Verbetering mobiliteit campus Gasthuisberg UZ Leuven

Regio
Gemeente
Weg
Datum 01/11/2016 tot 01/08/2018

Wegen en Verkeer investeert 28 miljoen euro in de mobiliteit van de campus Gasthuisberg van UZ Leuven. De investeringen worden besteed aan veilige fietsinfrastructuur, beter openbaar vervoer en een vlottere toegankelijkheid van de campus voor hulpdiensten en bezoekers. De voorlaatste fase van de werken startte in maart 2017 en zal duren tot het einde van 2018. In 2009 legde Wegen en Verkeer al een nieuwe diensttoegang aan (aan het kruispunt van de Tervuursesteenweg en de Celestijnenlaan) en in 2014 verbeterde het de instroom van het busverkeer aan de hoofdingang - lees onderaan deze webpagina meer over die verwezenlijkingen. 

UPDATE 19/02/18: op de nacht van vrijdag 23 februari op zaterdag 24 februari en de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 februari schuift een aannemer het brugdek van de nieuwe fietsbrug over de E3141 in.  Volgens de huidige planning zal de fietsbrug in de zomer van 2018 opengesteld worden voor het fietsverkeer. In het najaar van 2018 zal Wegen en Verkeer ook de rotonde openstellen die momenteel aangelegd wordt. 

fietspad uz hogeschool
Nieuw fietspad (op de achtergrond, de Sociale Hogeschool)

 

Op- en afritten Gasthuisberg twee maand lang afgesloten in zomer 

De fiets- en voetgangersbrug die op 24 en 25 februari wordt ingeschoven, zal pas begin juni 2018 volledig klaar zijn voor gebruik, want de brug moet nog afgewerkt worden. Er moeten onder andere nog wapening, leuningen en een waterdichtende laag aangelegd worden. In juli komt er dan een periode waarin het op- en afrittencomplex Gasthuisberg van de E314 volledig afgesloten zal worden voor het autoverkeer. Het verkeer dat van de E314 komt en het ziekenhuis wil bereiken, zal dan moeten omrijden via het op- en afrittencomplex “Leuven” van de E314 (nr. 15), de Koning Boudewijnlaan (N264) en de Sint-Jansbergsesteenweg (N253).  Volgens de huidige timing zullen de nieuwe toegangsweg naar het nieuwe parkeergebouw, de rotonde en de andere infrastructuur  in het najaar van 2018 in dienst genomen worden. 

Voorjaar/zomer 2018: belangrijke verbeteringen voor fietsers en voetgangers 

Sinds het voorjaar van 2017 situeren de werken van Wegen en Verkeer op de campus Gasthuisberg zich aan de westkant van de campus: 

  • nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de E314: de pijlers en de landhoofden werden eind december afgewerkt en in februari 2018 wordt het brugdek ingeschoven 
  • gescheiden fietspad (parallel aan Terbankstraat): afgewerkt in het voorjaar van 2017 en reeds druk gebruikt, vooral door de studenten van de Sociale Hogeschool!  
  • aanleg nieuw tracé Terbankstraat, nieuwe rotonde, en brug/tunnel voor gescheiden (van fietsers en voetgangers) afwikkeling van autoverkeer: na de grootschalige grondwerken is de aannemer begonnen met de betonnerings- en bekistingswerken van de brug en de tunnel

Overzichtsplan toegang Gasthuisberg E314 en nieuwe fietsinfrastructuur
Overzichtsplan toegang Gasthuisberg E314 en nieuwe fietsinfrastructuur 

Rotonde voor vlottere toegang

Dankzij een nieuwe rotonde aan het einde van de Terbankstraat zal het verkeer vlotter afgewikkeld kunnen worden. Ook het openbaar vervoer, taxi’s en nooddiensten zullen vlotter kunnen rijden.

De hoofdstroom van het verkeer, in de richting van de nieuwe ondergrondse parking die het ziekenhuis aan het bouwen is, zal onder de rotonde door rijden. Onder de nieuwe hoofdtoegang komt een parkeergarage met plaatsen voor bezoekers en personeel.

Toegang naar parkeergarage in aanbouw
Toegang naar parkeergarage in aanbouw 

Planning voorjaar en zomer 2018 

Volgens de huidige planning zal de fiets- en voetgangersbrug in dienst genomen kunnen worden in juli 2018, wanneer de renovatie van de “oude” brug van de Terbankstraat over de E314 start. Die laatste brug zal na de renovatie alleen voor autoverkeer dienen (want de fietsers en voetgangers kunnen over de nieuwe brug ernaast). 

In mei 2018 zullen de rotonde, de brug en de tunnel voor het autoverkeer afgewerkt zijn. Daarna wordt de weginfrastructuur van de “nieuwe” Terbankstraat (het nieuwe tracé, zie plan hierboven) aangelegd. Verwacht wordt dat in september 2018 alle infrastructuur definitief in dienst genomen zal worden. 

Wachtende pijler (fiets- en voetgangersbrug E314 in aanbouw)
Wachtende pijler (fiets- en voetgangersbrug E314 in aanbouw)

 

In de zomermaanden van 2018 verbetert Wegen en Verkeer ten slotte, gelijktijdig met de renovatie van de brug over de E314 (zie hierboven), de op- en afritten van het op- en afrittencomplex aan de campus (nr. 16 “Gasthuisberg”). De bochtstralen en markeringen worden aangepast zodat het verkeer veiliger en vlotter de campus kan in- en uitrijden.   

Zomermaanden: opnieuw veel aandacht voor minder hinder

De renovatie van de brug en de werken aan het op- en afrittencomplex worden in de zomermaanden uitgevoerd, zodat het woonwerkverkeer zo weinig mogelijk gehinderd wordt. Om ook tijdens de zomermaanden de hinder tot een minimum te beperken, zal Wegen en Verkeer de nodige minderhinder-maatregelen nemen. Er zullen omleidingen voorzien worden voor het verkeer via de Koning Boudewijnlaan en de Sint-Jansbergsesteenweg. Als het mogelijk is, zullen er bepaalde op- en afritten tijdens de werken open blijven, maar dat moet nog onderzocht worden.  

Laatste fase werken: tot voorjaar 2019 

Zodra de rotonde definitief in dienst genomen is en het autoverkeer de parking via de nieuwe toegang onder de rotonde kan bereiken, zal Wegen en Verkeer een bijkomende verbinding toevoegen aan de rotonde. Die zal toegang bieden naar het bloedtransfusiecentrum.  

Sinds 2009 werken aan een betere mobiliteit voor campus Gasthuisberg

Campus Gasthuisberg wordt steeds vlotter bereikbaar per fiets en per bus.  In 2009 legde Wegen en Verkeer een nieuwe diensttoegang aan aan het kruispunt van de Tervuursesteenweg met de Celestijnenlaan. Dankzij de busbaan die Wegen en Verkeer eerder (in 2013) aanlegde op de Lüdenscheidsingel, rijdt de Leuvense ringbus vlot over dat viaduct. Ook de linksafstrook richting campus Gasthuisberg vanop de Ring zorgt voor een breder en sneller busaanbod van en naar het ziekenhuis. Een vlotte doorstroming voor de bussen tussen Gasthuisberg en het station is daarmee verzekerd.  

Werken in opdracht van UZ

UZ Leuven voert momenteel zelf ook werken uit aan de weginfrastructuur en de parkings van campus Gasthuisberg. Meer informatie over die werken vindt u op de website van het UZ.