Veilig fietsen langs N41 in Elversele (Temse), Hamme en Dendermonde

Weg
Datum vanaf voorjaar 2018 tot voorjaar 2019

Update 25/01: De presentatie van de infovergadering die plaastvond op 23 januari in Hamme staat online. U kunt die in de rechterkolom terugvinden.

 

De nieuwe fietssnelweg langs de N41 tussen Sint-Niklaas en Elversele (Temse) is in november 2017 opengesteld. In het voorjaar van 2018 gaan we van start met het vervolgverhaal, namelijk het doortrekken van die fietssnelweg tot in Dendermonde. Samen met dit project saneren we ook de bruggen over de Schelde en de Durme. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren.

Wat houden de werken in?

Fietssnelweg van rotonde Duivenhoek tot kruispunt Mechelsesteenweg

De nieuwe fietssnelweg loopt van de rotonde Duivenhoek in Elversele tot het kruispunt van de N41 met de Mechelsesteenweg in Dendermonde:

 • Er komt een nieuwe dubbelrichtingsfietspad tussen de rotonde Duivenhoek in Elversele en zijstraat Zandvoorstraat (iets voorbij de Dendermondsesteenweg).
  • Tot aan de Broekstraat ligt het nieuwe fietspad in de berm langs de oostzijde van de N41.
  • Vanaf de Broekstraat tot de Zandvoorstraat volgt het fietspad de berm aan de westkant.
 • Vanaf de Zandvoordstraat maken fietsers gebruik van de Lange Maat om in beide richtingen veilig langs de N41 te fietsen.
 • Kort voor de brug over de Schelde sluit het fietspad terug aan op een nieuw aan te leggen dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de N41 tot aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg.
 • De bruggen over de Schelde en de Durme bestaan eigenlijk uit twee bruggen. De brug die niet gebruikt wordt door autoverkeer wordt ingericht als dubbelrichtingsfietspad.   

 

 

5 nieuwe kruispunten

Het nieuwe fietspad dwarst 5 kruispunten met lichten in Hamme. Deze kruispunten moeten heringericht worden voor de komst van het dubbelrichtingsfietspad. Het gaat om de kruispunten van de N41 met:

 • Biezestraat
 • Noordstraat
 • Veldstraat
 • Broekstraat/Hooirt
 • en Neerstraat

Daarnaast voorzien we een fietsoversteek over de Dendermondsesteenweg en over de N41 naar Zwaarveld. 

 

2 brugsaneringen

De N41 loopt over twee bruggen: de brug over de Durme en de Schelde. Beide bruggen krijgen een grondige opknapbeurt. De verharding en waterdichting worden opgebroken tot op het betonnen brugdek en vernieuwd. Na de sanering zal één van de brugdelen dienst doen als dubbelrichtingsfietspad. Daarnaast zal dit brugdeel zo ingericht worden dat er uitzonderlijk vervoer over kan.

Aanpassing zuidelijke ventwegen een rotonde Duivenhoek in Elversele

Langs beide ventwegen komt een dubbelrichtingsfietspad. Dat langs de westelijke ventweg sluit ter hoogte van Hamveer aan op het fietspad naar de Mirabrug. Aan het kruispunt van de N41 met Hamveer wordt een zone ingerericht waar auto's kunnen keren. Dat is nodig omdat de ventwegen éénrichtingsverkeer worden.

Uitvoering van de werken

Eind november 2017 start de aannemer met voorbereidende werken. In het voorjaar van 2018 gaat de aanleg van de fietspaden en de brugsaneringen van start. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren.

 

Voorbereidende werken vanaf 27 november

De aannemer is vorig jaar gestart met grondwerken in de bermen langs de N41 waar straks het fietspad komt. Het werfverkeer en het laden en lossen kan voor beperkte hinder op de N41 in Dendermonde zorgen.

 

Aanleg in 3 fasen vanaf voorjaar 2018

In het voorjaar van 2018 starten we met de aanleg zelf. Tijdens de heraanleg blijft verkeer in beide richtingen mogelijk op de N41.

Fase 1: werken met grote impact voor het verkeer tot het bouwverlof (juli) 2018

Fase 2: werken met beperkte impact voor het verkeer vanaf het bouwverlof (juli) 2018

Fase 3: onderhoud wegdek van N41 in verschillende korte fasen met hinder voor het verkeer

 

Fase 1: 12 februari tot bouwverlof 2018 (juli)

In de eerste fase van de werken leggen we het grootste deel van de fietspaden aan, wordt van beide bruggen de eerste brughelft gesaneerd en pakken we de 5 kruispunten aan. In deze fase verwachten we het meeste hinder voor het verkeer op de N41 zelf en op de 5 kruispunten.

