Veiligere doortochten in Rotselaar en Wezemaal

Regio
Gemeente
Weg
Datum nog te bepalen
  • Wat? Herinrichting van de doortochten om de verkeersdoorstroming en –veiligheid te verhogen
  • Waar? Aarschotsesteenweg (N19) in Wezemaal, Stationsstraat en Provinciebaan (N227) in Rotselaar
  • Wanneer? Ontwerpvoorstel verwacht in het voorjaar van 2016

Betere verkeersdoorstroming en veiliger verkeer

De gemeente Rotselaar en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken samen aan de herinrichting van de Aarschotsesteenweg, de Stationsstraat en de Provinciebaan. Deze belangrijke verkeersaders worden vernieuwd met het oog op meer verkeersveiligheid, vlotter verkeer en een meer leefbare buurt.  

Verschillende alternatieven voor toekomstige doortochten

Op dit moment liggen er verschillende alternatieven op tafel. Zo kan er een doortocht komen door het centrum van Rotselaar of een nieuwe randweg die het centrum vermijdt. Daarnaast moeten er ook keuzes gemaakt worden over meer of minder parkeerplaatsen, groene zones en busbanen. Bij elke optie zal er aandacht zijn voor een sturende weginrichting, waarbij de verkeerssnelheid wordt weerspiegeld in de aanleg van de weg.

Inwoners kunnen mee nadenken

Naast de bestaande adviesraden, kunnen ook de inwoners hun feedback geven over de toekomstige vernieuwing. AWV en de gemeente Rotselaar stelden op 25 maart de eerste plannen voor aan de bevolking. Meer informatie omtrent het participatietraject vindt u op deze website: www.rotselaar.be/doortochten

Verdere procedure en beslissing

De uiteindelijke beslissing voor de uitwerking van een scenario ligt bij de (Inter)gemeentelijke Begeleidingscommissie (IGBC). Die commissie bevat o.a. afgevaardigden van de gemeente Rotselaar, De Lijn, AWV en de fietsersbond. Aangezien een deel van de herinrichting van de N19 ook op het grondgebied van Aarschot plaats vindt, is er in dit geval sprake van een intergemeentelijke commissie. Definitieve plannen worden in het voorjaar van 2016 verwacht.