Rijksweg Maasmechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot najaar 2017

 

Totaalproject

In de zomer van 2016 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Rijksweg (N78). Tussen de aansluiting met de E314 (zuidelijke rotonde) en het kruispunt met de Windmolenweg pakt het agentschap maar liefst vier gevaarlijke punten aan.  De bouw van een fietstunnel onder de Rijksweg en de aanleg van een nieuwe rotonde zijn hierbij de meest opvallende ingrepen. De werken moeten in het najaar van 2017 afgerond zijn. Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de Rijksweg in beide richtingen mogelijk.

ONDERDELEN VAN HET PROJECT

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Rijksweg te verbeteren, worden de kruispunten met de Breitwaterstraat, de Weg naar Zutendaal en de Windmolenweg opnieuw ingericht.

Kruispunt Weg naar Zutendaal

Ter hoogte van de Weg naar Zutendaal werd het kruispunt omgevormd tot een volwaardige rotonde. Sinds eind december 2016 kan het verkeer (gedeeltelijk) gebruik maken van de rotonde en de aantakkingen naar de Weg naar Zutendaal en naar industriezone Oude Bunders. Zodra ook het middeneiland van de rotonde klaar is, naar verwachting eind januari 2017, wordt de rotonde volledig opengesteld en de lichtengeregelde fietsoversteek in gebruik genomen.

De rotonde aan de Weg naar Zutendaal wordt de nieuwe hoofdtoegang tot Oude Bunders en zorgt voor een optimale en veilige ontsluiting van de industriezone. Omdat de middenberm op de Rijksweg tussen de Breitwaterstraat en de Weg naar Zutendaal een onoverrijdbare tussenstrook krijgt, biedt deze rotonde tevens een veilig en makkelijk keerpunt voor plaatselijk verkeer.

Kruispunt Breitwaterstraat

De aansluiting van de Breitwaterstraat op de Rijksweg wordt in de toekomst sterk beperkt: na de heraanleg is het niet meer mogelijk om de Breitwaterstraat in te rijden vanaf de Rijksweg. Het verkeer kan hier dan nog enkel het industrieterrein verlaten in de richting van de snelweg.

Kruispunt Windmolenweg/Kerkstraat

Het kruispunt met de Windmolenweg en Kerkstraat blijft een vierarmig kruispunt, waar alle rijrichtingen mogelijk zijn. De belangrijkste ingreep betreft de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de noordelijke rijhelft van de Windmolenweg. De verkeerslichten worden aangepast om het verkeer op dit kruispunt voortaan veiliger en vlotter af te wikkelen.

Fietstunnel en bypass rotonde E314

Aan de rotonde die de Rijksweg verbindt met de E314 (kant Oude Bunders) komt er een bypass voor het verkeer dat vanop de Rijksweg, komende vanuit Lanaken, rechtsaf richting Maasmechelen Village rijdt. Zo kan dit autoverkeer makkelijk en vlot doorrijden, zonder de rotonde te gebruiken.

Omdat deze bypass het huidige fietspad doorkruist, verdwijnt het fietspad aan deze zijde van de rotonde. Een nieuwe fietstunnel ten zuiden van de rotonde, leidt fietsers veilig onder de Rijksweg door naar het bestaande fietspad aan de andere kant van de weg.

PLANNING EN VERKEERSMAATREGELEn

Fase 1: fietstunnel en rotonde Weg naar Zutendaal

Begin augustus 2016 zijn de werken aan het kruispunt met de Weg naar Zutendaal, de bypass en de fietstunnel gestart. De betonnen constructie van de fietstunnel werd eerst buiten de rijweg gebouwd en vervolgens in één geheel op zijn plaats geschoven. Dat gebeurde het eerste weekend van december 2016. Herbekijk het inschuifweekend in 1,5 minuut (Filmpje inschuiven: https://www.youtube.com/watch?v=gZ811PNiIT0&feature=youtu.be)

Momenteel worden de aanloophellingen van de fietstunnel en de aansluitende fietspaden aangelegd, zodat de tunnel in maart 2017 opengesteld kan worden.

Ondertussen werd aan het kruispunt met de Weg naar Zutendaal volop gewerkt aan de bouw van een rotonde. Voor de kerstvakantie stelden we de rotonde, inclusief de aantakkingen naar de Weg naar Zutendaal en naar industriezone Oude Bunders al gedeeltelijk open voor verkeer. Eind januari 2017 werd de volledige rotonde in gebruik genomen.

Fase 2: kruispunt Breitwaterstraat

Begin 2017 starten we met de herinrichting van het kruispunt Breitwaterstraat. De Breitwaterstraat is hierdoor afgesloten van de Rijksweg vanaf 9 januari. Verkeer van en naar Oude Bunders kan gebruik maken van de nieuwe rotonde aan de Weg naar Zutendaal of via de Windmolenweg rijden.

Verkeer op de Rijksweg laten we zoveel mogelijk op 2 rijstroken in elke richting rijden. Toch kan het voorkomen dat, in functie van de werken, we een rijstrook tijdelijk moeten afsluiten.

 

Fase 3: kruispunt Kerkstraat/Windmolenweg

Op 6 maart starten de voorbereidende nutswerken op en rond dit kruispunt. De nutsmaatschappijen verplaatsen en vernieuwen hier hun kabels en leidingen zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van de nieuwe riolering en de herinrichting van het kruispunt. De nutswerken vinden voornamelijk plaats in de bermen en hebben weinig invloed op het verkeer.

Eind mei, wanneer de nutswerken zijn afgerond, starten de riolerings- en wegeniswerken. De zijstraten worden dan afgesloten van de Rijksweg. Omrijden van en naar de Windmolenweg en Kerkstraat kan via de nieuwe rotonde aan de Weg naar Zutendaal. Doorgaand verkeer op de Rijksweg blijft steeds mogelijk.

Verkeer op de Rijksweg

Door de werken in fasen uit te voeren, kan verkeer op de Rijksweg steeds in beide richtingen blijven doorrijden. Wanneer de werken het toelaten zullen er steeds 2 versmalde rijstroken in elke richting zijn. Soms is dit echter niet mogelijk en zal er plaatselijk maar één rijstrook in elke richting beschikbaar zijn. Wanneer de werken aan een kruispunt bezig zijn, zijn de aansluitende zijwegen tijdelijk afgesloten van de Rijksweg. Verkeer wordt lokaal omgeleid.

Omleiding voor fietsers

Voor fietsers wordt een grote omleiding voorbij de werfzone voorzien. Vanaf augustus worden fietsers komende van Maasmechelen richting Opgrimbie omgeleid via de Heirstraat, fietsers richting Oude Bunders en Boorsem via de Industrielaan en de tunnel Slakweidestraat. Het fietsverkeer op de N78 komende uit zuidelijke richting wordt via Opgrimbie omgeleid (zie plannetje).

Lokaal fietsverkeer kan steeds zijn bestemming bereiken, maar moet ter hoogte van de werkzones rekening houden met een beperkte doorgang.