Torenlaan x Marcel Habetslaan: aanleg op-en afrittencomplex

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2018 - najaar 2019

UPDATE:
Maandag 24 september 2018 wordt het tijdelijk kruispunt met verkeerslichten in gebruik genomen. Verkeer van Zwartberg richting Opglabbeek moet vanaf dan daarlangs, en kan niet meer via de M. Habetslaan op de Torenlaan geraken. 
Fietsers moeten in de omgeving van de werf een korte omleiding volgen. 
Maandag 1 oktober 2018 wordt de afslag M. Habetslaan aan de Torenlaan volledig afgesloten. Alle verkeer van en naar Zwartberg zal vanaf dan via het tijdelijke kruispunt moeten verlopen, tot midden 2019.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vormt het drukke kruispunt van de Torenlaan en de Marcel Habetslaan in Zwartberg om tot een veilig op- en afrittencomplex. Op en rond het knooppunt komen fietstunnels en vrijliggende fietspaden. De stad Genk investeert tegelijk in een nieuwe verbindingsweg richting de Opglabbekerzavel. 

 

De totale projectzone omvat:

  • De N76 Torenlaan vanaf het kruispunt met de Lucien Londotstraat tot net voorbij de kruising met de Marcel Habetslaan, inclusief de aanpalende kruispunten
  • De oprit naar Opglabbeek vanaf de Marcel Habetslaan 
  • De nieuwe verbindingsweg onder de oude spoorwegbrug tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabbekerzavel 

In de projectzone worden verschillende ingrepen uitgevoerd:

  • Aanleg van op- en afritten aan het kruispunt met de Marcel Habetslaan
  • Bouw van vier nieuwe fietstunnels en aanleg fietspaden
  • Renovatie van de oude spoorwegbrug
  • Vernieuwing van de Torenlaan van de Lucien Londotstraat tot aan de Marcel Habetslaan
  • Nieuwe verbindingsweg onder de oude spoorbrug tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabberkerzavel (KRC Genk)

Meer veiligheid en betere verkeersafwikkeling

Het kruispunt van de Torenlaan met de Marcel Habetslaan staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. De herinrichting moet de situatie veiliger maken en tegelijkertijd de verkeersdoorstroming verbeteren. 

Het kruispunt wordt omgevormd tot een op- en afrittencomplex. De Marcel Habetslaan wordt doorgetrokken onder de oude spoorwegbrug en sluit via een nieuwe verbindingsweg aan op de Opglabbekerzavel. Op die manier wordt ook het stadion van KRC Genk beter bereikbaar via een aparte toegangsweg. Ten slotte zal ook de ontsluiting van de industriezone op Zwartberg aanzienlijk verbeteren. 

Aandacht voor fietsers en voetgangers

In het geheel is er ook bijzonder veel aandacht voor de actieve weggebruiker. Er komen nieuwe fietspaden die de op- en afritten kruisen via in totaal vier fietstunnels. 

Aandacht voor fauna 

Verschillende maatregelen moeten de fauna langs het Kolenspoor beschermen. Zo zullen o.a. faunatunnels ervoor zorgen dat kleine tot middelgrote dieren veilig de weg kunnen kruisen. 

VERLOOP VAN DE WERKEN

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. 

Fase 1: minder hinder-maatregelen en voorbereidende werken (vanaf eind augustus 2018)
Sinds eind augustus 2018, nog voor de eigenlijke werken aan het op-en afrittencomplex, 
voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorbereidende minderhinder-werken uit. Die tijdelijke ingrepen moeten ervoor zorgen dat het fiets-en autoverkeer tijdens de wegeniswerken mogelijk blijft.   

In dat opzicht komt er op de Torenlaan, ter hoogte van de Kompellaan, een tijdelijk kruispunt met verkeerslichten. De brandweg, tussen de Torenlaan en Kompellaan, werd daarvoor verhard. Bijkomend wordt ook de middenberm van de Torenlaan, vanaf de parochiekerk tot aan het kruispunt met de Marcel Habetslaan, verhard. Op die manier blijft 
alle verkeer van en naar Zwartberg mogelijk en kan verkeer op de Torenlaan steeds over twee versmalde rijstroken rijden. 

