Thomas Watsonlaan, Bosstraat, Hamonterweg / Hamont-Achel & Neerpelt: aanleg fietspaden

Weg
Datum zomer 2017 - voorjaar 2019

Vanaf maandag 24 september zal de aannemer de riolering aanleggen onder het kruispunt van de Bosstraat met de Industriestraat en de Krekelhoeve. Dat doet hij in twee helften. Aan het kruispunt komen tijdelijke verkeerslichten om het verkeer op de Bosstraat beurtelings langs de werfzone te leiden. De Industriestraat en de Krekelhoeve zijn tijdens deze werken afgesloten. Naar verwachting duren de werken op dit kruispunt 4 weken.

Nieuwe fietspaden en riolering voor de Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan

De Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt worden uitgerust met veilige fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds wordt een modern, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. De nutswerken zijn in de zomer van 2017 gestart in de Thomas Watsonlaan. De rioleringswerken starten eind januari 2018. In totaal zal het project, inclusief de nutswerken, zo’n 20 maanden duren en tegen het voorjaar van 2019 afgerond zijn.

Projectgebied

 • De Hamonterweg/Bosstraat (N71) vanaf de kruising met de spoorweg in Neerpelt tot aan het kruispunt met de Krekelhoeve/Industriestraat in Hamont uitgezonderd de rotonde aan de Lillerheideweg/Thomas Watsonlaan die al is vernieuwd.
 • De Thomas Watsonlaan (N748) vanaf de rotonde met de N71 tot net voor het kruispunt met Bandel
 • De Gulikerstraat vanaf de Thomas Watsonlaan tot net voorbij huisnummer 4.

Aandacht voor de actieve weggebruiker

De werken aan de N71 gebeuren met de grootste aandacht voor de fietser. In het hele projectgebied worden de fietspaden aangepast om de veiligheid voor de actieve weggebruiker te verhogen. Zowel langs de Thomas Watsonlaan als langs de Hamonterweg/Bosstraat, vanaf de spoorwegovergang in Neerpelt tot het kruispunt met de Watermolenstraat/Nijverheidsstraat in Hamont, komen vrijliggende fietspaden, die door een groene berm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn.

Enkel langs de Hamonterweg tussen het kruispunt met de Watermolenstraat/ Nijverheidsstraat en het kruispunt met Krekelhoeve/Industriestraat liggen de fietspaden tegen de rijweg aan.

Ter hoogte van de rotonde en de kruispunten met Geuskens/Hoek, de Militaire Dijk en Watermolenstraat/Nijverheidsstraat komen beveiligde fietsoversteken met middenberm, zodat fietsers hier veilig, in twee keer kunnen oversteken.

Nieuwe riolering en wegdek

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar grachten. Op plaatsen waar er geen buffercapaciteit is, wordt een regenwaterbuis voorzien die het regenwater naar een waterloop verderop afvoert.

De nieuwe riolering zal langs de bestaande weg komen te liggen. De bestaande rijweg blijft dus zoveel mogelijk behouden, we vernieuwen enkel de bovenste laag van het wegdek. Waar dat noodzakelijk is, wordt uiteraard de volledige weg, inclusief fundering mee vernieuwd.

Enkel in de Gulikerstraat ligt de riolering wel onder de weg en wordt de weg bijgevolg volledig opgebroken en vernieuwd.

Verloop van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen.
 

