Renovatie brug over R4 in Destelbergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vanaf 18 april tot augustus

Op vrijdag 22 september vanaf 21u start de aannemer met het aanbrengen van een beschermingslaag. Deze werken duren tot maandagmorgen 25/09 om 5u. Het verkeer op de R4 moet ter hoogte van de werken over één rijstrook in elke richting. Het weekend daarop herhaalt het scenario zich. Lees meer over deze laatste fase 

Sinds dinsdag 18 april is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de renovatie van de brug van de Steenvoordestraat over de R4 in Destelbergen. De brug wordt volledig vernieuwd. Hiervoor moet de Steenvoordestraat afgesloten worden ter hoogte van de brug. Het verkeer moet daar in beide richtingen omrijden. Op de R4 zal er, op een paar weekends na, geen hinder zijn. 

Grondige renovatie van de brug

De werken zijn dezelfde als die aan de brug van de Wellingstraat over de R4. De aannemer voert een volledige renovatie van de brug uit. Er komen nieuwe brugdekvoegen, een nieuw wegdek en waterdichting en een nieuwe brugrand. De aannemer voert ook nog de nodige betonherstellingen langs de onderzijde van de brug uit.  

Timing

De werken waren gestart op 18 april en zijn klaar. Enkel nog twee weekends werk in september.

Hinder in Steenvoordestraat

Tijdens de werken wordt de Steenvoordestraat ter hoogte van de brug langs beide zijden afgesloten. het autoverkeer rijdt in beide richtingen om:

  • richting Heusden: via Donkerstraat, Wellingstraat en Kruisstraat
  • richting Melle: via Kruisstraat en Wellingstraat
  • richting Wetteren: via Magerstraat, Broekstraat en Schoorstraat. 

Ook de bussen van De Lijn rijden om. Voor meer info surf naar www.delijn.be.

Hinder op R4

De merendeel van de werken kunnen we uitvoeren zonder hinder op de R4. Slechts op een 5-tal momenten moeten we een rijstrook innemen:

Op 18 en 19 april (afgerond)

Bij de start van de werken moeten tijdelijke brugleuningen geplaatst worden. Op 18/4 en 19/4 zal er hierdoor slechts één rijstrook open zijn in beide richtingen. Om de hinder te beperken, voeren we deze werken enkel buiten de spitsuren uit. 

Twee weekends (in september/oktober 2017)

Ook aan de onderkant van de brug moet gewerkt worden. Om de hinder op de R4 zo veel mogelijk te beperken, voert de aannemer deze werken tijdens 2 weekends uit. Het verkeer zal telkens van vrijdagavond 21u tot maandagmorgen 5u slechts één rijstrook hebben. 

In de maand september zal gedurende 2 weekends langs de onderzijde van de brug Steenvoordestraat en Wellingstraat over R4 een beschermende laag aangebracht worden. 

Van vrijdag 22/09 van 21u tot maandagochtend 25/09 om 5u (voor de spits).  Het daaropvolgend weekend worden de werken volgens hetzelfde scenario uitgevoerd. Er wordt gewerkt van vrijdag 29/09 vanaf 21u 's avonds tot 2/10 maandagochtend 5u. 

Deze werken zijn weersafhankelijk. Indien een weekend niet kan doorgaan, wordt het daaropvolgende weekend gewerkt.