Opkuis en velling bomen t.h.v. verkeerscomplex Oostkamp op E40

Regio
Gemeente
Weg
Datum 8/4/2019 - 15/04/2019

Vanaf 8 april worden de omgewaaide bomen opgekuist en de overige bomen geveld in de arm van het verkeerscomplex Oostkamp ter hoogte van de afrit in de rijrichting Brussel (tussen de E40 en de N50g).

Het zware stormweer in maart heeft ervoor gezorgd dat heel wat bomen zijn omgewaaid in de groene zone aan het verkeerscomplex Oostkamp. Die bomen worden opgekuist en verwijderd. Ook de resterende bomen worden geveld aangezien zij een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid bij rukwinden of stormweer.  Het gaat om eiken en populieren waarvoor AWV een kapmachtiging heeft gekregen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De ondergrond op dit terrein is niet geschikt voor deze soort bomen aangezien ze er geen stevig wortelstelsel kunnen ontwikkelen en dus gevoeliger zijn voor stormweer. Na het vellen zal er een nieuwe groenaanplanting gebeuren van soorten die wel geschikt zijn voor dit terrein: elzen en lage bosrandsoorten. Een precieze datum is hiervoor nog niet gekend.

Tegen 15 april moeten de opkuis- en vellingswerken afgerond zijn.

De werken zullen geen hinder veroorzaken voor het verkeer.