Pontbeeklaan (N9) in Zellik (Asse): test met verkeerslichten voor meer leefbaarheid in centrum Zellik

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorjaar 2016

UPDATE 16/06/18: AWV zal in het najaar van 2018 een definitieve verkeerslichteninstallatie plaatsen op de plaats van de proefopstelling. Zodra we meer zicht hebben op een exacte timing, zullen we daar over communiceren op deze webpagina. 

In 2016 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een proefopstelling in Zellik, voor het spitsverkeer dat de Brusselse binnenring (R0 richting luchthaven/Luik/Namen) verlaat via afrit Zellik (nr. 10),. Er werd een verkeerslicht geplaatst voor de rotonde van de Pontbeeklaan. AWV, het gemeentebestuur van Asse en politiezone AMOW wilden met deze proefopstelling testen of door deze maatregel het oneigenlijke gebruik van afrit 10 zal verminderen. Ondertussen is gebleken dat dit positief effect (minder oneigenlijk gebruik) zich inderdaad vorodoet. Wegen en Verkeer zal begin 2018 een definitieve verkeerslichteninstallatie plaatsen op deze locatie.  

Oneigenlijk gebruik van afrit en oprit Zellik (nr. 10) 

Afrit 10 van de Binnenring te Zellik wordt reeds jaren door vele bestuurders oneigenlijk gebruikt. Men verlaat via deze afrit de Binnenring om vervolgens via de rotonde onmiddellijk opnieuw de Binnenring richting Jette op te rijden. Dit alles om bij druk verkeer enkele honderden meters te winnen (of althans deze perceptie te hebben gezien men blijft 'rijden'). Deze beweging veroorzaakt op de gewestweg N9 (Pontbeek) groot fileleed en zorgt zelfs voor overlast in het centrum van Zellik. 

Tussen 7u en 9u 

Om aan dit fenomeen een einde te stellen, lanceren Agentschap Wegen en Verkeer, gemeentebestuur Asse en Politiezone AMOW vanaf maandag 14 maart een proefproject. Tussen 07u en 09u zal op afrit 10 een verkeerslicht actief zijn ter hoogte van de splitsing Asse/Zellik (rotonde). 

De verkeersstroom naar de rotonde zal afwisselend oranje knipperlicht en rood krijgen. Zowel de naleving van het rode licht als het effect op de doorstroming op de Pontbeek zullen door de verschillende partners van zeer nabij worden gevolgd.

Minder file, meer leefbaarheid 

De uiteindelijke bedoeling van de maatregel is om het fileprobleem op de Pontbeeklaan en de leefbaarheid van Zellik, dat sowieso al kreunt onder de verkeersdrukte, te verbeteren.