Ventweg en fietstunnel voor N60 in Oudenaarde

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vanaf 12 oktober 2016

Update 29/05: De aannemer werkt nu aan de asfaltverharding op de N60. Lees hier meer over de laatste werken. 

Sinds 12 oktober is het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op en langs de N60 in Oudenaarde. Er komt een ventweg van net voor de Pater Ruyffelaertstraat tot vlak voor de rotonde Aral en een fietstunnel onder de N60 aan de Serpentstraat. Een belangrijke stap richting meer veiligheid en een vlottere doorstroming. op de N60. 

Waarom zijn de werken nodig?

Het kruispunt van de Serpentstraat met de N60 is één van de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen. Om die reden is de middenberm van de N60 al dichtgezet voor autoverkeer. Fietsers dwarsen hier nu nog de N60. Ze fietsen ook nog in beide richtingen langs de N60. Een fietstunnel onder de N60 en alternatieven voor fietsers langs N60 moeten dit punt een pak veiliger maken.

Het doorgaand verkeer deelt de N60 met het bestemmingsverkeer naar de handelszaken en woningen langs de N60. Dat komt noch de veiligheid, nocht de vlotte doorstroming ten goede. Een nieuwe ventweg langs de N60 pakt beide problemen aan.

Afvalwater komt nu in de grachten terecht. Een gescheiden rioleringsstelsel maakt de scheiding van afvalwater en regenwater in aparte rioleringen mogelijk. 

Wat houden de werken in?

Om het verkeer op de N60 vlotter en veiliger te maken, leggen we een ventweg of een parallelweg aan langs de N60 richting Gent. Die zal lopen van net voor de Pater Ruyffelaertstraat tot vlak voor rotonde Aral. Alle verkeer dat van en naar de handelszaken en woningen langs de N60 moet, zal voortaan gebruik kunnen maken van de ventweg. Op die manier scheiden we het bestemmingsverkeer voor de handelszaken van het doorgaand verkeer op de N60. Op de N60 zelf blijven twee rijstroken in elke richting.

Ter hoogte van de Serpentstraat bouwen we een fietstunnel onder de N60. Daarnaast halen we de fietsers van de N60. Richting Gent kunnen ze gebruik maken van de ventweg. Richting Ronse is er een veilig alternatief via Hoge Bunder, Herlegem, Serpentstraat en Doorn. 

Er komt onder de ventweg een gescheiden rioleringsstelsel van de Serpentstraat tot de Molenstraat.

Tenslotte krijgt de N60 ook een nieuw wegdek, verlengen we de Marollebeek, zorgen we voor groen en nieuwe openbare verlichting. 

Wat betekent dit voor de zijstraten van de N60?

We voeren een nieuwe verkeersregeling in voor de zijstraten van de N60. Op de bewonersvergadering van 25/02/2015 heeft het stadsbestuur een voorstel voor de circulatie in de zijstraten van de N60 toegelicht. Bij de definitieve beslissing heeft het College van Burgemeester en Schepenen rekening gehouden met de inbreng van de bewoners op de vergadering. 

Zo zal het verkeer verlopen na de werken:
•    De Pater Ruyffelaertstraat en Serpentstraat worden doodlopend gemaakt ter hoogte van de N60.  
•    In Kranenveld, de Molenstraat en de Fietelstraat wordt een verkeerssluis geplaatst. In Kraneveld zal autoverkeer verboden zijn in de richting van de N60 ter hoogte van de sluis. In de Molenstraat zal autoverkeer verboden zijn in de richting van Eine t.h.v. de sluis en in de Fietelsstraat zal autoverkeer verboden zijn in de richting van Kraneveld. 

Uitvoering van de werken (sinds 12 oktober)

Nutswerken door Synductis

Vanaf 7 december tot april 2016 gaan de nutsmaatschappijen aan de slag. De leidingen voor water, gas en telecommunicatie moeten aangepast worden. Deze werken en hun (beperkte) impact zullen toegelicht worden op het infomoment van 17/11.  De werken van de verschillende nutsmaatschappijen worden gecoördineerd door Synductis. Meer info over de nutswerken op de website van Synductis.

