Rennessingel (R23) Leuven: aanleg dubbelrichtingsfietspad tussen Brusselsesteenweg (N2) en campus Gasthuisberg

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start aanleg fietspad: nog niet bekend

Om de verkeerssituatie te verbeteren voor de fietsers aan de aansluiting van de Brusselsesteenweg met de Rennessingel (richting campus Gasthuisberg/Tervuursepoort), heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in april 2018 sonderingen laten uitvoeren aan de (dertien meter hoge) keermuur die zich langs de Rennessingel bevindt. Om een veilig fietspad aan te kunnen leggen, zullen er immers wijzigingen aan de keermuur moeten gebeuren. Zodra de stalen van de sonderingen onderzocht zijn, zal AWV in samenspraak met stabiliteitsexperten een bestek opstellen voor de werken. AWV heeft ondertussen de nodige kredieten gebudgetteerd voor de aanleg van de fietspaden in 2020 of 2021.   

UPDATE 5/03/19: volgens de huidige planning wordt begin april het ontwerp goedgekeurd. Daarna vraagt AWV als bouwheer de omgevingsvergunning aan. Doorgaans duurt het ongeveer 6 maanden om een vergunning te verkrijgen. AWV maakt ondertussen een aanbestedingsdossier op. 

 

(tekst loopt door onder afbeelding) 

Situeringskaart van de ligging van het nieuwe dubbelrichtingfietspad aan de Rennesingel in Leuven

Om de ruimte vrij te maken om het fietspad dubbelrichting en vrijliggend te maken moet de bestaande keermuur aangepast worden. Dat is een technisch gecompliceerde ingreep. De keermuur zal gedeeltelijk afgegraven moeten worden, en daarna moet hij hoger gemaakt worden. AWV overlegt over deze ingreep met het Agentschap voor Natuur en Bos (omwille van de nabijheid van ecologisch waardevol terrein), het Agentschap Onroerend Erfgoed (omwille van de historische waarde van de keermuur) en het stadsbestuur van Leuven.