Structureel onderhoud op de N35-N37 Ring rond Tielt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 09/05/2016 tot najaar 2017

Wat?

Door de slechte staat van de weg op de Ring rond Tielt waren er geluids- en trillingsklachten. De bestaande betonverharding wordt vervangen door een nieuwe asfaltverharding. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens deze werken ook de fietspaden langs de Ringlaan af te scheiden van de rijweg met een veiligheidsstrook. De kruispunten met de Egemsesteenweg en de N37 Ruiseleedsesteenweg worden heringericht met nieuwe verkeerslichten en veilige fietspaden. Langs de Ringlaan wordt de parkeerstrook gereduceerd. Dit om ruimte te creëren voor veilig afgescheiden fietspaden en de verkeersveiligheid te verhogen. In het project worden ook rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van Aquafin.

Waar?

Er wordt op verschillende plaatsen op de Ringlaan gewerkt in verschillende uitvoeringsperiodes. 

De eerste en tweede uitvoeringsperiode zijn achter de rug. 

Uitvoeringsperiode 3

Vanaf half maart 2017 wordt de volgende uitvoeringsfase uitgevoerd waarbij er op volgende locaties gewerkt wordt:

- Werfzone 8: Werken op kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant centrum.

De werken starten op dinsdag 21 maart 2017 en duren vermoedelijk tot 22 mei 2017. 
Het kruispunt wordt afgesloten richting Deken Darraslaan. Vanop de Ring kun je komende van Deinze enkel nog rechtsaf naar de Egemsesteenweg. Vanuit de Egemsesteenweg kun je enkel nog rechtsaf   richting Pittem. Alle andere afslaande bewegingen zijn niet mogelijk tijdens deze fase. Er is een omleiding voorzien via de Hondsstraat en Wingenesteenweg. Wie vanuit het centrum Tielt komt, moet via de Grote Hulststraat, Europalaan en Sint-Jansstraat richting de Ring. 

- Werfzone 9: Vak tussen Wingenesteenweg en Ruiseleedsesteenweg kant centrum.

De werken starten vermoedelijk in juni en zullen tegen het najaar van 2017 afgerond zijn. 
Het verkeer kan in beide richtingen door langs de werfzone.

- Werfzone 11: Werken op kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant Wingene.

De werken starten vanaf 15 mei en zullen afgerond zijn voor de start van het bouwverlof.
Het kruispunt wordt afgesloten richting Egemsesteenweg. Je kunt enkel rechtsaf slaan vanuit de Deken Darraslaan (centrum) richting Deinze en komende van Pittem kun je enkel rechtsaf naar de Deken   Darraslaan. Voor wie vanuit het centrum komt blijft dezelfde omleiding van kracht als in werfzone 8 en kan je dus komende van het centrum niet links afslaan richting Pittem-Roeselare. 

- Werfzone 12: Vak tussen de Ruiseleedsesteenweg en Felix d'Hoopstraat kant Ruiselede.

De werken starten eind maart en duren tot het bouwverlof. 
Het verkeer kan in beide richtingen door langs de werfzone.