Ring Leuven (R23) verbetering bus- en fietsinfrastructuur Tiensepoort en Tiensevest: start van de werken

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start Tiensepoort: 04/03/2019 tem 11/03/2019 | Project Tiensevest volgt tem 08/04/19

Update 11/03/2019: Opgelet > AWV heeft in overleg met de politie van Leuven de omleiding voor de fietsers op de Tiensevest komende van het station Leuven aangepast! Deze fietsers worden nu ter hoogte van het Provincieplein naar het fietspad aan de overkant van de Tiensevest geleid. De vorige signalisatie werd niet door iedereen opgemerkt of gerespecteerd, met onveilige situaties en fietsers op de Leuvense ring als gevolg.  Fietsers die richting station Leuven fietsen, blijven de aangeduide omleiding volgen.

Situering van het project

Tiensepoort: meer ruimte voor wachtende fietsers | start 4/3/19

In samenspraak met de stad Leuven heeft AWV beslist om, naast de verbreding van het fietspad op de Tiensevest en de verlenging van de bushalte, ook de opstelcapaciteit voor de fietsers op het kruispunt aan de Tiensepoort te vergroten. Door de vele fietsers die daar passeren, is er in de huidige toestand op de drukste momenten onvoldoende plaats voor wachtende fietsers. Ook de voetgangerszone wordt opgefrist door het wegnemen van de oude betonnen zuil.

Tiensevest: verbreding dubbelrichtingsfietspad tussen Tiensepoort en Provinciehuis en verlenging bushaven | start 11/3/19

Het dubbelrichtingsfietspad langs de buitenkant van R23 tussen de Tiensepoort en het provinciehuis wordt 3 meter breed. Daarmee wordt de fietsinfrastructuur beter aangepast aan het eigenlijke gebruik in twee richtingen. Ook wordt - aan dezelfde kant - de bestaande bushaven verlengd, zodat er twee bussen achter elkaar kunnen halt houden. Hiervoor zullen er 3 bomen gerooid worden aan de kant van de Tiensepoort, zodat iedereen nadien veilig de bus kan nemen aan de aparte haltehaven.

Beide werken brengen aanzienlijke hinder mee:

Automobilisten zullen nog alle kanten uit kunnen, maar het verkeer op alle assen van het kruispunt (Tiensepoort) zal vertraagd verlopen. Op de Tiensesteenweg zal de wachtrij enigszins "uitgedund" zijn doordat de stad Leuven (voor de aanleg van een fietstunnel) aan het kruispunt met de Martelarenlaan de rijweg al versmald heeft. Toch moeten de automobilisten die vanuit Boutersem/Bierbeek komen, ook rekening houden met aanzienlijke vertragingen. De Stad Leuven informeerde haar burgers over verschillende werven in de buurt van de Tiensesteenweg met de folder over de fietstunnelwerken in Leuven. AWV stemde samen met Leuven opnieuw deze werken af met de bestaande werven aan de rand van Kessel-Lo.

Omleidingen fietsers en voetgangers

Tiensepoort: werken van 4 maart tem 11 maart (6u ‘s ochtends)

Van op de Tiensesteenweg wordt een 50m het rechter rijvak ingenomen en afgezet met veiligheidsstootbanden om fietsers en voetgangers te scheiden van het verkeer. Fietsers kunnen nog steeds vanuit de Tiensesteenweg alle overkanten van het kruispunt Tiensepoort bereiken. Binnen de omleiding worden twee openingen gelaten richting Geldenaaksevest en richting Blijde Inkomststraat. Wie richting station fietst kan nog even het bestaande dubbelrichtingsfietspad gebruiken tot 8/3. Nadien wordt dit een werfzone waar de werken aan de Tiensevest starten en worden fietsers via de by-pass van de Tiensevest omgeleid.

Grafische kaart omleiding Tiensepoort voor fietsers en voetgangers

Inname Cambio-parking

De cambio-parking aan de Tiensepoort maakt deel uit van de werfsite en zal dus tijdelijk niet met Cambio-wagens voorzien zijn. Klanten van Cambio kunnen auto’s reserveren via de parkings van ‘De Bond’ en ‘Martelarensite’ of zoeken de dichtsbijzijnde locatie via www.cambio.be.

Tiensevest: werken van 11 maart tem 8 april (zie kaart onderaan)

Het fietsverkeer wordt tijdens de werken parallel omgeleid langs de by-pass van de Tiensevest. Richting station Leuven wordt op de ring (R23) buiten de spitsuren om het rechter rijvak ter hoogte van de werfzone ingenomen.
De bushalte wordt tijdelijk verplaatst naar het Provincieplein. Tijdens de laatste fase van de asfaltering van het fietspad kunnen beide inritten van de by-pass tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer. De aannemer zal op dat moment de omwonenden van de by-pass Tiensevest via een brief tijdig informeren..

Omleidingsinfo De Lijn

De klanten van De Lijn kunnen voor meer info i.v.m. omleidingen terecht via www.delijn.be

Onderdeel van het Vlaamse fietsinvesteringsplan

De omvorming van het fietspad ter hoogte van de Tiensepoort maakt deel uit van het fietsinvesteringsplan. Voor de provincie Vlaams Brabant gaat het over 74 miljoen euro aan fietsinvesteringen langs gewestwegen. De verbreding van het fietspad aan de Tiensepoort en de werken aan de Vaartkom (Zoutstraat/Redersstraat) zijn samen goed voor een investering van 500.000 euro. Deze twee werken werden samen aanbesteed en gegund aan een en dezelfde aannemer. De werken aan de Tiensepoort nemen een week in beslag.  Het verlengen van de bushalte en de werken aan het dubbelrichtingsfietspad van de Tiensevest zullen in principe - afhankelijk van de weergoden - samen eindigen met de werken aan de Vaartkom, begin april 2019.

Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt. De startdatum van de werken, een aangekondigde verandering van de verkeerssituatie, ... kan dan op het laatste moment verschuiven. In dat geval vindt u hier de meest actuele planning terug.

Grafische kaart omleiding Tiensevest voor fietsers en voetgangers