Verbreding dubbelrichtingsfietspad R23 tussen Tiense Poort en provinciehuis: start van de werken

Regio
Gemeente
Weg
Datum Dit wordt verder afgestemd met Leuven

Update 20/11/18 - Toekomstige werven Leuven: AWV overlegt regelmatig met de stad Leuven om de lopende werven en de werven die de komende maanden starten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en zo de hinder in Leuven door de verschillende werven (werven van Stad Leuven, AWV en andere bouwheren) te beperken. 

Eerst starten de werken aan de Vaartkom en nadien zal AWV o.a. de volgende werven opstarten:

  • Tiensepoort/Tiensevest: aanleg van meer opstelruimte voor fietsers en aanpassing van een bushalte zodat de bussen vlotter kunnen stoppen en vertrekken en de reizigers comfortabeler kunnen op- en afstappen
  • Lüdenscheidsingel: de aanleg van een nieuw fietspad dat het Engels Plein zal verbinden met de nieuwe Mechelsesteenweg (N26)
  • Lokale ingrepen op de Tiensesteenweg, Brusselsesteenweg en Naamsesteenweg voor vlotter busverkeer

Zodra de planning en de volgorde van de werven concreter wordt, informeert AWV de omwonenden met een brief op de bus. We raden ook aan om onze website in het oog te houden, want hier vindt u de actuele planning van alle werven.

Bijkomend: meer ruimte voor wachtende fietsers 

In samenspraak met de stad Leuven heeft AWV beslist om, naast de verbreding van het fietspad en de verlenging van de bushalte, ook de opstelcapaciteit voor de fietsers op het kruispunt aan de Tiensepoort te vergroten. Door de vele fietsers die daar passeren, is er in de huidige toestand op de drukste momenten onvoldoende plaats voor wachtende fietsers.    

Situering van het project

Het dubbelrichtingsfietspad langs de buitenkant van R23 tussen de Tiensepoort en het provinciehuis wordt verbreed. Daarmee wordt de fietsinfrastructuur beter aangepast aan het eigenlijke gebruik in twee richtingen. Ook wordt - aan dezelfde kant - de bestaande bushaven verlengd, zodat er twee bussen achter elkaar kunnen halt houden.

Omleiding fietsverkeer langs Tiensevest

Het fietsverkeer wordt tijdens de werken omgeleid langs de Tiensevest.

Onderdeel van het Vlaamse fietsinvesteringsplan

De omvorming van het fietspad ter hoogte van de Tiense Poort maakt deel uit van het fietsinvesteringsplan. Voor de provincie Vlaams Brabant gaat het over 74 miljoen euro aan fietsinvesteringen langs gewestwegen. De verbreding van het fietspad aan de Tiense Poort en de werken aan de Zoutstraat/Rederstraat zijn samen goed voor een investering van 500.000 euro. Deze twee werken werden samen aanbesteed en gegund aan een en dezelfde aanemer.