Veilige oversteek en vernieuwde bushavens op Steenweg op Merksplas (N124) in Turnhout

Regio
Gemeente
Weg
Datum 17 september tot half november 2018

Update 12-11-2018: Werf- en weersomstandigheden zorgden voor enkele dagen extra oponthoud. Als alles volgens de huidige planning verloopt, zal het verkeer vanaf woensdagavond 14 november opnieuw in beide richtingen over de gewestweg kunnen rijden. Nadien volgen er nog enkele kleine afwerkingen, met beperkte verkeershinder. Tot dan blijven de tijdelijke verkeerslichten actief, onder meer voor de veiligheid van overstekende fietsers.

Vanaf maandag 17 september 2018 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de bushavens op de Steenweg op Merksplas (N124) in Turnhout, ter hoogte van het crematorium. Om de veiligheid van de overstekende voetgangers te verhogen, wordt er op die locatie ook een oversteek met middeneiland aangelegd.

Beurtelings verkeer en tijdelijke bushaltes

De werken op de N124 worden gefaseerd uitgevoerd vanaf maandag 17 september en duren tot half november 2018.

Er zal telkens slechts één rijstrook worden ingenomen als werkzone, zodat het doorgaand verkeer steeds beurtelings over één rijstrook kan passeren m.b.v. tijdelijke verkeerslichten. De doorgang via de fietspaden blijft steeds mogelijk. De bushaltes worden tijdelijk verderop geplaatst, op een beperkte maar veilige afstand van de werkzone. 

Bereikbaarheid crematorium

De werkzone situeert zich zeer plaatselijk rond de bushaltes, maar de tijdelijke verkeerslichten worden op iets ruimere afstand geplaatst. Dit zal echter tussen de twee inritten van het crematorium zijn, zodat deze ook vanuit beide richtingen bereikbaar zijn. Andere inritten verderop zijn uiteraard ook steeds bereikbaar.