Thomas Watsonlaan, Bosstraat, Hamonterweg / Hamont-Achel & Neerpelt: aanleg fietspaden

Weg
Datum zomer 2017 - voorjaar 2019

UPDATE:  De asfaltwerken in de Bosstraat worden uitgevoerd tijdens het weekend van 17, 18 en 19 mei. 2019. De werfzone zal dan afgesloten zijn. Bekijk het omleidingskaartje onderaan op deze pagina.

Nieuwe fietspaden en riolering voor de Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan

De Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt worden uitgerust met veilige fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds wordt een modern, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. De nutswerken zijn in de zomer van 2017 gestart in de Thomas Watsonlaan. De rioleringswerken starten eind januari 2018. In totaal zal het project, inclusief de nutswerken, zo’n 20 maanden duren en tegen het voorjaar van 2019 afgerond zijn.

Projectgebied

  • De Hamonterweg/Bosstraat (N71) vanaf de kruising met de spoorweg in Neerpelt tot aan het kruispunt met de Krekelhoeve/Industriestraat in Hamont uitgezonderd de rotonde aan de Lillerheideweg/Thomas Watsonlaan die al is vernieuwd.
  • De Thomas Watsonlaan (N748) vanaf de rotonde met de N71 tot net voor het kruispunt met Bandel
  • De Gulikerstraat vanaf de Thomas Watsonlaan tot net voorbij huisnummer 4.

Aandacht voor de actieve weggebruiker

De werken aan de N71 gebeuren met de grootste aandacht voor de fietser. In het hele projectgebied worden de fietspaden aangepast om de veiligheid voor de actieve weggebruiker te verhogen. Zowel langs de Thomas Watsonlaan als langs de Hamonterweg/Bosstraat, vanaf de spoorwegovergang in Neerpelt tot het kruispunt met de Watermolenstraat/Nijverheidsstraat in Hamont, komen vrijliggende fietspaden, die door een groene berm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn.

Enkel langs de Hamonterweg tussen het kruispunt met de Watermolenstraat/ Nijverheidsstraat en het kruispunt met Krekelhoeve/Industriestraat liggen de fietspaden tegen de rijweg aan.

Ter hoogte van de rotonde en de kruispunten met Geuskens/Hoek, de Militaire Dijk en Watermolenstraat/Nijverheidsstraat komen beveiligde fietsoversteken met middenberm, zodat fietsers hier veilig, in twee keer kunnen oversteken.

Nieuwe riolering en wegdek

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar grachten. Op plaatsen waar er geen buffercapaciteit is, wordt een regenwaterbuis voorzien die het regenwater naar een waterloop verderop afvoert.

De nieuwe riolering zal langs de bestaande weg komen te liggen. De bestaande rijweg blijft dus zoveel mogelijk behouden, we vernieuwen enkel de bovenste laag van het wegdek. Waar dat noodzakelijk is, wordt uiteraard de volledige weg, inclusief fundering mee vernieuwd.

Enkel in de Gulikerstraat ligt de riolering wel onder de weg en wordt de weg bijgevolg volledig opgebroken en vernieuwd.

Verloop van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen.
 

   Nutswerken  Riolering en fietspad
Thomas Watsonlaan en Gullikerstraat (1A)  augustus 2017 – oktober 2017 januari 2018 –
mei 2018
 N71 van spoorovergang tot kruispunt Geuskens/Hoek (1B+1C)  oktober 2017–
mei 2018 
juni 2018 –
september 2018
 N71 van kruispunt Geuskens/Hoek tot aan  kruispunt Krekelhoeve/ Industriestraat (2A)

najaar 2018 

najaar 2018 – voorjaar 2019

 N71 van kruispunt Militaire Dijk tot aan kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat (2B)

juni 2018 –
najaar 2018
najaar 2018 – voorjaar 2019

Opgelet: Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

 

Verkeersmaatregelen tijdens de werken

Finale asfalteringswerken in mei 2019

De werken op de Hamonterweg en Bosstraat zijn eind maart 2019 grotendeels afgerond. Enkel de toplaag asfalt moet nog aangebracht worden. Omdat het wegdek verderop richting Hamont, tussen de Industriestraat en de Vlasroot, ook in slechte staat is, is beslist om de asfaltlaag hier ook mee te vernieuwen. Al deze asfalteringswerken zullen samen uitgevoerd worden, tijdens het weekend van 17, 18 en 19 mei.

Vrijdag overdag kan het verkeer nog in beide richtingen over de Bosstraat rijden. Enkel tussen de Militaire Dijk en de Nijverheidsstraat rijdt verkeer in 2 richtingen om via de Middenweg. De bedrijven in deze zone blijven wel bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Vrijdagavond om 18.00 uur sluiten we de Bosstraat tussen de Geuskens en de Oude Watertorenstraat volledig af voor alle verkeer en moet iedereen (zowel personenwagens als vrachtverkeer) een omleiding volgen via Lozen en Kauilille. Ten laatste maandagochtend wordt de weg weer opengesteld.

 

 

Bosstraat afgesloten tijdens het asfaltweekend 17 - 18 - 19 mei 2019

Vrijdag overdag kan het verkeer nog in beide richtingen over de Bosstraat rijden. Enkel tussen de Militaire Dijk en de Nijverheidsstraat rijdt verkeer in 2 richtingen om via de Middenweg. De bedrijven in deze zone blijven wel bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Vrijdagavond om 18u sluiten we de Bosstraat tussen de Geuskens en de Oude Watertorenstraat volledig af voor alle verkeer en moet iedereen (zowel personenwagens als vrachtverkeer) een omleiding volgen via Lozen en Kauilille. Ten laatste maandagochtend wordt de weg weer opengesteld.