Paalsesteenweg t.h.v. Complex 26: Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Paalsesteenweg (N29) in Paal-Beringen, tussen de oprit van de E313 naar Antwerpen en de Katermeerstraat, herinrichten om de doorstroming voor het openbaar vervoer en de rest van het verkeer te verbeteren en de veiligheid voor de fietsers te verhogen. De voorbereidende nutswerken starten op 11 september.

De krachtlijnen van het project

Slimme aanpassingen voor vlotter verkeer
Om het verkeer vlotter te laten rijden op de Paalsesteenweg en opstoppingen op de afrit te vermijden, zal het agentschap bijkomende rijstroken en afslagstroken aanleggen: 

  • Op de afrit van de E313 komende van Luik komt een extra afslagstrook linksaf richting Beringen. 
  • Op de Paalsesteenweg in de rijrichting van Beringen voorziet het agentschap een extra rijstrook vanaf de aansluiting met de E313 tot voorbij het kruispunt met de Industrieweg om de capaciteit van beide kruispunten te verhogen. 
  • Een middenberm zal voorkomen dat verkeer linksaf kan slaan naar aanpalende percelen. Op deze manier is er geen vertraging voor het doorrijdend verkeer en vooral ook minder kans op conflictsituaties en ongevallen. 

Aandacht voor fietsers
De Paalsesteenweg krijgt tussen de aansluiting met de E313 richting Antwerpen en de Katermeerstraat nieuwe, vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de kruispunten met de Zwanenbergstraat, de Industrieweg en de Katermeerstraat komen veilige oversteekplaatsen.

Vernieuwde bushaltes 
Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen op- en afstappen aan de nieuwe, beter uitgeruste bushaltes langs de Paalsesteenweg. De bussen van De Lijn krijgen een uitwijkhaven, zodat ze niet meer op de rijweg moeten stoppen. Hierdoor zullen ze het achterliggend verkeer niet meer ophouden.

Timing en verloop van de werken 

Voorbereidende nutswerken sinds september 2017
De nutsmaatschappijen zijn afgerond. 

Herinrichting afrit vanaf 7 mei / afrit komende van Luik afgesloten van 12 mei (20.00 uur) 

De afrit 26 ‘Beringen’ komende van Luik wordt verbreed om de doorstroming richting Paal en Beringen centrum te verbeteren. De afrit krijgt een extra afslagstrook richting Beringen. In de toekomst zullen er dus twee afslagstroken richting Beringen zijn en één richting Paal.

Vanaf 7 mei starten de aanpassingswerken langs de afrit voor het verkeer komende van Luik richting Beringen en Paal. In de eerste week werkt de aannemer enkel in de berm. Deze werken zullen nauwelijks of geen hinder veroorzaken. 

Vanaf 12 mei (20.00 uur) tot eind juni wordt deze afrit afgesloten in het kader van de aanleg van de spitsstroken op de E313. Binnen deze periode zal het agentschap ook de afrit heraanleggen. Hierdoor blijft de hinder op de afrit in tijd beperkt. 

Het agentschap voorziet een omleiding via het complex 25a ‘Tessenderlo’ en de Industrieweg.  

De extra afslagstrook richting Beringen kan wel pas in gebruik genomen worden als ook de Paalsesteenweg volledig is aangepast, naar verwachting eind 2018. 

Herinrichting Paalsesteenweg in drie grote fases
Het agentschap zal de Paalsesteenweg vanaf de brug over de E313 tot voorbij het kruispunt met de Katermeerstraat-Buitingstraat volledig opnieuw inrichten. Door bijkomende rijstroken en afslagstroken aan te leggen, zullen het openbaar vervoer en de rest van het verkeer hier straks vlotter kunnen doorrijden. Nieuwe vrijliggende fietspaden zorgen dat ook de situatie voor fietsers veiliger wordt. 

De werken op de Paalsesteenweg gebeuren in 3 grote fases om de hinder voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken:

Fase 1: rioleringswerken buiten de rijweg (juni tot augustus)
Fase 2: aanleg zuidelijk weghelft (augustus tot september)
Fase 3: aanleg noordelijke weghelft (oktober tot november)

Verkeer op Paalsesteenweg steeds mogelijk
Het verkeer op de Paalsesteenweg kan tijdens de werken steeds in beide richtingen blijven doorrijden. In de eerste fase werkt de aannemer buiten de rijweg en is de hinder beperkt. In fase 2 en 3 zal het verkeer over 2 versmalde rijstroken naast de werfzone kunnen rijden. 
De zijstraten van de Paalsesteenweg zullen, in functie van de werken, tijdelijk afgesloten worden. Het agentschap voorziet dan lokale omleidingen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn bestemming kan bereiken en handelaars steeds bereikbaar blijven. 

Nieuwsbrief

Via de knop rechts op deze pagina kan u zich in schrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo blijft u automatisch op de hoogte.