Aanleg ventweg en fietstunnel

nu tot 31/3

 • N60: Voor de ronde van Vlaanderen kan het verkeer over 2 rijstroken in elke richting om het drukke verkeersweekend van de ronde. 
 • Ventweg langs N60: Ter hoogte van Heytens herstellen we de riolering. Hierdoor moet het verkeer een korte omleiding volgen via Serpentstraat, Fietelstraat en Kraneveld.

Paasvakantie

 • De aannemer legt de toplaag van de ventweg aan op maandag 3 april. De ventweg is gedurende de hele dag afgesloten voor het verkeer. Het verkeer richting de woningen en ondernemingen gelegen langs de ventweg kunnen hun bestemming bereiken via de Graaf van Landaststraat en de Fietelstraat. Van daaruit zijn alle zijstraten van de ventweg (Molenstraat, Kraneveld, Serpentstraat en Pater Ruyffelaertstraat) toegankelijk. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

 • Tijdens de tweede week van de paasvakantie wordt er niet gewerkt.

Nu tot juli 2017

 • De aannemer werkt de N60 af. Van maandag 15 mei tot vrijdag 26 mei sluiten we Doorn voor twee weken om te asfalteren. Het verkeer van en naar Doorn rijdt om via rotonde Bruwaan. 
 • Tot 2 juni is de aannemer bezig met de aanleg van de asfaltverharding op N60.
 • Van 5 juni tot 12 juni: de aannemer werkt de randen, langsgrachten en de bermen verder af. Tijdens die werken wordt de rijstrook richting Gent afgezet, de andere rijstroken zijn beschikbaar.
 • Tot 25 juni wordt nog gewerkt aan de tunnel.
 • Van 14 juni tot aan het bouwverlof (juli 2017) worden de uitwijkstroken in de zijstraten uitgevoerd.

IN deze periode werken we ook de zijstraten af en verkeerssluizen in de zijstraten. 

Hinder beperken of vermijden

Werken op en langs een drukke verkeersas zonder hinder te veroorzaken voor het verkeer of voor omwonenden is helaas niet mogelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert wel in maatregelen die de hinder kunnen beperken of vermijden:

 • Verkeer op N60 blijft altijd mogelijk in beide richtingen, zij het over één rijstrook per richting.
 • De fasering houdt rekening met de piek van verkeer tijdens de Ronde van Vlaanderen.
 • De zijstraten aan de oostkant gaan niet samen dicht en telkens voor een zo kort mogelijk periode. Zo houden we de handelszaken en de woningen in de zijstraten bereikbaar.
 • Speciaal voor ondernemers hebben we een bereikbaarheidsadviseur, Cedric Labeau. Hij is de brugfiguur tussen AWV en de handelaren. Hij zorgt er onder andere voor dat de informatie vanop de werf vlot doorstroomt naar de ondernemers. Hij zorgt ook voor een snel antwoord bij vragen of opmerkingen van ondernemers. 
 • We stemmen andere werken op de N60 goed af op deze werf.

Communicatie

Infoavond op 17/11

Op dinsdag 17 november 2015 waren er twee infomomenten, één voor ondernemers en één voor bewoners.

Bewonersbrieven 

We bussen een bewonersbrief bij grote of ingrijpende wijzigingen op de werf.

Webpagina

Hou deze webpagina in de gaten. U vindt hier de laatste stand van zaken van de werf.

Vragen

Aannemer Stadsbader NV

Pieter Moors, projectleider
info@stadsbader.com

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers

Cedric Labeau
0485 42 07 88
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be

Agentschap Wegen en Verkeer

Thomas Maes, projectingenieur
09 276 26 00
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be