Tiensesteenweg (N3): aanleg busbaan tussen Meerdaalboslaan (N25) en Koningin Elisabethlaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 03/06/2019 - 04/07/2019

UPDATE 13/06/2019:  De werken aan de asverschuiving  van de Tiensesteenweg ter hoogte van de Philipslaan starten vandaag 13 juni met het uitbreken van de middeneilanden.  Dit duurt tot en met vrijdag 14 juni. Vanaf maandag 17 juni wordt er dan verder gewerkt aan de nieuwe aanleg. De nieuwe bushalte aan de Kon. Elisabethlaan wordt vrijdag 13 juni afgewerkt en zondag 16 juni wordt de signalisatie verwijderd.
De aanleg van de wachtbuizen voor de verkeerslichten start vanaf maandag 17 juni en daardoor is er gedurende een week een parkeerverbod in beide richtingen. Zo wordt de parkeerstrook in de rijrichting van Tienen tussen de Eeuwfeeststraat en de Kon. Elisabethlaan en  de parkeerstrook in de rijrichting van Leuven tussen de Kon. Elisabethlaan en de Philipslaan ingenomen als werfzone. De signalisatie voor het parkeerverbod voor een week werd reeds klaargezet.
 

Twee dagen parkeerverbod in juli door asfalteringswerken Wegen en Verkeer: percelen met garage afwisselend bereikbaar aan kant even ( 1 juli) en  kant oneven huisnummers (2 juli). Voor langsparkeren geldt twee dagen een parkeerverbod. Meer uitleg hieronder. Blijf je na het lezen van onderstaande informatie met vragen zitten, contacteer dan de klantendienst.

Op 1 en 2 juli krijgt het wegdek van de Tiensesteenweg een onderhoudsbeurt. Tussen de Meerdaalboslaan en de Platte Lostraat zal een aannemer de bestaande asfaltlaag wegfrezen en een nieuwe asfaltlaag aanleggen. Daarna zal hij ook de markeringen voor de rijweg en de nieuwe busbaan aanbrengen. Het is mogelijk dat de planning van de werken verandert, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden (want bij regenweer kan er niet geasfalteerd worden). 
De aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer zal op 1 en 2 juli van 5u tot 21u werken. Op 1 juli werkt hij de weghelft van de rijrichting Tienen (de kant van even huisnummers) af en op 2 juli de andere weghelft  (rijrichting Leuven, oneven huisnummers). Daardoor zullen op 1 juli de bewoners aan de kant van de even huisnummers en op 2 juli de bewoners aan de kant van de oneven huisnummers hun perceel de hele dag door niet met de wagen kunnen op- en afrijden. Die mensen kunnen dus best hun wagen op die dag tijdelijk elders parkeren. Tijdens de asfalteringswerken zal Wegen en Verkeer ook op de parkeerstroken langs de Tiensesteenweg een tijdelijk parkeerverbod invoeren. Dat is nodig om de aannemer voldoende ruimte te geven om te werken, en ook om de voetgangers en fietsers tijdens de werken nog voldoende plaats te geven.

Op de Tiensesteenweg (N3) zal Wegen en Verkeer een van de drie rijstroken omvormen tot een busbaan tussen de Meerdaalboslaan (N25, ook wel eens Expresweg genoemd) en de Koning Elisabethlaan. Momenteel beschikt de rijweg over drie rijstroken. In de toekomst zal één van de rijstroken worden ingenomen door de busbaan met rijrichting Leuven. Ter hoogte van de Koningin Elisabethlaan stopt de busbaan richting Leuven en kan het autoverkeer rechts de rijweg op. In de rijrichting van Tienen wordt ter hoogte van dezelfde zijstraat een nieuwe bushalte en veilige oversteekplaats aangelegd.

Rijstrook omgevormd tot busbaan richting Leuven en nieuwe bushalte met veilige oversteekplaats aan Kon. Elisabethlaan richting Tienen

Begin juni start een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer met voorbereidende werken voor de aanleg van de busbaan. Er worden enkele middeneilanden op de rijweg weggehaald om plaats te maken voor de busbaan. Ook wordt er in de richting van Tienen een nieuwe bushalte geplaatst, ter hoogte van de Kon. Elisabethlaan. Hier komt ook een nieuw middeneiland ter hoogte van de Philipslaan om de rijweg in twee keer over te steken. Ten slotte worden er ook lokale herstellingen aan het asfalt uitgevoerd en worden de verkeerslichten aangepast aan de nieuwe busbaan.

Begin juli wordt het asfalt op de Tiensesteenweg vernieuwd. Tussen de Meerdaalboslaan en de Platte Lostraat wordt het asfalt gefreesd en een nieuwe asfaltlaag aangelegd. Nadat de markeringen op de rijweg zijn aangebracht zal de busbaan in de eerste week van juli klaar zijn voor het verkeer.