Fase 1A: 5 maart - eind april 2018

 • Heraanleg kruispunten N41 met Neerstraat, Veldstraat en Biezestraat
 • Steeds verkeer op N41 mogelijk in beide richtingen
  • Anderhalve maand versmalde rijstroken op N41
  • 5 werkdagen beurtelings verkeer
 • Zijstraten afgesloten van N41 voor auto’s, fietsers en voetgangers:  omleiding via tussenliggende kruispunten

Fase 1B: begin mei – juli 2018

 • Heraanleg kruispunten N41 met Noordstraat en Broekstraat én aanpassingen aan Zwaarveld en Dendermondsesteenweg
 • Steeds verkeer op N41 mogelijk in beide richtingen
  • Anderhalve maand versmalde rijstroken op N41
  • 5 werkdagen beurtelings verkeer
 • Zijstraten afgesloten van N41 voor auto’s, fietsers en voetgangers:  omleiding via tussenliggende kruispunten

Fase 1C: 12 februari tot juni 2018

De aannemer start met de sanering bruggen (deel 1)

 • Durmebrug en Vlassenbroekbrug: sanering van brug zonder verkeer
 • Geen hinder voor verkeer

Fase 1D: 12 februari tot juli 2018

 • De aannemer legt het dubbelrichtingsfietspad aan.
 • Geen hinder voor verkeer

 

Fase 2: na bouwverlof 2018 tot voorjaar 2019

In de tweede fase werken we de fietspaden af. Daarnaast saneren we de tweede brughelft van de beide bruggen en werken we aan de ventwegen naar de rotonde in Elversele.

Fase 2A: augustus tot eind 2018

 • Durmebrug en Vlassenbroekbrug: sanering van tweede brug waar nu verkeer over gaat
 • Verkeer over parallelle, gesaneerde brug

Fase 2B: 3 weken in augustus

 • aanpassingen ventwegen van N41 aan rotonde Elversele + aanleggen keerbeweging aan Hamveer (Koolputtten)
 • Zuidelijke ventwegen (Pontweg) naar rotonde in Elversele volledig afgesloten voor verkeer
 • Omleiding via N41 richting Sint-Niklaas en keren aan kruispunt Kettermuit

 

Fase 3: verschillende korte periodes hinder voor onderhoud N41 

Ook het wegdek van de N41 krijgt op verschillende plaatsen een onderhoud. Dat gebeurt in verschillende korte fasen. De timing is momenteel nog niet duidelijk. 

 

 • Van grens Hamme/Dendermonde tot iets ten noorden van Zwaarveld
  • 1 weekend in het najaar van 2018
  • N41 afgesloten in beide richtingen
  • Omleidingen via N47 en E17 (of via N41 en E17 voor wie zich te noorden van de werfzone bevindt)
    
 • Van rotonde Duivenhoek in Elversele tot Durmebrug
  • 4 werkdagen in het najaar
  • Beurtelings verkeer
    
 • Zone iets ten zuiden van Durmebrug
  • 2 werkdagen
  • Beurtelings verkeer
    
 • Zones van +- 300 m aan de 5 kruispunten met lichten in Hamme
  • Samen met aanpassingen aan kruispunten in fase 1
  • Telkens 5 werkdagen met beurtelings verkeer
    

Omleidingen

 

 • Autoverkeer op de N41 kan steeds door langs de werfzones
  • ofwel op versmalde rijstroken, ofwel met beurtelings verkeer
  • alternatieven via N47 en N446
 • Tijdens de werken aan de kruispunten in Hamme: 
  • Zijstraten aan kruispunten beurtelings afgesloten voor fietsers, voetgangers en autoverkeer
  • Omleiding via eerstvolgende kruispunten
  • Autovrij maken van straten op fietsomleidingen
 • Omleiding voor doorgaand fietsverkeer tussen Temse en Dendermonde van 5/3  tot het einde van fase 1 (juli 2018)
 • Wijzigingen en omleidingen voor buslijnen 91, 92, 99, 99S, 290
  • Info aan bushaltes en delijn.be

Communicatie

Infovergaderingen

Om iedereen optimaal te informeren organiseerden we twee infovergaderingen. De presentatie van de infomomenten vindt u rechts op deze pagina. 

Bereikbaarheidsadvies

Om de ongemakken tijdens de werken voor handelaars/bedrijven te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heeft u concrete vragen over de bereikbaarheid van uw zaak tijdens de werken? Zit u met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Zij luistert naar uw vragen, bespreekt ze met de werfleiding en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.

e-mail: bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
GSMnr. 0476 72 22 57

Digitale nieuwsbrief

Blijft u graag via mail op de hoogte? Dan kunt u inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werken. Zo krijgt u bij elke belangrijke wijziging van de werken een mail in uw mailbox. Inschrijven kan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina.