Overijse: structureel onderhoud wegdek Brusselsesteenweg (S-bocht N4)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020

UPDATE 09/01/2020: De werkzaamheden van Wegen en Verkeer in de S-bocht van de Brusselsesteenweg (N4) in Overijse starten in de huidige planning in de eerste week van maart 2020 en duren anderhalve maand. Naar aanleiding van deze werken organiseren wij samen met de gemeente Overijse op maandag 3 februari een doorlopend infomoment in bezoekerscentrum Dru!f voor handelaars en omwonenden. Op vrijdag 10 januari ontvangen inwoners van Overijse een uitnodigingsbrief vanuit de gemeente Overijse en Wegen en Verkeer. Deze webpagina is aangepast met algemene en lokale omleidingsinfo.  

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant in 2020 een onderhoud van het wegdek van de Brusselsesteenweg (N4) in Overijse van aan huisnr. 51 tot net voor het kruispunt Waversesteenweg - Terhulpensesteenweg. De werken worden volgens de huidige planning uitgevoerd in het voorjaar van 2020 en duren anderhalve maand. De Brusselsesteenweg (N4) wordt hierbij volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.  In samenspraak met het gemeentebestuur werden de werken van het najaar 2019 verplaatst naar 2020, om conflicten met werken van de gemeente te vermijden.

Doorlopend infomoment op 3 februari 2020 in Bezoekerscentrum Dru!f

Begin 2020 organiseert de gemeente in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer een doorlopend infomoment waarop iedereen voor de start van de werken met al zijn of haar vragen terecht kan. 
Omwonenden en handelaars uit Overijse ontvangen op vrijdag 10 januari een tweede brief met de uitnodiging om zich via bovenstaand inschrijvingsformulier (digitale nieuwsbrief) in de rechterkolom van deze webpagina aan te melden. Wie zich inschrijft voor het infomoment ontvangt een kort mailbericht met laatste actuele info voor de start van de werken via Wegen en Verkeer. Ook wie niet aanwezig kan zijn, mag zich inschrijven voor de korte infomail voor de start van de werken.

Het infomoment vindt plaats op maandag 3 februari in Bezoekerscentrum Dru!f (Waversesteenweg 2, 3090 Overijse) en is doorlopend open:

  • voor inwoners van 17u. tot 19u.
  • voor handelaars van 19u. tot 20u.

Grondige onderhoudsbeurt voor het wegdek van de S-bocht in Overijse over een afstand van 700 meter. 

In de S-bocht in het centrum van Overijse ter hoogte van de Sint-Martinuskerk kreeg het wegdek in de loop der jaren last van spoorvorming en oneffenheden. De afgelopen jaren gebeurde er regelmatig lokaal onderhoud, nu wordt het wegdek over een afstand van 700 meter, in het voorjaar van 2020 aangepakt. 

Werf verdeeld in drie verschillende zones

In de S-bocht ter hoogte van de Sint-Martinuskerk wordt het wegdek volledig vernieuwd. Waar nodig wordt hier ook de fundering vervangen. Over de volledige breedte van de rijweg wordt eerst het bestaande asfalt afgefreesd, waarna nieuwe riooldeksels en een nieuwe toplaag wordt aangebracht. In een aantal zones worden ook de onderlagen hersteld en greppels in gietasfalt vernieuwd. In de zone van de bocht, ter hoogte van het Justus Lipsiusplein zijn er nog kasseien in de ondergrond aanwezig en wordt er een fundering aangelegd. Buiten de zone van de S-bocht wordt enkel de toplaag van het wegdek vervangen.

Gelijktijdig met deze herstellingswerken zullen in opdracht van Aquafin ook de riooldeksels worden opgehoogd vanaf de Clement Vanophemstraat tot aan de herstellingswerken ter hoogte van huisnummer 51. Voor deze werken worden echter geen aparte omleidingen voorzien.

Overzicht van de werf in drie verschillende zones

Lokale omleidingen en parkeerbeleid tijdens de werken

Om de werken veilig en correct te kunnen uitvoeren is er tijdens de werken geen doorgaand verkeer in de S-bocht mogelijk. Er geldt hier ook een volledig parkeerverbod. De parkeerplaatsen naast de kerk mogen enkel door mindervaliden worden gebruikt.

Voor het lokale verkeer wordt een omleiding in beide richtingen voorzien langsheen de Dreef, de Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de  Clem. Vanophemstraat. In deze straten mag er slechts aan één kant en enkel naar beneden geparkeerd worden. 

Mogelijke omleidingen voor fietsers en het openbaar vervoer worden momenteel nog bekeken. Meer info hierover kan u later lezen op de webpagina. Voetgangers kunnen in principe het voetpad blijven gebruiken.

Omleidingen voor lokaal verkeer langsheen de Dreef, de Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de Clement Vanophemstraat

Omleidingen voor doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer van en naar Brussel worden omgeleid via de Terhulpensesteenweg (N253) naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer opnieuw op de Brusselsesteenweg kan. Het verkeer richting Waver zal via dezelfde route worden omgeleid. 
(tekst loopt verder onder de afbeelding)

Hebt u vragen over onze werken?

Onze klantendienst beantwoordt zo snel mogelijk uw vraag en neemt indien nodig contact op met de projectverantwoordelijken. Stel uw vraag via www.wegenenverkeer.be/contactformulier 

of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50