Ten westen van de Marcel Habetslaan, aan de aftakking richting Opglabbeek, worden er voorbereidende grond- en rooiingswerken uitgevoerd. Daarna verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen de kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Verkeer op de Marcel Habetslaan heeft hier geen hinder van. 

Fase 2: aanleg op-en afrittencomplex en bouw fietstunnels (vanaf oktober 2018)
Naar verwachting start dan de aanleg van het op-en afrittencomplex en de bouw van de fietstunnels in oktober 2018. De aannemer begint aan de westzijde (kant Cockerillplaats) van de Torenlaan met de aanleg van het op-en afrittencomplex en de bouw van de fietstunnels.

Bijkomend wordt de oude spoorwegbrug aan de onderkant gerenoveerd en het kruispunt van de Torenlaan met de Lucien Londotstraat heraangelegd. De werken in deze fase duren als alles volgens plan verloopt tot midden 2019.

Fase 3: aanleg nieuwe verbindingsweg
Vanaf het najaar 2018 legt de aannemer ook de nieuwe verbindingsweg naar KRC Genk aan. Die weg zal onder de oude spoorwegbrug lopen en de Marcel Habetslaan verbinden met de Opglabbekerzavel. 

Fase 4: afbraak bruggen Torenlaan
In het bouwverlof (2019) worden de bruggen over de oprit richting Opglabbeek afgebroken. De oude spoorwegbrug wordt aan de bovenzijde gerenoveerd. In deze fase zal de verkeershinder het grootst zijn. Daarom plannen we deze werken bewust in het bouwverlof, doorgaans een autoluwe periode.

VERKEERSMAATREGELEN

 

Gemotoriseerd verkeer

Het verkeer op de Torenlaan kan in elke richting steeds over de twee rijstroken blijven rijden. Ter hoogte van het kruispunt met de Marcel Habetslaan worden die wel plaatselijk versmald. Tijdens het bouwverlof van 2019 moet het verkeer zeker tijdelijk over één rijstrook.

Vanaf maandag 24 september 2018 moet het verkeer van Zwartberg naar Opglabbeek een omleiding volgen via de Regenbooglaan, Kompellaan en het tijdelijk kruispunt op de Torenlaan. De aftakking van de Marcel Habetslaan onder de Torenlaan richting Opglabbeek wordt dan immmers afgesloten.

Vanaf maandag 1 oktober 2018 wordt bijkomend ook de afslag vanaf de Torenlaan naar de Marcel Habetslaan volledig afgesloten. Alle verkeer van en naar Zwartberg moet dan via het tijdelijk kruispunt rijden.

 

Fietsers

Tijdens de werken leiden we de fietsers veilig rond de Torenlaan en de werfzone. De fietspaden naar de omliggende woonwijken en onder de oude spoorbrug blijven gewoon toegankelijk.

Fietsers ​richting Genk​ fietsen via de Cockerillplaats, Houweelstraat en Marcel Habetslaan naar de Torenlaan. Fietsers ​richting Opglabbeek​ gebruiken zoals gewoonlijk het fietspad van de Torenlaan en fietsen via het bestaande fietsnetwerk richting de Lucien Londotstraat.

Fietsers die de ​Torenlaan​ willen ​kruisen​ volgen de fietsomleidingen en kunnen de Torenlaan oversteken aan het lichtengeregelde kruispunt met de Lucien Londotstraat.

 

 

24 september 2018: afsluiting aftakking M. Habetslaan richting Opglabbeek:

 

 

 

Meer informatie over deze verkeersmaatregelen ontvangt u tijdig via de digitale nieuwsbrief of leest u hier op de projectpagina. 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op deze nieuwsbrief via de knop rechts bovenaan deze pagina om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.