaal door De Vlaamse Waterweg

Weg
Datum 2017 - 2020

Het Albertkanaal is één van de belangrijkste kanalen van het land. Over de volledige lengte van het kanaal worden jaarlijks meer dan 40 miljoen ton goederen vervoerd. Het kanaal vormt de verbinding tussen de haven van Antwerpen en het industriebekken van Luik. Op de oevers van het kanaal zijn belangrijke industriezones uitgebouwd waar zich de voorbije decennia een bedrijvigheid heeft ontwikkeld. 

Verhoging bruggen

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg, de beheerder van het Albertkanaal, is daarom al enkele jaren bezig met de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en een verbreding van het kanaal zelf. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m (Europese richtlijn) maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.

Hieronder vindt u een overzicht van de bruggen over het Albertkanaal in de provincie Antwerpen die momenteel of in de loop van de komende jaren door De Vlaamse Waterweg vernieuwd worden. 


Burgemeester Gabriël Theunisbrug

Waar: Burgemeester Gabriël Theunisbrug (N129), grens Merksem/Deurne

Wanneer: de werken starten in april 2019

Wat: De huidige Gabriël Theunisbrug verdwijnt en maakt plaats voor drie nieuwe bruggen. Als eerste wordt de nieuwe trambrug gebouwd. Deze komt aan de oostzijde van de huidige brug, dat is aan de kant van de wijk Kronenburg. Daarna wordt de nieuwe brug voor het autoverkeer naast de nieuwe trambrug gebouwd.  Een balkon aan de rand van de autobrug zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel de brug kunnen gebruiken. 

Eens deze twee bruggen klaar zijn maakt het verkeer, inclusief de tram, gebruik van de nieuwe bruggen en kan de oude brug afgebroken worden.  Als laatste wordt de tweede brug voor het autoverkeer, aan de kant van het Sportpaleis gebouwd. Ook hier zorgt een balkon ervoor dat fietsers en voetgangers afgescheiden van het autoverkeer de brug kunnen gebruiken. De werken duren ruim twee jaar en zijn tegen het voorjaar van 2021 afgerond.

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/theunisbrug

Brug Herentals

Waar: Lierseweg (N13), Herentals

Wanneer: begin 2018 - zomer 2019

Wat: De bestaande brug wordt vervangen door een nieuwe metalen boogbrug die iets verder stroomopwaarts gebouwd zal worden. In deze tijdelijke situatie wordt de nieuwe brug gebruikt als omleidingsweg. Daarna wordt de nieuwe brug op de tijdelijke situatie verplaatst naar de nieuwe locatie op nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Het huidige 2x1 rijstrokenprofiel wordt overgenomen en naast de rijweg komen er vrijliggende fietspaden. 

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/brug-herentals-lierseweg

Brug Geel-Stelen

Waar: Koning Albertstraat, Geel-Stelen

Wanneer: begin 2018 - najaar 2019

Wat: Hier wordt een nieuwe metalen boogbrug gebouwd op de locatie van de huidige brug. Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Bij de heraanleg van de Koning Albertstraat wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen

Brug Eindhout

Waar: Nieuwe Baan (N174), Eindhout (Laakdal)

Wanneer: 9 maanden vanaf najaar 2018

Wat: Ook de brug van de Nieuwe Baan over het Albertkanaal in Eindhout wordt vervangen door een nieuwe metalen boogbrug op dezelfde plaats. Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Bij de heraanleg van de Nieuwe Baan (N174) wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Langs de N174 worden vrijliggende fietspaden aangelegd.

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/brug-eindhout

Meer info

De projecten aan de verschillende bruggen worden voorbereid en uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.vlaamsewaterweg.be/werken.