Plaatsing geluidsschermen A12 ter hoogte van Ekeren

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorjaar 2018

De Vlaamse overheid en de stad Antwerpen gaan het bestaande geluidsscherm langs de A12 in Ekeren verlengen. Door deze uitbreiding ontstaat er een extra afscherming van 715m in zuidelijke richting. Dankzij die uitbreiding zal de wijk Schoonbroek minder gestoord worden door geluidsoverlast. De schermen die nu lopen tot de Dragondersstraat, zullen na de verlenging doorlopen tot onder de Transcontinentaalbrug.

Minder geluidsoverlast

Uit geluidsmetingen blijkt dat de geluidsschermen langs de A12 in Ekeren niet ver genoeg doorlopen om de wijk Schoonbroek van geluidsoverlast te vrijwaren. De Vlaamse overheid en de stad Antwerpen beslisten daarom om de geluidsschermen te verlengen. Waar ze nu stoppen ter hoogte van de Dragondersstraat, zullen ze in de toekomst doorlopen tot onder de Transcontinentaalbrug. Dankzij deze uitbreiding van 715 meter wordt de leefbaarheid in de wijk Schoonbroek gevoelig verbeterd.

Timing en hinder

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2018 met de bouw van de geluidsschermen. De bouw zal ongeveer 2 maanden duren.

Het doorgaand verkeer op de A12 zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland wordt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug wel op één rijstrook gezet in plaats van twee. De pechstrook is hier immers niet breed genoeg om veilig te kunnen werken.