R40: Nieuwe fiets- en voetgangersoversteek R40/Zalmstraat in Gent

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf 30 september tot december 2019

Update 7/11: De volgende fase start op dinsdag 12 november na de ochtendspits. Het verkeer op de stadsring rijdt over één rijstrook richting Dampoort. Lees meer 

Om de veiligheid voor de fietsers en de voetgangers op de Gentse stadsring (R40) te verhogen, legt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe oversteekplaats met verkeerslichten aan tussen de Zalmstraat en de voetgangersbrug over de Schelde. Het verkeer op de stadsring (R40) zal rekening moeten houden met hinder langs de werfzone. Deze werken starten op maandag 30 september en duren tot december 2019.

Wat houden de werken in?

Op de stadsring komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsers en voetgangers in het verlengde van de Zalmstraat. De oversteekplaatsen aan de Eendrachtstraat en de Snoekstraat verdwijnen. Zo kunnen voetgangers op de meest logische plek, in het verlengde van de fiets- en voetgangersbrug over de Schelde, oversteken. De nieuwe oversteekplaats zal uitgerust zijn met verkeerslichten met een drukknop. 

Timing

van 30 september tot begin december 2019

Werken in verschillende fases 

Fase 1: 30 september tot 25 oktober 2019 (afgerond)

In een eerste fase brengt de aannemer een doorsteek aan ter hoogte van de Zalmstraat, waarbij de rechterrijstrook en het fietspad worden ingenomen. De Zalmstraat wordt afgesloten van de stadsring. Enkel plaatselijke verkeer is mogelijk in de Zalmstraat. Fietsers rijden om via de Eendrachtstraat en de Forelstraat. De zebrapaden blijven wel toegankelijk. Er zal een parkeerverbod gelden in de Zalmstraat en langs de R40 enkel aan de werfzone. Het verkeer op de stadsring richting Heuvelpoort rijdt over één rijstrook. Het verkeer naar de Dampoort behoudt twee rijstroken.

Fase 2: van 4 november om 20u tot 10 november (1 week)

In een tweede fase werkt de aannemer in de middenberm. Om de veiligheid te garanderen, zullen twee linkerrijstroken afgesloten zijn.

  • Het verkeer op de stadsring rijdt over één rijstrook in elke richting. 
  • Fietsers kunnen de fietsoversteek aan de Eendrachtstraat blijven gebruiken, voetgangers steken over aan de J. Delvinlaan of aan de Snoekstraat en Eendrachtstraat.

Fase 3: van 12 november om 9u tot eind november (3 weken)

In een derde fase werkt de aannemer aan de waterkant, waarbij de middeneilandjes en het voetpad worden verlegd. Hierbij nemen de werken het rechterrijvak in.

  • Fietsers kunnen over de rechterrijstrook tot vlak voor de fietsbrug volgen en enkel oversteken aan de Eendrachtstraat.
  • De oversteekplaatsen aan de Snoekstraat en aan de Eendrachtstraat blijven nog open. Voetgangers kunnen ook oversteken aan de J. Delvinlaan. 
  • Het verkeer op de stadsring (R40) rijdt nu over twee rijstroken richting Heuvelpoort, het verkeer in de andere richting, richting Dampoort rijdt over één rijstrook.

Markeringen en verkeerslussen (enkele dagen in december)

Via een mobiele werf worden de markeringen en verkeersborden aangebracht. Daarna slijpt de aannemer ook in een tweetal dagen de lussen, waarbij men ook telkens 1 rijvak per keer op de R40 inneemt. Deze werken gebeuren buiten de spitsuren of ‘s nachts.