Oud-Heverlee: asbestsanering brug Expresweg (N25) over Banhagestraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2019 tot voorjaar 2020

UPDATE 17/01/20: Sinds eind november 2019 is de brug van de Expresweg (N25) boven de Banhagestraat opnieuw opengesteld voor verkeer. Volgens de huidige planning werkt de aannemer vanaf maart 2020 verder aan het onderhoud van de brug. De exacte startdatum is momenteel nog niet gekend. Tijdens de werken zal de Banhagestraat opnieuw enkele periodes afgesloten worden. Wanneer die periodes zullen vallen en hoe dat precies zal verlopen, weten we nu nog niet. Zodra er meer nieuws is, zullen we dat melden op deze webpagina. 

Recent liet het Agentschap Wegen en Verkeer een “sloopopvolgingsplan” opmaken van de brug van de Expresweg (N25) boven de Banhagestraat. Zo’n plan wordt opgemaakt bij de sloop of de renovatie van gebouwen of bepaalde constructies zoals bruggen. Als deel van het sloopopvolgingsplan werd de brug ook gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Uit dat onderzoek bleek dat de verf die bij de bouw van de brug gebruikt werd voor de wanden van de brug, asbest bevat.  

Wegen en Verkeer heeft kort na deze vaststelling luchtmetingen laten uitvoeren. Die wijzen erop dat er onder de brug en in de onmiddellijke omgeving ervan geen onrustwekkende waarden van asbest zijn. Er zijn deeltjes gevonden, maar die bevinden zich onder de wettelijke ondergrens van 0,01 vezels/cm³ (de gemeten waarden bevonden zich tussen 0,005 en 0,001 vezels/cm³). Dit betekent dat er geen risico voor de gezondheid van de omwonenden is en ook niet voor mensen die dagelijks onder de brug door fietsen. 

Wat zal er nu gebeuren? 

In een eerste fase van de werken, die normaal gezien een zestal weken zal duren, zal een gespecialiseerde aannemer de verf van de brugwanden verwijderen. Aangezien bij deze werken asbest in de lucht zal vrijkomen, zullen deze werken volgens de regels van de kunst gebeuren. Dat wil zeggen dat de aannemer de werken zal uitvoeren in een hermetisch afgesloten ruimte die in onderdruk gehouden zal worden. Er zal m.a.w. een soort tent rond de werkruimte geplaatst worden en met behulp van speciale apparatuur zal de luchtdruk in de ruimte laag gehouden worden zodat er geen deeltjes ontsnappen. De brug zal dus zes weken lang onderaan volledig afgesloten worden (het verkeer op de Expresweg zal al die tijd mogelijk blijven).