Rijksweg Maasmechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot najaar 2017

Nieuwsflash
In de loop van vrijdag 10 november zal het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de Rijksweg (N78) met de Windmolenweg opnieuw in gebruik nemen. 
Dit betekent dat het kruispunt opnieuw in alle richtingen open zal zijn voor het verkeer.

In de loop van de volgende weken zal de aannemer de zone rond dit kruispunt verder afwerken. Deze werken zullen beperkt blijven tot tijdelijke innames van rijvakken en zullen weinig of geen hinder veroorzaken voor het verkeer. 

Windmolenweg blijft onderbroken tot het einde van de werken
De aannemer werkt momenteel nog volop verder aan de heraanleg van de Windmolenweg tussen de Slakweidestraat en de Molenveldstraat. Om deze werken uit te kunnen voeren, blijft deze zone afgesloten. Het verkeer kan in beide richtingen omrijden via de Slakweidestraat. 
 

Totaalproject

In de zomer van 2016 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Rijksweg (N78). Tussen de aansluiting met de E314 (zuidelijke rotonde) en het kruispunt met de Windmolenweg pakt het agentschap maar liefst vier gevaarlijke punten aan.  De bouw van een fietstunnel onder de Rijksweg en de aanleg van een nieuwe rotonde zijn hierbij de meest opvallende ingrepen. De werken moeten in het najaar van 2017 afgerond zijn. Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de Rijksweg in beide richtingen mogelijk.

ONDERDELEN VAN HET PROJECT

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Rijksweg te verbeteren, worden de kruispunten met de Breitwaterstraat, de Weg naar Zutendaal en de Windmolenweg opnieuw ingericht.

Kruispunt Weg naar Zutendaal (afgerond)

Ter hoogte van de Weg naar Zutendaal werd het kruispunt omgevormd tot een volwaardige rotonde. Deze werd begin 2017, samen met de lichtengeregelde oversteekplaats voor fietsers, in gebruik genomen. 

De rotonde aan de Weg naar Zutendaal is de nieuwe hoofdtoegang tot Oude Bunders en zorgt voor een optimale en veilige ontsluiting van de industriezone. Omdat de middenberm op de Rijksweg tussen de Breitwaterstraat en de Weg naar Zutendaal tijdens deze werken een onoverrijdbare tussenstrook kreeg, biedt deze rotonde tevens een veilig en makkelijk keerpunt voor plaatselijk verkeer.

Kruispunt Breitwaterstraat (afgerond)

De aansluiting van de Breitwaterstraat op de Rijksweg is sterk beperkt: na de heraanleg is het niet meer mogelijk om de Breitwaterstraat in te rijden vanaf de Rijksweg. Het verkeer kan hier dan nog enkel het industrieterrein verlaten in de richting van de snelweg.

Fietstunnel en bypass rotonde E314 (afgerond)

Aan de rotonde die de Rijksweg verbindt met de E314 (kant Oude Bunders) legde het agentschap een bypass aan voor het verkeer dat vanop de Rijksweg, komende vanuit Lanaken, rechtsaf richting Maasmechelen Village rijdt. Zo kan dit autoverkeer makkelijk en vlot doorrijden, zonder de rotonde te gebruiken.

Omdat deze bypass het huidige fietspad doorkruist, moest het fietspad aan deze zijde van de rotonde verdwijnen. Een nieuwe fietstunnel ten zuiden van de rotonde, leidt fietsers nu veilig onder de Rijksweg door naar het bestaande fietspad aan de andere kant van de weg. De bouw van deze fietstunnel gebeurde op een bijzonder manier. De betonnen constructie werd eerst buiten de rijweg gebouwd en vervolgens in één geheel op zijn plaats geschoven. Dat gebeurde het eerste weekend van december 2016.

 

Kruispunt Windmolenweg/Kerkstraat

Het kruispunt met de Windmolenweg en Kerkstraat blijft een vierarmig kruispunt, waar alle rijrichtingen mogelijk zijn. De belangrijkste ingreep betreft de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de noordelijke rijhelft van de Windmolenweg. De verkeerslichten worden aangepast om het verkeer op dit kruispunt voortaan veiliger en vlotter af te wikkelen.

PLANNING EN VERKEERSMAATREGELEn

Fase 1 & 2: afgerond

Fase 3: kruispunt Kerkstraat/Windmolenweg

Begin juni, nadat de verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijen, zijn de riolerings- en wegeniswerken op en rond het kruispunt van de Rijksweg met de Windmolenweg en Kerkstraat gestart. Zolang de werken aan dit kruispunt bezig zijn, zijn de aansluitende zijwegen afgesloten van de Rijksweg. Omrijden van en naar de Windmolenweg en Kerkstraat kan via de nieuwe rotonde aan de Weg naar Zutendaal.

Als eerste is de Windmolenweg, tussen de Rijksweg en de aansluiting naar industriezone Oude Bunders, aan de beurt. De nieuwe gescheiden riolering ligt hier inmiddels in de grond. In augustus en september wordt de straat opnieuw aangelegd met een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de oneven huisnummers. Ook het kruispunt naar Oude Bunders richten we volledig opnieuw in. Nu de hoofdtoegang naar Oude Bunders verplaatst is naar de nieuwe rotonde aan de Weg naar Zutendaal, moet er minder (vracht)verkeer via de Windmolenweg rijden. Daarom zal dit kruispunt worden uitgerust met slagbomen, zodat verkeer hier enkel overdag het industrieterrein kan oprijden of verlaten.

Ondertussen gaan ook de aanpassingswerken langs de Rijksweg van start. Ook hier komt een gescheiden riolering en een nieuw, breed fietspad. De aannemer werkt eerst in de zone vanaf de Windmolenweg richting Maasmechelen, verplaatst zich vervolgens naar de overkant van de weg, aan de kant van de Kerkstraat, om ten slotte terug over te steken naar de zone vanaf de Winmolenweg richting Lanaken. Verkeer op de Rijksweg kan tijdens deze werken steeds in beide richtingen blijven doorrijden. 

Als laatste wordt de middenberm aangelegd, de rijweg voorzien van een nieuwe toplaag asfalt en de verkeerslichten terug in dienst genomen. Dit gebeurt vanaf eind oktober. Eind november moet het vernieuwde kruispunt klaar zijn en weer volledig open voor alle verkeer.

Omleiding voor fietsers

Voor fietsers wordt een grote omleiding voorbij de werfzone voorzien. Vanaf augustus 2016 worden fietsers komende van Maasmechelen richting Opgrimbie omgeleid via de Heirstraat, fietsers richting Oude Bunders en Boorsem via de Industrielaan en de tunnel Slakweidestraat. Het fietsverkeer op de N78 komende uit zuidelijke richting wordt vanaf de rotonde in Rekem weggeleid van de Rijksweg via de Daalbroekstraat en de Heirbaan naar de Weg naar Zutendaal (zie plannetje).

Lokaal fietsverkeer kan steeds zijn bestemming bereiken, maar moet ter hoogte van de werkzones rekening houden met een beperkte doorgang.