Structureel onderhoud op de N35-N37 Ring rond Tielt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 09/05/2016 tot najaar 2017

Wat?

Door de slechte staat van de weg op de Ring rond Tielt waren er geluids- en trillingsklachten. De bestaande betonverharding wordt vervangen door een nieuwe asfaltverharding. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens deze werken ook de fietspaden langs de Ringlaan af te scheiden van de rijweg met een veiligheidsstrook. De kruispunten met de Egemsesteenweg en de N37 Ruiseleedsesteenweg worden heringericht met nieuwe verkeerslichten en veilige fietspaden. Langs de Ringlaan wordt de parkeerstrook gereduceerd. Dit om ruimte te creëren voor veilig afgescheiden fietspaden en de verkeersveiligheid te verhogen. In het project worden ook rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van Aquafin.

Waar?

Er wordt op verschillende plaatsen op de Ringlaan gewerkt in verschillende uitvoeringsperiodes. 

De eerste en tweede uitvoeringsperiode zijn achter de rug. 

Uitvoeringsperiode 3

Vanaf half maart 2017 wordt de volgende uitvoeringsfase uitgevoerd waarbij er op volgende locaties gewerkt wordt:

- Werfzone 8: Werken op kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant centrum.

Deze werken zijn afgerond. 

- Werfzone 9: Vak tussen Wingenesteenweg en Ruiseleedsesteenweg kant centrum.

De werken starten op 7 juni en zullen tegen half september 2017 afgerond zijn. 
Het verkeer kan in beide richtingen door langs de werfzone.

- Werfzone 11: Werken op kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant Wingene.

De werken zijn afgerond.

- Werfzone 12: Vak tussen de Ruiseleedsesteenweg en Felix d'Hoopstraat kant Ruiselede.

De werken starten eind maart en duren tot midden augustus.
Het verkeer kan in beide richtingen door langs de werfzone.