Rotselaar: Aanpassing verharding na monitoring en inspecties Dijlebrug (N229)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Herstelling wordt gepland na grondonderzoek

UPDATE 27/01/2020:  Op dinsdag 28 januari 2020 voert de dienst Geotechniek van Mobiliteit en Openbare Werken grondsonderingen uit aan de Dijlebrug om de exacte draagkracht van de middenpijler die in Dijle staat te meten. De grondboringen gebeuren naast de rijweg en veroorzaken geen hinder. Tijdens de uitgebreide inspectie van de brug zelf op 8 januari 2019 vorig jaar, werd bevestigd dat er geen probleem is met de stabiliteit van de brug. Er is dus ook geen veiligheidsrisico en de brug kan openblijven. Het niveauverschil dat de automobilisten voelen als ze over de brug rijden, wordt vermoedelijk veroorzaakt door een lokaal probleem met de oplegging van de brug ter hoogte van de middenpijler (in het midden van de rijweg). Wegen en Verkeer wil het rijcomfort van de weg opnieuw verhogen door de oude toplaag er af te frezen en een nieuwe toplaag te voorzien om de 'knik' in de rijweg weg te werken. Vooraleer Wegen en Verkeer er de verharding van de weg aanpast, is het noodzakelijk de staat van de ondergrond te kennen.  Pas als de uitslag van dit onderzoek duidelijk is, kan er een planning opgesteld worden voor de herstelling van de wegverharding.  

Automobilisten die vaak over de Provinciebaan (N229) in Rotselaar rijden, maken al enige tijd melding van een “knik” in de rijweg waar de gewestweg over de Dijle gaat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft al verschillende inspecties gedaan en monitort de staat van de brug door maandelijks de ligging van de brug op te meten. Er zijn geen indicaties die op een voortschrijdende verzakking wijzen, maar de knik blijft voelbaar. Om die reden zal AWV de brug op 8 januari 2019 opnieuw aan een uitvoerige inspectie onderwerpen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal aanwezig zijn tijdens de inspectie als beheerder van de grootste onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen.

Na de inspectie zullen de experten van AWV de vaststellingen en meetresultaten grondig onderzoeken. Zodra de resultaten bekend zijn, zal AWV dat melden op deze webpagina.