Veilige fietsoversteek en vernieuwde bushaltes aan Albertknoop

Regio
Gemeente
Weg
Datum februari 2019 - april 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt op de 2e Carabinierslaan (N2) in Lanaken een veilige fietsoversteek en vernieuwde bushaltes aan. Dat is nabij de brug over het kanaal en vlakbij de grens met Nederland. Deze locatie ligt aan het Limburgs toeristisch fietsroutenetwerk en zal in de toekomst aansluiten op een nieuwe fietsverbinding van de grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling Albertknoop
De werkzaamheden starten half februari en zouden tegen eind april klaar zijn.

Op de N2 wordt gebruik gemaakt van het middelste van drie rijvakken om een middengeleider aan te leggen ter hoogte van de steenfabriek. Zo wordt ook een veilige fietsoversteek gerealiseerd ter hoogte van het tankstation. Fietsers kunnen er in de toekomst veilig in twee keer oversteken. 

Aan de zuidzijde van de N2 komt een dubbelrichtingsfietspad, dat het nieuwe oversteekpunt verbindt met het toeristisch fietsroutenetwerk langs het kanaal. 

De nieuwe bushaltes worden aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. De bushaltes krijgen een verhoogd perron, nieuwe bushokjes en fietsenrekken. De noordelijke bushaltes schuift een stukje op in de richting van Nederland, in vergelijking met de huidige locatie. 

 

U kan het ontwerpplan van dit project integraal downloaden op deze pagina. 

 

 

Enige verkeershinder vanaf eind februari

De eerste voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen (waterleiding, telecom,...) starten op 18 februari 2019 en duren een tweetal weken. Hierbij zal de hinder beperkt blijven.
Vanaf eind februari starten aansluitend ook de infrastructuurwerken, die ongeveer een zestal weken in beslag zullen nemen. Hierbij zal er enige verkeershinder optreden. 
Men werkt overdag op weekdagen.

Minderhinder-maatregelen: versmalde rijstroken 

De inritten ter hoogte van de werfzone blijven tijdens de werkuren grotendeels toegankelijk voor voertuigen. Buiten de werkuren zijn de percelen bereikbaar. 

Fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. 

Het gemotoriseerd verkeer blijft tijdens de infrastructuurwerken steeds in beide richtingen mogelijk, over versmalde rijstroken.

 

Weersgevoelig

Infrastructuurwerken zijn steeds afhankelijk van de werf- en weersomstandigheden. 
De huidige planning kan dus steeds nog schuiven.

 

Contacteer ons

Heeft u nog vragen over dit project? U kunt ons steeds contacteren via het digitaal meldingsformulier: www.wegenenverkeer.be/contactformulier of via Afdeling Wegen Limburg op tel. 011/74 23 00.