Structureel onderhoud op de N35-N37 Ring rond Tielt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 09/05/2016 tot najaar 2017

Wat?

Door de slechte staat van de weg op de Ring rond Tielt waren er geluids- en trillingsklachten. De bestaande betonverharding wordt vervangen door een nieuwe asfaltverharding. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens deze werken ook de fietspaden langs de Ringlaan af te scheiden van de rijweg met een veiligheidsstrook. De kruispunten met de Egemsesteenweg en de N37 Ruiseleedsesteenweg worden heringericht met nieuwe verkeerslichten en veilige fietspaden. Langs de Ringlaan wordt de parkeerstrook gereduceerd. Dit om ruimte te creëren voor veilig afgescheiden fietspaden en de verkeersveiligheid te verhogen. In het project worden ook rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van Aquafin.

Waar?

Er wordt op verschillende plaatsen op de Ringlaan gewerkt in verschillende uitvoeringsperiodes. 

De eerste uitvoeringsperiode is achter de rug. Momenteel werkt de aannemer de laatste hand aan de tweede uitvoeringsperiode. 

Uitvoeringsperiode 2

De tweede uitvoeringsperiode is gestart na het bouwverlof. Tijdens de werken zal het verkeer op de Ringlaan steeds door kunnen, weliswaar op 1 rijstrook in plaats van 2 in elke rijrichting. Links afslaan zal niet mogelijk zijn op die kruispunten waar er gewerkt wordt.

Er wordt gelijktijdig op volgende locaties gewerkt:

Werfzone 5: Er wordt gewerkt op de N37, namelijk vanaf het kruispunt met de Egemsesteenweg tot vóór het kruispunt met de Wingensesteenweg. Er wordt gewerkt op de rijstroken kant Wingene. In deze fase gaat de Krommewalstraat terug open maar enkel voor rechts afslaand verkeer richting Deinze. Wie richting Pittem moet kan rijden via de Ieperstraat en N327 Deken Darraslaan. Het einde van deze fase is pas voorzien tegen het voorjaar 2017 omdat er in de winter geen toplaag in asfalt meer kan aangelegd worden.  Hierdoor zal er in de periode december-februari minder activiteit zijn op het terrein. Tegen half maart 2017 moet deze fase afgerond zijn. 

Werfzone 6 (afgerond): Er wordt gewerkt op het kruispunt zelf van de N37 met de Wingensesteenweg aan de kant Wingene. Deze fase zal 20 werkdagen duren. Deze fase zorgt voor veel hinder. Verkeer dat vanop de N37 naar Wingene wil rijden (en omgekeerd) moet de omleiding volgen via de Egemsesteenweg, Hondstraat en Wingensesteenweg. Verkeer komende van Deinze kan niet langer links afslaan richting Bruggestraat en Sint-Andriesziekenhuis. Zij moet omrijden via de N399 Felix D’Hoopstraat. Deze fase is beëindigd op 12/09/2016.

Werfzone 7: Er wordt gewerkt op de N37 op de rijstroken aan de kant Wingene, vanaf het kruispunt met de Wingensesteenweg tot aan het kruispunt met de Ruisleedsesteenweg. Het einde van deze fase is pas voorzien tegen het voorjaar van 2017. Dit omdat er in de winter geen toplaag in asfalt kan aangelegd worden. Hierdoor zal er in de periode december-februari minder activiteit zijn op het terrein. Tegen eind maart 2017 zal deze fase afgerond zijn. 

Werfzone 10: Er wordt gewerkt op de Ring tussen het kruispunt met de Sint-Jansstraat en het kruispunt met de Felix d'Hoopstraat aan de kant centrum Tielt. Oorspronkelijk was de uitvoering van werfzone 10 voorzien in uitvoeringsperiode 3 maar de timing werd naar voren geschoven. Deze fase zal tegen eind maart 2017 afgerond zijn. 
 

 

Uitvoeringsperiode 3

Vanaf half maart 2017 zal de volgende uitvoeringsfase van start gaan waarbij er op volgende locaties gewerkt wordt:

- Werfzone 8: Werken op kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant centrum.

  De werken starten op dinsdag 21 maart 2017 en duren vermoedelijk tot eind mei 2017. 
  Het kruispunt wordt afgesloten richting Deken Darraslaan. Vanop de Ring kun je komende van Deinze enkel nog rechtsaf naar de Egemsesteenweg. Vanuit de Egemsesteenweg kun je enkel nog rechtsaf richting Pittem. Alle andere afslaande bewegingen zijn niet mogelijk  
  tijdens deze fase. Er is een omleiding voorzien via de Hondsstraat en Wingenesteenweg. Wie vanuit het centrum Tielt komt, moet via de Grote Hulststraat, Europalaan en Sint-Jansstraat richting de Ring. 

- Werfzone 9: Vak tussen Wingenesteenweg en Ruiseleedsesteenweg kant centrum.

  De werken starten vermoedelijk in juni en zullen tegen het najaar van 2017 afgerond zijn. 
  Het verkeer kan in beide richtingen door langs de werfzone.

- Werfzone 11: Werken op kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant Wingene.

  De werken starten normaal gezien vanaf eind mei en zullen afgerond zijn voor de start van het bouwverlof.
  Het kruispunt wordt afgesloten richting Egemsesteenweg. Je kunt enkel rechtsaf slaan vanuit de Deken Darraslaan (centrum) richting Deinze en komende van Pittem kun je enkel rechtsaf naar de Deken Darraslaan. Voor wie vanuit het centrum komt blijft dezelfde omleiding     van kracht als in werfzone 8 en kan je dus komende van het centrum niet links afslaan richting Pittem-Roeselare. 

- Werfzone 12: Vak tussen de Ruiseleedsesteenweg en Felix d'Hoopstraat kant Ruiselede.

  De werken starten eind maart en duren tot het bouwverlof. 
  Het verkeer kan in beide richtingen door langs de werfzone.