   Nutswerken  Riolering en fietspad
Thomas Watsonlaan en Gullikerstraat (1A)  augustus 2017 – oktober 2017 januari 2018 –
mei 2018
 N71 van spoorovergang tot kruispunt Geuskens/Hoek (1B+1C)  oktober 2017–
mei 2018 
juni 2018 –
september 2018
 N71 van kruispunt Geuskens/Hoek tot aan  kruispunt Krekelhoeve/ Industriestraat (2A)

najaar 2018 

najaar 2018 – voorjaar 2019

 N71 van kruispunt Militaire Dijk tot aan kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat (2B)

juni 2018 –
najaar 2018
najaar 2018 – voorjaar 2019

Opgelet: Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

 

Verkeersmaatregelen tijdens de werken

Rioleringswerken Hamonterweg - Bosstraat (Fase 1B + 1C): tot begin oktober

 • In de werfzone, de Hamonterweg vanaf de spoorweg tot het kruispunt Hoek/Geuskens, is geen doorgaand verkeer mogelijk. Woningen en handelszaken/bedrijven in de werfzone zijn - in functie van de werken - bereikbaar voor plaatselijk verkeer vanaf de rotonde.
 • De rotonde Quatre Bras blijft bereikbaar.
 • Het kruispunt met Geuskens is sinds 13 juli gedeeltelijk opengesteld voor verkeer. De Hoek blijft afgesloten van de Hamonterweg. Bewoners kunnen hun straat in- en uitrijden via de Thomas Watsonlaan.
 • Het verkeer dat van Neerpelt komt, wordt vanaf de Sint-Antoniusweg omgeleid via Sint-Huibrechts-Lille en kan via Geuskens over het vernieuwde kruispunt naar de Hamonterweg richting Hamont rijden.
 • Verkeer vanuit Hamont of Achel richting Neerpelt rijdt via de Rodenbachstraat, de Kapelstraat, de Kiekoet, de Orchideeënlaan, de Leonaerdtslaan en de Thomas Watsonlaan naar de rotonde en rijdt vervolgens via de Lillerheidestraat, Venderstraat en Jos Verlindenstraat richting Neerpelt. In de Kiekoet geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer.
 • Op de Bosstraat (tussen Industrieweg en Militaire Dijk) geldt er eenrichtingsverkeer ter hoogte van de nutswerken. De toegelaten rijrichting is afhankelijk van de zijde waar op dat moment gewerkt wordt. Verkeer in de andere richting volgt een korte omleiding over het industrieterrein (Industriestraat, ondernemersstraat, Nijverheidsstraat).
 • Op de omleidingswegen in Hamont-Achel geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • Voor fietsers is een er aparte fietsomleiding voorzien tussen Achel, Neerpelt en Hamont via Haag, Heuvelerweg, Broekkant en Hees (zie ook hieronder)
 • Zwaar vrachtverkeer wordt al op grote afstand omgeleid via Kaulille en Lozen.
 • Aan het kruispunt van de Bosstraat met de Industriestraat en de Krekelhoeve komen tijdelijke verkeerslichten om het verkeer op de Bosstraat beurtelings langs de werfzone te leiden.
  De Industriestraat en de Krekelhoeve zijn tijdens deze werken afgesloten. (van 24 september tot eind oktober)

 

Nuts- en rioleringswerken Bosstraat (Fase 2) vanaf eind oktober

 • De Bosstraat, tussen de Industriestraat en Militaire Dijk, is afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen en handelszaken/bedrijven in de werfzone zijn - in functie van de werken - bereikbaar voor plaatselijk verkeer.
 • Verkeer van Neerpelt richting Hamont wordt vanaf de Militaire Dijk omgeleid naar de Middenweg, Ondernemersstraat en Industriestraat terug naar de Bosstraat. Op de Bosstraat tussen het kruispunt met Geuskens en de Militaire Dijk geldt eenrichtingsverkeer.
 • Verkeer vanuit Hamont richting Achel of Neerpelt rijdt via de Rodenbachstraat, de Kapelstraat, de Kiekoet, de Orchideeënlaan, de Leonaerdtslaan en de Thomas Watsonlaan naar de rotonde. In de Kiekoet geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer.
 • Op de omleidingswegen in Hamont-Achel geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • Voor fietsers is een er aparte fietsomleiding voorzien tussen Neerpelt en Hamont via Lillerheidestraat, Broekkant en Hees.