Paalsesteenweg t.h.v. Complex 26: Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

UPDATE:
Op vrijdag 21 december 2018 opende de vernieuwde Paalsesteenweg voor verkeer. 
Tijdens het jaarbegin 2019 volgen nog de laatste afwerkingen van bermen, inritten en bushaltes. Dit gebeurt met minimale impact op het verkeer. 
Ook de rioleringswerken door Fluvius gaan nog even verder in de omgeving Katermeerstraat.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Paalsesteenweg (N29) in Paal-Beringen, tussen de oprit van de E313 naar Antwerpen en de Katermeerstraat, herinrichten om de doorstroming voor het openbaar vervoer en de rest van het verkeer te verbeteren en de veiligheid voor de fietsers te verhogen. 

De krachtlijnen van het project

Slimme aanpassingen voor vlotter verkeer
Om het verkeer vlotter te laten rijden op de Paalsesteenweg en opstoppingen op de afrit te vermijden, zal het agentschap bijkomende rijstroken en afslagstroken aanleggen: 

  • Op de afrit van de E313 komende van Luik komt een extra afslagstrook linksaf richting Beringen. 
  • Op de Paalsesteenweg in de rijrichting van Beringen voorziet het agentschap een extra rijstrook vanaf de aansluiting met de E313 tot voorbij het kruispunt met de Industrieweg om de capaciteit van beide kruispunten te verhogen. 
  • Een middenberm zal voorkomen dat verkeer linksaf kan slaan naar aanpalende percelen. Op deze manier is er geen vertraging voor het doorrijdend verkeer en vooral ook minder kans op conflictsituaties en ongevallen. 

Aandacht voor fietsers
De Paalsesteenweg krijgt tussen de aansluiting met de E313 richting Antwerpen en de Katermeerstraat nieuwe, vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de kruispunten met de Zwanenbergstraat, de Industrieweg en de Katermeerstraat komen veilige oversteekplaatsen.

Vernieuwde bushaltes 
Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen op- en afstappen aan de nieuwe, beter uitgeruste bushaltes langs de Paalsesteenweg. De bussen van De Lijn krijgen een uitwijkhaven, zodat ze niet meer op de rijweg moeten stoppen. Hierdoor zullen ze het achterliggend verkeer niet meer ophouden.

Timing en verloop van de werken 

Voorbereidende nutswerken: september 2017 - april 2018

De nutsmaatschappijen zijn afgerond. 

Herinrichting op- en afrit E313 richting Antwerpen - AFGEROND

De afrit 26 ‘Beringen’ komende van Luik is verbreed om de doorstroming richting Paal en Beringen centrum te verbeteren. De afrit krijgt een extra afslagstrook richting Beringen. In de toekomst zullen er dus twee afslagstroken richting Beringen zijn en één richting Paal.

De extra afslagstrook richting Beringen kan wel pas in gebruik genomen worden als ook de Paalsesteenweg volledig is aangepast, naar verwachting eind 2018. 

Herinrichting Paalsesteenweg in drie grote fases

Het agentschap zal de Paalsesteenweg vanaf de brug over de E313 tot voorbij het kruispunt met de Katermeerstraat-Buitingstraat volledig opnieuw inrichten. Door bijkomende rijstroken en afslagstroken aan te leggen, zullen het openbaar vervoer en de rest van het verkeer hier straks vlotter kunnen doorrijden. Nieuwe vrijliggende fietspaden zorgen dat ook de situatie voor fietsers veiliger wordt. 

De werken op de Paalsesteenweg gebeuren in 3 grote fases om de hinder voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken:

Fase 1: rioleringswerken buiten de rijweg (AFGEROND)
Fase 2: aanleg zuidelijk weghelft (AFGEROND)
Fase 3: aanleg noordelijke weghelft (AFGEROND)

Afwerking gaat verder in januari 2019

Van 22 december 2018 tot en met 7 januari 2019 heeft de aannemer kerstvakantie en wordt er niet gewerkt. 
Vanaf 7 januari 2019 gaat de aannemer vervolgens verder met de afwerking van de bermen, inritten en bushaltes. Ook de tijdelijke asfaltverharding die nog aan de zuidkant van de weg ligt, wordt dan opgebroken.
Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder het autoverkeer te hinderen. Fietsers moeten dan wel opnieuw de omleiding volgen. 
 

 

Nieuwsbrief

Via de knop rechts op deze pagina kan u zich in schrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo blijft u automatisch op de hoogte.