Maand juni: rijden over versmalde rijstroken richting Leuven en aantal nachten geluidshinder voor omwonenden

Tijdens de werken in juni door Wegen en Verkeer kan het autoverkeer op de Tiensesteenweg in beide richtingen op twee versmalde rijstroken rijden. Gedurende 2 tot 3 nachten in juni zal er ‘s nachts gewerkt worden aan het weghalen van de middeneilanden. Die nachten zal het verkeer ter hoogte van de werken beurtelings op een rijstrook worden gebracht. Het weghalen van de middeneilanden gaat voor omwonenden ook gepaard met geluidshinder. Fietsers en voetgangers krijgen een veilige doorsteek langsheen de werken.

Vanaf 29 juni: Tiensesteenweg twee weken afgesloten aan kruispunt met Martelarenlaan door werken Stad Leuven aan fietstunnel. Wegen en Verkeer legt dan ook de busbaan aan. Omwonenden kunnen tijdens de werken van Wegen en Verkeer hun woning bereiken. 

Eind juni start de stad Leuven met de aanleg van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg en wordt deze ter hoogte van de Martelarenlaan een tweetal weken volledig afgesloten voor verkeer. Auto's worden dan omgeleid via de Meerdaalboslaan, de E40, de E314 en de Boudewijnlaan. Fietsers rijden weer om via de Tivoli-fietsbrug die vanaf 29 juni weer open is. Voetgangers volgen plaatselijk een omleiding.   

Hierover zullen omwonenden tijdig een flyer van de stad Leuven ontvangen. Voor de werken van de stad Leuven zullen de 2 rijstroken richting Leuven immers sowieso worden afgesloten ter hoogte van de Martelarenlaan.   De oude 'Martelarenlaan’ werd in 2017 opgesplitst in een stuk Martelarenlaan (deel waar woningen staan) en Spoordijk (dit vernieuwd stuk loopt langs de sporen van het station Leuven tot aan de ‘Kop van Kessel-Lo’ aan de Diestsesteenweg).  Om die reden heeft Wegen en Verkeer, om de duur van de hinder voor omwonenden te beperken, in overleg met Stad Leuven de aanleg van de busbaan in dezelfde periode gepland. Auto's worden dan eveneens omgeleid via de Meerdaalboslaan, de E40, de E314 en de Boudewijnlaan.   

Twee dagen parkeerverbod in juli door asfalteringswerken Wegen en Verkeer: percelen met garage afwisselend bereikbaar

Op 1 en 2 juli krijgt het wegdek van de Tiensesteenweg een onderhoudsbeurt. Tussen de Meerdaalboslaan en de Platte Lostraat zal een aannemer de bestaande asfaltlaag wegfrezen en een nieuwe asfaltlaag aanleggen. Daarna zal hij ook de markeringen voor de rijweg en de nieuwe busbaan aanbrengen.

Het is mogelijk dat de planning van de werken verandert, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden (want bij regenweer kan er niet geasfalteerd worden).

De aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer zal op 1 en 2 juli van 5u tot 21u werken. Op 1 juli werkt hij de weghelft van de rijrichting Tienen (de kant van even huisnummers) af en op 2 juli de andere weghelft  (rijrichting Leuven, oneven huisnummers). Daardoor zullen op 1 juli de bewoners aan de kant van de even huisnummers en op 2 juli de bewoners aan de kant van de oneven huisnummers hun perceel de hele dag door niet met de wagen kunnen op- en afrijden. Die mensen kunnen dus best hun wagen op die dag tijdelijk elders parkeren.

Tijdens de asfalteringswerken zal Wegen en Verkeer ook op de parkeerstroken langs de Tiensesteenweg een tijdelijk parkeerverbod invoeren. Dat is nodig om de aannemer voldoende ruimte te geven om te werken, en ook om de voetgangers en fietsers tijdens de werken nog voldoende plaats te geven.

De asfaltwerken zijn begin juli ingepland, omdat in deze periode de Tiensesteenweg al afgesloten is aan het kruispunt van de Martelarenlaan (door de werken van de stad Leuven). Toch zullen heel wat mensen bijkomende hinder ondervinden. Het Agentschap Wegen en Verkeer beseft dat en wil alvast de omwonenden en de weggebruikers bedanken voor hun geduld.

Afbeelding van de werfzone op de Tiensesteenweg
Situering van de nieuwe busbaan tussen Meerdaalboslaan (N25, ‘Expresweg’) en Koning Elisabethlaan richting Leuven

 

Afbeelding met voorstelling van de nieuwe busbaan
Uitzicht van de rijweg na de aanleg van de nieuwe busbaan tussen Meerdaalboslaan (N25, ‘Expresweg’) en Koning Elisabethlaan richting Leuven