Plaatsing camera's vrachtwagensluizen

Weg
Datum najaar 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakte vorig jaar werk van de verlenging van de N73 vanaf de E313 tot over het Albertkanaal in Ham, op de grens met Tessenderlo en Beringen. Dit zorgt voor een betere ontsluiting van de industriezones ten oosten van het kanaal. Om het zwaar doorgaand verkeer uit de omliggende woonstraten in Ham en Beverlo te weren, worden nu ook elektronische vrachtwagensluizen geplaatst. De plaatsing van camera’s op 4 locaties start eind september. 

De N73 kreeg een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek, allen ten oosten van het Albertkanaal. 

 

Vrachtverkeer via gewestwegen

Dit najaar 2019 plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer elektronische vrachtwagensluizen op 3 trajecten in de omgeving. Dit om te vermijden dat zwaar verkeer de lokale gemeentewegen in Ham en Beverlo (Beringen) van en naar de E313 zouden gebruiken.
Vrachtverkeer hoort immers thuis op de gewestwegen, die daar beter op voorzien zijn.

Deze maatregel werd als voorwaarde opgenomen in de bouwvergunning voor de verlenging van de N73. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert 220.000 euro in de plaatsing het systeem. 

 

 

Slimme camera’s op 4 locaties creëren 3 vrachtwagensluizen

De camera ter hoogte van de N73 is de centrale schakel. Deze staat in verbinding met de camera’s op de drie gemeentewegen Nijverheidsweg en Wasseven (Ham) en Zuidstraat (Beringen).

De slimme camera’s registreren alle voertuigen en filteren hieruit het zwaar verkeer. Indien de tijdsopname tussen de N73 en de camera in de woonstraat te kort is, wordt de vrachtwagen beschouwd als doorgaand verkeer, en kan de politie beboeten. 

 

Plaatsing systeem vanaf eind september

Vanaf eind september 2019 gaat op de vier locaties de plaatsing van het systeem van start (palen, elektronica, kasten, kabels, aansluitingen, camera’s,...). De werken vinden hoofdzakelijk in de wegberm plaats, met zeer beperkte verkeershinder. Ze kunnen in totaal zo’n 2,5 maanden in beslag nemen. 

Later volgt de activatie van het systeem door de politie, die ook verantwoordelijk is voor het beheer van de beelden.