Structureel onderhoud in Tervuren (R0) ter hoogte van Vierarmen- en Leonardkruispunt

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar/zomer 2019

Update 18/03/2019: De aannemer zet morgen de aankondigingsborden klaar om de start van de werfzone vanaf 8 april te melden aan weggebruikers. Er wordt gestart met ingreep 1 op de binnenring R0 tussen Vierarmenkruispunt en Leonardkruispunt. Door de verschillende ingrepen die allemaal binnen de Paasvakantie worden uitgevoerd, is dit een vrij dynamische werf waar op- en afrittencomplexen 's nachts soms afgesloten worden of er maar 1 rijstrook beschikbaar is, maar waar overdag twee (versmalde) rijstroken beschikbaar zijn. 

In het voorjaar van 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een structureel onderhoud van verschillende zones op de R0 ter hoogte van de Vierarmentunnel en de Leonardtunnel in Tervuren. De onderhoudswerken zijn onderverdeeld in kleinere ingrepen die worden gespreid over verschillende verkeersluwe (vakantie)periodes om de hinder op deze drukke verkeersas te beperken.

Ingreep 1: binnenring R0 tussen Vierarmenkruispunt en Leonardkruispunt

Over een afstand van iets minder dan 2km tussen de Vierarmentunnel en de Leonardtunnel wordt op de binnenring (R0) de rechterrijstrook aangepakt. Tijdens een structureel onderhoud legt AWV er een nieuwe onder- en toplaag asfalt aan. Er worden ook een nieuwe greppel en boordsteen voorzien.

De werken worden uitgevoerd in de paasvakantie en duren in totaal 8 dagen waarin er continu gewerkt wordt. Desondanks de verkeersluwe periode zal er heel wat hinder voor het verkeer zijn. Zo wordt de oprit Vierarmen richting binnenring R0 afgesloten en omgeleid. De rechterrijstrook op de binnenring wordt afgesloten waardoor doorgaand verkeer op de R0 over twee in plaats van drie rijstroken moet rijden. Verkeer vanop de binnenring richting de E411 blijft, op uitzondering van één nacht, tijdens de werken mogelijk maar moet gebruik maken van een verkorte afrit.

Ingreep 2: ecoraster tussen Vierarmenkruispunt en Leonardkruispunt

Over een afstand van 500m, tussen Vierarmen en Leonard, bouwt AWV op vraag van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een ecoraster. Dat raster zorgt ervoor dat de verschillende veilige oversteekplaatsen voor dieren in het Zoniënwoud met elkaar verbonden worden. Tegelijk verkleint het raster voor de vele automobilisten op de R0 de kans op aanrijdingen. Voor deze werken is er nog geen uitvoeringstermijn bepaald. In tegenstelling tot de overige onderhoudswerken, zal de plaatsing van het ecoraster geen invloed hebben op de verkeersafwikkeling en hoeven deze werken niet hoofdzakelijk in een verkeersluwe periode te worden uitgevoerd.

Ingreep 3: aanpassingen bochten Leonardkruispunt

Op het Leonardkruispunt worden tijdens het Hemelvaartweekend, van 30 mei tot en met 2 juni, twee bochten aangepast. De huidige lussen van de buitenring (R0) richting E411 en van de E411 richting Zaventem zijn te scherp en worden daarom herlegd. Door ze breder te maken en door meteen ook de wegmarkering te verbeteren, zal de verkeersdoorstroming vlotter en veiliger verlopen. Hoe de omleidingen tijdens deze werken verlopen en welke aansluitingen tussen de buitenring (R0) en de E411 wanneer worden afgesloten, ligt op dit moment nog niet vast.

Zodra daar meer nieuws over is, communiceert AWV daarover op deze webpagina.

Ingreep 4: zone vanaf Leonardkruispunt richting Groenendaal

Net voorbij de Leonardtunnel richting Groenendaal vervangt AWV de toplaag asfalt over een afstand van 500m. Deze werken staan gepland om in augustus, na het bouwverlof, te worden uitgevoerd. Er is nog geen detailplanning of specifieke uitvoeringstermijn voor deze werken bepaald. Wat wel al vaststaat is dat doorgaand verkeer tijdens de werken over twee rijstroken wordt gestuurd. De oprit ter hoogte van de Leonardtunnel komende van Brussel richting de binnenring (R0) wordt afgesloten en verkeer omgeleid.