Torenlaan x Marcel Habetslaan: aanleg op-en afrittencomplex

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2018 - najaar 2019

Eind augustus starten de werken aan het op- en afrittencomplex Torenlaan (N76) x Marcel Habetslaan. Nog voor de eigenlijke werken, neemt het agentschap eerst maatregelen zodat het verkeer tijdens de herinrichting op de Torenlaan kan blijven rijden. Zo wordt de brandweg tussen de Torenlaan en de Kompellaan verhard. Op de Torenlaan komt er een tijdelijk kruispunt met verkeerslichten om een veilige aansluiting met de brandweg te realiseren. Voorts wordt ook de middenberm van de Torenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Marcel Habetslaan tijdelijk verhard. Het verkeer ondervindt van deze ingrepen weinig hinder. Lees hieronder meer informatie over de fasering van de werken en de verkeersmaatregelen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vormt het drukke kruispunt van de Torenlaan en de Marcel Habetslaan in Zwartberg om tot een veilig op- en afrittencomplex. Op en rond het knooppunt komen fietstunnels en vrijliggende fietspaden. De stad Genk investeert tegelijk in een nieuwe verbindingsweg richting de Opglabbekerzavel. 

 

De totale projectzone omvat:

  • De N76 Torenlaan vanaf het kruispunt met de Lucien Londotstraat tot net voorbij de kruising met de Marcel Habetslaan, inclusief de aanpalende kruispunten
  • De oprit naar Opglabbeek vanaf de Marcel Habetslaan 
  • De nieuwe verbindingsweg onder de oude spoorwegbrug tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabbekerzavel 

In de projectzone worden verschillende ingrepen uitgevoerd:

  • Aanleg van op- en afritten aan het kruispunt met de Marcel Habetslaan
  • Bouw van vier nieuwe fietstunnels en aanleg fietspaden
  • Renovatie van de oude spoorwegbrug
  • Vernieuwing van de Torenlaan van de Lucien Londotstraat tot aan de Marcel Habetslaan
  • Nieuwe verbindingsweg onder de oude spoorbrug tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabberkerzavel (KRC Genk)

Meer veiligheid en betere verkeersafwikkeling

Het kruispunt van de Torenlaan met de Marcel Habetslaan staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. De herinrichting moet de situatie veiliger maken en tegelijkertijd de verkeersdoorstroming verbeteren. 

Het kruispunt wordt omgevormd tot een op- en afrittencomplex. De Marcel Habetslaan wordt doorgetrokken onder de oude spoorwegbrug en sluit via een nieuwe verbindingsweg aan op de Opglabbekerzavel. Op die manier wordt ook het stadion van KRC Genk beter bereikbaar via een aparte toegangsweg. Ten slotte zal ook de ontsluiting van de industriezone op Zwartberg aanzienlijk verbeteren. 

Aandacht voor fietsers en voetgangers

In het geheel is er ook bijzonder veel aandacht voor de actieve weggebruiker. Er komen nieuwe fietspaden die de op- en afritten kruisen via in totaal vier fietstunnels. 

Aandacht voor fauna 

Verschillende maatregelen moeten de fauna langs het Kolenspoor beschermen. Zo zullen o.a. faunatunnels ervoor zorgen dat kleine tot middelgrote dieren veilig de weg kunnen kruisen. 

VERLOOP VAN DE WERKEN

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. 

Fase 1: minder hinder-maatregelen en voorbereidende werken (vanaf eind augustus)
Nog voor de eigenlijke werken aan het op-en afrittencomplex, neemt het agentschap maatregelen zodat het verkeer tijdens de herinrichting vlot kan blijven rijden op de Torenlaan en iedereen bereikbaar blijft. 

Vanaf eind augustus start de aannemer met het verharden van de brandweg tussen de Torenlaan en de Kompellaan. Op de Torenlaan komt er een tijdelijk kruispunt met verkeerslichten om de aansluiting met de brandweg te realiseren. Op die manier blijft het verkeer tussen Zwartberg en Opglabbeek mogelijk tijdens de herinrichting van het kruispunt met de Marcel Habetslaan. 

Aansluitend wordt ook de middenberm van de Torenlaan tijdelijk verhard ter hoogte van het kruispunt met de Marcel Habetslaan. Zo zorgen we ervoor dat tijdens de bouw van de fietstunnels het verkeer op de Torenlaan in elke richting over twee rijstroken kan blijven rijden. De werken aan de middenberm gebeuren buiten de spitsuren. De aannemer kan hiervoor telkens wel één rijstrook van de Torenlaan over een beperkte afstand innemen.

 

Gelijktijdig vinden er ook al voorbereidende grond- en rooiingswerken plaats ten westen van de Marcel Habetslaan, aan de aftakking richting Opglabbeek. Daarna kunnen de nutsmaatschappijen aan de slag en vernieuwen ze de kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Verkeer op de Marcel Habetslaan heeft hier geen hinder van. 

Fase 2: aanleg op-en afrittencomplex en bouw fietstunnels
Naar verwachting start dan de aanleg van het op-en afrittencomplex en de bouw van de fietstunnels begin oktober. Bijkomend wordt de oude spoorwegbrug aan de onderkant gerenoveerd en het kruispunt van de Torenlaan met de Lucien Londotstraat heraangelegd. De werken in deze fase duren als alles volgens plan verloopt tot juni 2019.

Fase 3: aanleg nieuwe verbindingsweg
In juni/juli 2019 legt de aannemer de nieuwe verbindingsweg naar KRC Genk aan. Die weg zal onder de oude spoorwegbrug lopen en de Marcel Habetslaan verbinden met de Opglabbekerzavel. 

Fase 4: afbraak bruggen Torenlaan
In het bouwverlof (2019) worden de bruggen over de oprit richting Opglabbeek afgebroken. De oude spoorwegbrug wordt aan de bovenzijde gerenoveerd. In deze fase zal de verkeershinder het grootst zijn. Daarom plannen we deze werken bewust in het bouwverlof, doorgaans een autoluwe periode.

VERKEERSMAATREGELEN

Het verkeer op de Torenlaan zal tijdens de werken in elke richting over twee rijstroken kunnen blijven rijden. Enkel tijdens het bouwverlof van 2019 (fase 4) moet het verkeer tijdelijk over één rijstrook.

Vanaf de effectieve aanleg van het op-en afrittencomplex (fase 2) wordt de aftakking van de Marcel Habetslaan onder de Torenlaan richting Opglabbeek afgesloten. Het verkeer van Zwartberg naar Opglabbeek moet dan een omleiding volgen via de Regenbooglaan, Kompellaan en de verharde brandweg. Alle andere bewegingen op het kruispunt van de Marcel Habetslaan met de Torenlaan blijven gewoon mogelijk.

Pas wanneer de verbindingsweg naar KRC Genk wordt aangelegd (fase 3), zal al het verkeer van en naar Zwartberg via het tijdelijke kruispunt moeten rijden.

Meer informatie over deze verkeersmaatregelen ontvangt u tijdig via de digitale nieuwsbrief of leest u hier op de projectpagina. 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op deze nieuwsbrief via de knop rechts bovenaan deze pagina om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.