Renovatie brug over Emiel Van Dorenlaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum mei - augustus 2019

OPGELET:
Vanaf 1 juli 2019 is de Emiel Van Dorenlaan 1,5 maand onderbroken ter hoogte van de brug van de autosnelweg. Dit in functie van de brugrenovatie. Omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer worden aangegeven.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf maandag 6 mei op de E314 met de renovatie van de brug boven de Emiel Van Dorenlaan in Genk. Tijdens deze werkzaamheden zullen de bovenzijde van de brug richting Nederland en de volledige onderkant vernieuwd worden. In de eerste fase zal de aannemer de bovenzijde van de brug aanpakken. Hierbij zal het verkeer op de snelweg richting Nederland over versmalde rijstroken kunnen blijven rijden. Het grootste deel van de zomervakantie is de doorgang onder de brug (Emiel Van Dorenlaan) afgesloten voor verkeer.

Verkeershinder blijft beperkt tijdens renovatie bovenzijde brug richting Nederland 

Maandag 6 mei start de aannemer op de E314 richting Nederland met de renovatie van de bovenzijde van de brug boven de Emiel Van Dorenlaan. Hierbij zal hij het volledige wegdek tot en met de waterdichting vernieuwen. 

Tijdens de werken kan het verkeer richting Nederland over 2 versmalde rijstroken blijven rijden. Er geldt binnen de werfzone een snelheidsbeperking van 70 km/uur. De omschakeling naar deze tijdelijk verkeerssituatie zal gebeuren tijdens de nacht van 5 op 6 mei. De weggebruikers op de E314 richting Leuven en op de Emiel Van Dorenlaan ondervinden geen hinder van deze werken. Deze fase zal klaar zijn voor de start van het bouwverlof.  

Emiel Van Dorenlaan afgesloten tijdens zomervakantie

Begin juli starten de werkzaamheden aan de onderzijde van de brug. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, zal het agentschap tijdens deze fase de Emiel Van Dorenlaan volledig afsluiten ter hoogte van de brug en de nodige omleidingen voorzien. Om de hinder zo sterk mogelijk te beperken, heeft AWV beslist om deze werken tijdens de verkeersluwe zomermaanden uit te voeren zodat o.a. het schoolgaande verkeer hiervan geen hinder zal ondervinden. Deze werken zullen duren tot half augustus

Gecontroleerde verwijdering asbesthoudende wandpanelen

De wandpanelen aan de onderzijde van de brug bevatten asbest. Daarom zal de aannemer deze panelen in een hermetisch afgesloten zone verwijderen. Dit zal gebeuren tijdens de eerste weken van juli. Tijdens de overige werkzaamheden is er geen risico op het vrijkomen van asbestvezels. 

 

​ ​