Ring rond Brussel (R0) in Hoeilaart: bouw ecoduct

Regio
Gemeente
Weg
Datum zomer 2016 - zomer 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap voor Natuur en Bos bouwen tussen de zomer van 2016 en die van 2017 een nieuw ecoduct over de Ring rond Brussel (R0) in Hoeilaart, tussen Groenendaal (Hoeilaart) en Waterloo. Het Ecoduct Groenendaal wordt 60 meter breed en krijgt een natuurlijke inrichting: het wordt (zoals gewoonlijk bij ecoducten) zodanig ingericht en aangekleed  dat verschillende diersoorten geneigd zijn om via het ecoduct de Ring rond Brussel over te steken. Op die manier wordt een stuk van het Zoniënwoud dat doormidden gedeeld wordt door de ring opnieuw verbonden en op die manier wordt het verkeer op de ring beter beschermd (doordat er minder dieren de ring gelijkgronds zullen oversteken). De natuurlijke inrichting bovenop het ecoduct zal in 2018 klaar zijn. 

Een toekomstbeeld van het Ecoduct Groenendaal 

 

Meer informatie over dit ecoduct op werkenaandering.be. Daar staan ook foto's van de eerstesteenlegging met Ben Weyts, Herman Van Rompuy en EU-commissaris Karmenu Vella.

Internationale steun

Om de ontsnippering van het Zoniënwoud te financieren is een budget van 6.7 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan de Europese Unie de helft bijdraagt. Verder neemt de Vlaamse overheid een deel van de financiering op zich via het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos  en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Ook Leefmilieu Brussel en de gemeenten Hoeilaart, Tervuren en Overijse dragen bij aan het project. Het Département de la Nature et des Forêts en de gemeente Sint-Genesius-Rode bieden symbolische steun. Recent kreeg het OZON project bijkomende internationale steun van het United Nations Environment Programme (UNEP). 

Zesde brug voor dieren van Vlaanderen

Het Zoniënwoud is een groot boscomplex van ruim 5000 hectare dat beheerd wordt door zowel het Vlaamse (56%), het Brusselse Hoofdstedelijke (38%) als het Waalse Gewest (6%). Onder meer de R0, spoorweg Brussel-Luxemburg, E411 en verschillende lokale wegen delen het woud op in blokken. Het vierjarige OZON-project focust op de ecologische ontsnippering van het woud. Dat is nodig om de leefgebieden van bedreigde soorten in het bos opnieuw te verbinden en om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Daartoe komen er verschillende constructies, zoals een ecoduct over de R0, vier boombruggen en drie ecotunnels. Het ecoduct wordt de 6de brug voor dieren in Vlaanderen en het eerste over de Brusselse Ring.