Onderhoudswerken op N46 in Oudenaarde (Nederename)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 8 oktober 2018 tot begin november 2018

Wat houden de werken in?

De Nederenamestraat (N46) krijgt van aan het kruispunt met Boslos tot iets voorbij de Wallestraat een grondige opknapbeurt. Het kruispunt met Boslos valt net buiten de werfzone. We vernieuwen de rijweg in asfalt. Ook de deksels van de riolering in het wegdek worden vernieuwd en op hoogte gebracht. De fietspaden krijgen een nieuw laagje asfalt. In totaal vernieuwen we meer dan twee kilometer fietspad en rijweg. 

Wanneer wordt waar gewerkt? 

De werken worden in twee fasen uitgevoerd. Elke fase bestaat uit twee deelfasen, één per weghelft. 

 • Fase 1 van 8/10 tot 22/10:
  De werfzone bevindt zich tussen Boslos (kruispunt niet inbegrepen) en N441 Oudstrijdersstraat (kruispunt niet inbegrepen): 
 • fase 2 van 22/10 tot begin november:
  De werfzone  loopt van de N441 Oudstrijderstraat (kruispunt inbegrepen) tot net voorbij de Wallestraat (ongeveer tot aan het KBC-kantoor). In deze fase gaan ook de Kattenberg/N411 Beaucarnestraat  en Lotharingenstraat dicht van 18/10 tot het einde van de herfstvakantie.

Omleidingen

Autoverkeer:

 • We voeren de werken per weghelft uit, zodat steeds verkeer richting Zwalm mogelijk blijft. Verkeer richting N8 moet een omleiding volgen via de N435 en de N60. 
 • Omleiding via N60 en N8 bij afsluiten van de Oudstrijdersstraat (N411) 
 • Omleiding via N8 bij afsluiten van Beaucarnestraat (N411)
 • Omleiding via Scheldekant, Ankerstraat, Ohioplein, N441 naar N60 bij afsluiten Lotharingenstraat. 

Fietsers:

Voor de veiligheid is het niet mogelijk om fietsers langs de werfzone te laten fietsen. Ze rijden gedurende de volledige werken om via de  Robert de Preesterstraat, Ohiostraat, Voor Eine, Sint-Salvatorstraat en Trekweg rechteroever. Er komt een tijdelijke oversteek aan de aansluiting met de Trekweg rechteroever en aan de Oudstrijdsersstraat. 

Alle info ver de omleidingen van de bussen van De Lijn kunt u vinden op www.delijn.be. 

Bereikbaarbaarheid woonwijken

Tijdens fase 2 sluiten we de Wallestraat af:

 • De wijk Riedekens blijft bereikbaar via de Rekkemstraat.
 • De wijk rond de Elfdagwandkouter blijft bereikbaar via de Kattenberg en de Rekkemstraat.

Minder hinder

 • Door per weghelft te werken, blijft verkeer steeds in één richting mogelijk. Zo blijven alle woningen en handelszaken bereikbaar vanuit de richting van Leupegem. 
 • We kiezen er bewust voor om de werfzone waar beide basisscholen zich bevinden zo veel mogelijk in de herfstvakantie uit te voeren. 

Vragen?

Uw vragen over de werken kunt u stellen aan de klantendienst van AWV via ons contactformulier.