Proefproject aan kruispunt K. Astridlaan/Vijverstraat (N407) in Wetteren

Regio
Gemeente
Weg
Datum sinds 26 maart 2016

Vanaf zaterdag 26 maart tot begin juli worden de verkeerslichten op het kruispunt van de Koningin Astridlaan met de Vijverstraat tijdelijk uitgeschakeld (3 maanden). Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil via dit proefproject bekijken hoe de doorstroming van en naar de Scheldebrug vlotter kan.  Met het afsluiten van de middenberm en oversteekbewegingen in 2 fases streeft AWV ook naar een betere bescherming van voetgangers en fietsers op dit kruispunt. De verkeerslichten aan de voet van de Scheldebrug, meer bepaald aan het kruispunt van de K. Astridlaan met de Vijverstraat, zijn verouderd en moeten vervangen worden. Dit geeft AWV meteen de mogelijkheid om de verkeerssituatie op het kruispunt volledig te herbekijken. 

Wat verandert er vanaf 26 maart op het kruispunt?

  • De verkeerslichten worden buiten werking gesteld.
  • De middenberm van de K. Astridlaan gaat dicht. Alle links afslaande bewegingen zijn niet meer mogelijk.
  • Voetgangers en fietsers zullen in twee fases de K. Astridlaan kunnen oversteken.

Tijdens het proefproject zal de politie toezicht houden bij het begin en het einde van de schooltijd. Er geldt een parkeerverbod in de Nieuwstraat, om de doorstroming van het doorgaand verkeer te garanderen.

Gedurende 3 maanden wordt dit proefproject opgevolgd en daarna geëvalueerd. Na de evaluatie wordt het kruispunt definitief heringericht. De werken zijn gepland voor 2017.