Tiensesteenweg N3: 3 nachten voorbereiding voor werken verkeerslichten “Fietspad Belle Vue”

Regio
Gemeente
Weg
Datum 25-28/03/19 (3 nachten)

Update 26/03/19: het aanleggen van de wachtbuizen aan de Tiensesteenweg is geen eenvoudige klus en zal nog twee extra dagen nodig hebben. Daardoor wordt er gewerkt tot en met zaterdagochtend 30/03/2019. Het Agentschap Wegen en Verkeer excuseert zich bij omwonenden voor de mogelijke geluidshinder/overlast door de werken.

3 nachten aanleggen van wachtbuizen vanaf maandag 25/3/19 tot donderdagochtend 28/3/19

In samenspraak met de stad Leuven legt het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe wachtbuizen aan op de Tiensesteenweg (N3) ter hoogte van de Spoordijk waar de nieuwe fietstunnel start tot aan de overkant van de Tiensesteenweg én tussen huisnummer 96 tot nr. 136 (kant van de Adjudant Harboortstraat).

Deze voorbereiding is nodig om later nieuwe verkeerslichten te plaatsen op het kruispunt voor het fietspad Belle Vue.

Geluidshinder voor omwonenden

Lokale omwonenden kunnen tijdens de drie nachten van maandag 25 tot donderdag 28 maart door het inbrengen van de wachtbuizen en het werfverkeer enige geluidshinder ondervinden. De aannemer bezorgt bewonersbrieven met informatie omtrent het nachtlawaai en de tijdelijke verkeershinder in de onmiddellijke omgeving van de werken.

De werken starten telkens vanaf 21u00 tot 06u00.

AWV excuseert zich voor het mogelijke ongemak dat omwonenden door de geluidshinder kunnen ondervinden.